Дисертація Зворотній зв'язок | Оголошення | Додому
МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
 » Вибір теми дисертації
 » Планування роботи
 » Пошук літератури
 » Підготовка рукопису
 » Оформлення роботи
 » Публікації за темою
 » Автореферат
 » Захист дисертації
 » Запитання і відповіді
 » Перелік літератури
ОФІЦІЙНІ  ДОКУМЕНТИ
 » Фахові видання
 » Номенклатура спец.
 » Офіційні матеріали
 
НАШІ  ПРОПОЗИЦІЇ
 » Для аспірантів
 » Для студентів
 
 
 
 Головна Методична секція Інформаційна секція Комерційна секція Корисні лінки
  
  
Методична секція | Планування роботи

Робота дисертанта над дисертацією починається зі складання індивідуального плану навчання в аспірантурі. Такий план є основним керівним документом, що визначає спеціалізацію, зміст, обсяг, терміни навчання в аспірантурі і форми атестації; у ньому також формулюється тема дисертації.
Надалі здобувач складає робочий план підготовки дисертації. У цій роботі йому зазвичай допомагає науковий керівник. Також в обов'язки наукового керівника входить робота зі складання календарного графіка роботи здобувача.
Робочий план починається з розробки теми, тобто задуму передбачуваного наукового дослідження. Можливо, що в основу такого задуму буде покладена лише гіпотеза. Але навіть і така підстановка справи дозволить систематизувати й упорядкувати всю наступну роботу.
Спочатку робочий план тільки в основних рисах дає характеристику предмета дослідження, однак надалі такий план може і повинен уточнюватися. Проте основне завдання, що стоїть перед роботою в цілому, бажано не змінювати.
Форма робочого плану допускає певну довільність. Зазвичай це план-рубрикатор, що складається з переліку розташованих у стовпчик рубрик, пов'язаних внутрішньою логікою дослідження даної теми. Такий план використовується на перших стадіях роботи, дозволяючи ескізно уявити досліджувану проблему в різних варіантах.
На перших стадіях роботи часто буває доцільно зробити декілька варіантів робочих планів для того, щоб потім синтезувати з них один, оптимальний з наукового погляду.
На більш пізніх стадіях роботи складають план-проспект, тобто такий план, що являє собою реферативний виклад розташованих у логічному порядку питань, по яких надалі буде систематизуватися весь зібраний фактичний матеріал. Бажаність складання плану-проспекту визначається тим, що шляхом систематичного включення в такий план все нових і нових даних його можна довести до остаточної структурно-фактологічної схеми дисертаційної роботи.
У творчому дослідженні план завжди має динамічний, рухливий характер і не може, не повинен зв'язувати розвиток ідеї і задуму дослідника при збереженні якогось чіткого і визначеного наукового напрямку в роботі.
З урахуванням специфіки творчого процесу план дослідження повинен передбачати усе, що можна заздалегідь передбачити. Звичайно, у науці можливі і випадкові відкриття, але не можна будувати наукове дослідження, орієнтуючись на випадковості. Наукове дослідження тому не може вестися без плану. Тільки планове дослідження дозволяє надійно, крок за кроком глибоко пізнавати нові об'єктивні закономірності у всій навколишній дійсності.
Разом з тим, при написанні дисертації звичайно відсутнє поняття "затверджений план", більш правильно говорити про попередньо погоджений з керівником план. Не бійтеся вносити в нього зміни, це звичайна річ при написанні дисертації. Вважається, що план повинен мати динамічний характер і допускати різні тактичні зміни в ході дослідження при збереженні його основної стратегії.

 

 

 

WWW.OSVITA.TV

Головна | Методична секція | Інформаційна секція  
Комерційна секція | Корисні лінки | Оголошення | Контактна інформація