Дисертація Зворотній зв'язок | Оголошення | Додому
МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
 » Вибір теми дисертації
 » Планування роботи
 » Пошук літератури
 » Підготовка рукопису
 » Оформлення роботи
 » Публікації за темою
 » Автореферат
 » Захист дисертації
 » Запитання і відповіді
 » Перелік літератури
ОФІЦІЙНІ  ДОКУМЕНТИ
 » Фахові видання
 » Номенклатура спец.
 » Офіційні матеріали
 
НАШІ  ПРОПОЗИЦІЇ
 » Для аспірантів
 » Для студентів
 
 
 
 Головна Методична секція Інформаційна секція Комерційна секція Корисні лінки
  
  
Інформаційна секція | Перелік наукових фахових видань

стор. 1 2 3

Затверджено постановами президії ВАК України
від 27.05.2009 р. № 1-05/2
від 08.07.2009 р. № 1-05/3
від 14.10.2009 р. № 1-05/4
від 18.11.2009 р. № 1-05/5
від 16.12.2009 р. № 1-05/6
від 10.02.2010 р. № 1-05/1
від 10.03.2010 р. № 1-05/2
від 14.04.2010 р. № 1-05/3
від 26.05.2010 р. № 1-05/4
від 01.07.2010 р. № 1-05/5
від 06.10.2010 р. № 1-05/6
від 06.10.2010 р. № 3-05/6
від 10.11.2010 р. № 1-05/7
від 10.11.2010 р. № 2-05/7
від 22.12.2010 р. № 1-05/8
від 26.01.2011 р. № 1-05/1
від 23.02.2011 р. № 1-05/2
від 30.03.2011 р. № 1-05/3
від 22.04.2011 р. № 1-05/4
від 31.05.2011 р. № 1-05/5

 

1. Автоматизация судовых технических средств Одеська національна морська академія МОН України технічні
2. Автоматическая сварка
Автоматичне зварювання НАН України,
Інститут електрозварювання ім. Є.О.Патона НАН України, Міжнародна асоціація
"Зварювання " технічні
3. Автомобільні дороги і дорожнє будівництво Національний транспортний університет МОН України технічні
4. Автошляховик України Автодорожник Украины ДП " Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут " Міністерства транспорту і зв'язку України, Державна служба автомобільних доріг України технічні
5. Автохтонні та інтродуковані рослини Національний дендрологічний парк "Софіївка" Національної академії наук України сільськогосподарські, біологічні
6. Аграрна економіка Львівський національний аграрний університет економічні
7. Аграрний вісник Причорномор'я Одеський державний аграрний університет Міністерства аграрної політики України ветеринарні
8. Аграрний вісник Причорномор'я. Серія: біологічні науки Одеський державний аграрний університет Міністерства аграрної політики України біологічні
9. Агроінком Науково-виробниче акціонерне товариство "Агроінком" економічні
10. Агропромислове виробництво Полісся Інститут сільського господарства Полісся НААН України сільськогосподарські
11. Адвокат ВГО "Спілка адвокатів України", "Академія адвокатури України", Українська іноземна юридична колегія, Українська адвокатська корпорація, Редакція журналу "Адвокат", ТОВ "Прецедент" юридичні
12. Адгезия расплавов и пайка материалов Інститут проблем матеріалознавства імені І.М. Францевича НАН України хімічні, технічні
13. Академічний огляд Національний гірничий університет МОН України,
ТОВ " Дніпропетровський університет економіки та права імені Альфреда Нобеля " економічні
14. Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій.
Актуальные проблемы автоматизации и информационных технологий.
Actual problems automation and informational technologies Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара МОН України
технічні 15. Актуальні проблеми акушерства і гінекології, клінічної імунології та медичної генетики Луганський державний медичний університет МОЗ України медичні,
біологічні(за групами спеціальностей 14.01.00-14.03.00)
16. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету Рівненський державний гуманітарний університет МОН України історичні
17. Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології Херсонський національний технічний університет державне управління, педагогічні
18. Актуальні проблеми духовності.
Актуальные проблемы духовности ДВНЗ "Криворізький національний університет"
(Криворізький державний педагогічний університет МОН України) філософські
19. Актуальні проблеми іноземної філології: Лінгвістика та літературознавство Бердянський державний педагогічний університет, ДВНЗ "Запорізький національний університет" філологічні
20. Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства культури і туризму України філософські
21. Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки (Мистецькі обрії) Інститут проблем сучасного мистецтва Академії мистецтв України архітектура, культурологія, мистецтвознавство
22. Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами ВНЗ " Відкритий міжнародний університет розвитку людини
" Україна ", Інститут вищої освіти АПН України, Інститут спеціальної педагогіки АПН України педагогічні, психологічні
23. Актуальні проблеми політики Одеська національна юридична академія МОН України, Південноукраїнський центр гендерних проблем політичні, юридичні
24. Актуальні проблеми слов'янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство Бердянський державний педагогічний університет МОН України, Інститут літератури
ім. Т.Г. Шевченка НАН України філологічні (мовознавство, літературознавство)
25. Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки Київський національний університет імені Тараса Шевченка соціологічні, психологічні, педагогічні
26. Актуальні проблеми української літератури і фольклору Донецький національний університет МОН України філологічні (літературознавство)
27. Актуальні проблеми фізичної культури і спорту Державний науково-дослідний інститут фізичної культури і спорту Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту фізичне виховання та спорт
28. Акустичний вісник Інститут гідромеханіки НАН України фізико-математичні (акустика, механіка деформівного твердого тіла; механіка рідини, газу та плазми)
29. Американські літературні студії в Україні Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України філологічні (літературознавство)
30. Аналітика і влада Національна академія державного управління при Президентові України державне правління, соціологічні, політичні
31. Аркадія Одеський національний політехнічний університет, ТОВ "Студія "Негоціант" мистецтвознавство, культурологія
32. Археологічний альманах.
Археологический альманах Кримський філіал Інституту археології НАН України, Донецький обласний краєзнавчий музей історичні
33. Археологічні дослідження Львівського університету Львівський національний університет імені Івана Франка МОН України історичні
34. Археологія НАН України, Інститут археології НАН України
історичні (археологія)
35. Археологія і давня історія України Інститут археології Національної академії наук України історичні
36. Архів клінічної та експериментальної медицини.
Архив клинической и экспериментальной медицины.
Archives of clinical and experimental medicine Донецький національний медичний університет ім. М.Горького МОЗ України медичні
37. Аспекти історичного музикознавства Харківський державний університет мистецтв ім. І.П.Котляревського мистецтвознавство
38. АСУ та прилади автоматики.
АСУ и приборы автоматики. Management Information System and Devises Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України технічні
39. Банківська справа Київський національний університет імені Тараса Шевченка економічні
40. Бахмутський шлях Луганський національний університет імені Тараса Шевченка МОН України історичні, філологічні (українська література)
41. Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія Державна Академія керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства культури і туризму України історичні,42. Біблія і культура Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича МОН України філологічні (літературознавство)
43. Біль, знеболювання і інтенсивна терапія Національний медичний університет імені О.О. Богомольця МОЗ України,
Асоціація анестезіологів України медичні
44. Біологія і хімія в школі Міністерство освіти і науки України, Національна академія педагогічних наук України, ТОВ "Зодіак -ЕКО", Видавництво "Освіта України" педагогічні
(теорія та методика навчання)
45. Біоніка інтелекту.
Бионика интеллекта.
Bionics of Intelligence Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України технічні, фізико-математичні
46. Біоресурси і природокористування Національний університет біоресурсів і природокористування України, Міністерство охорони навколишнього природного середовища, Міністерство аграрної політики України педагогічні
47. Біоресурси і природокористування Національний університет біоресурсів і природокористування України, Міністерство охорони навколишнього природного середовища, Міністерство аграрної політики України економічні
48. Боспорські дослідження.
Боспорские исследования Національна академія наук України, Кримське відділення Інституту сходознавства ім. А.Ю. Кримського історичні
49. "Бранта: Збірник наукових праць Азово-Чорноморської орнітологічної станції.
Бранта: Сборник научных трудов орнитологической станции.
Branta: Transactions of the Azov-Black Sea Ornithological Station Мелітопольський державний педагогічний університет МОН України,
Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України біологічні
50. Будівельне виробництво Науково-дослідний інститут будівельного виробництва економічні
51. Будівельні конструкції.
Строительные конструкции. Building structures. ДП "Державний НДІ будівельних конструкцій" Міністерства регіонального розвитку та будівництва України архітектура, технічні
52. Будівництво та техногенна безпека.
Строительство и техногенная безопасность. Національна академія природоохоронного та курортного будівництва МОН України архітектура, технічні
53. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації Державна академія статистики, обліку та аудиту Держкомстату України економічні
54. Бухгалтерський облік та аудит.
Бухгалтерский учет и аудит ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", ТОВ "Екаунтінг" економічні
55. Бюлетень ДНБС.
Бюллетень ГНБС Державний Нікітський ботанічний сад Української академії аграрних наук біологічні
56. Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму ТОВ "Дніпропетровський університет економіки та права імені Альфреда Нобеля" економічні
57. Ветеринарна біотехнологія Інститут ветеринарної медицини УААН, Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів сільськогосподарські
58. Взрывозащищённое электрооборудование Український науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут вибухозахищеного та рудникового електрообладнання з дослідно-експериментальним виробництвом технічні
59. Вибори та демократія Національний університет " Києво-Могилянська академія ",
Інститут виборчого права юридичні, політичні
60. Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах Хмельницький національний університет МОН України, Українська Технологічна Академія технічні
61. Виноградарство и виноделие Національний інститут винограду і вина "Магарач" технічні, сільськогосподарські (виноградарство, селекція рослин)
62. Виноградарство і виноробство Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є.Таїрова Української академії аграрних наук сільськогосподарські
63. Вища освіта України.
Высшее образование Украины.
Higher education of Ukraine
(з додатками) Міністерство освіти і науки України, Національна академія педагогічних наук України, Інститут вищої освіти НАПН України, Державне інформаційно-виробниче підприємство видавництво "Педагогічна преса" педагогічні, філософські
64. Вища школа Міністерство освіти і науки України філософські,
педагогічні
65. Від бароко до постмодернізму Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара МОН України філологічні (літературознавство)
66. Відбір і обробка інформації.
Information Extraction and Processing Національна академія наук України, Фізико-механічний інститут ім. Г.В.Карпенка НАН України технічні
67. Відновлювана енергетика Інститут відновлюваної енергетики НАН України технічні
68. Військова медицина України Міністерство оборони України медичні
69. Вісник аграрної науки.
Вестник аграрной науки Національна академія аграрних наук України економічні,
70. Вісник Академії адвокатури України ТОВ "Академія адвокатури України" юридичні
71. Вісник академії митної служби України. Серія "Державне управління" Академія митної служби України державне управління
72. Вісник Академії митної служби України. Серія: Технічні науки Академія митної служби України технічні
73. Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України юридичні, державне управління
74. Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України економічні, історичні,
соціологічні
75. Вісник Академії управління МВС Академія управління Міністерства внутрішніх справ юридичні,
державне управління
76. Вісник Академії управління МВС Академія управління Міністерства внутрішніх справ психологічні
77. Вісник астрономічної школи Національний авіаційний університет фізико-математичні (астрономія)
78. Вісник Вищого адміністративного суду України Вищий адміністративний суд України юридичні
79. Вісник Вінницького політехнічного інституту Вінницький національний технічний університет МОН України економічні
80. Вісник геодезії та картографії Державна служба геодезії, картографії та кадастру, Українське товариство геодезії і картографії, ДП "Науково-дослідний інститут геодезії і картографії", ВГО "Українська картографічна асоціація" технічні, географічні
81. Вісник гігієни та епідеміології.
Вестник гигиены и эпидемиологии.
Vestnik of Hygiene and Epidemiology Донецький національний медичний університет ім. М.Горького МОЗ України, Донецька обласна санітарно-епідеміологічна станція медичні
82. Вісник господарського судочинства Вищий господарський суд України юридичні
83. Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства культури і туризму України філософські, історичні,
політичні
84. Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету
News of Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University
(Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету) Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет(Дніпропетровський державний аграрний університет Міністерства аграрної політики) сільськогосподарські,
ветеринарні,
економічні,
технічні
85. Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
(Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна) Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна Міністерства інфраструктури України економічні
86. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: біологія, медицина. Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара медичні
87. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Літературознавство. Журналістика Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара МОН України філологічні (літературознавство)
88. Вісник Дніпропетровського університету. Мовознавство Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара МОН України філологічні (українська, російська мови, загальне мовознавство, перекладознавство)
89. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: фізика, радіоелектроніка Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара МОН України фізико-математичні (фізика)
90. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: філософія, соціологія, політологія Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара МОН України філософські, політичні
91. Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії. Економічні науки Дніпропетровська державна фінансова академія Міністерства фінансів України економічні
92. Вісник Донбаської державної машинобудівної академії Донбаська державна машинобудівна академія МОН України технічні,
економічні
93. Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського.
Вестник Донецкого национального университета экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского.
Філософські науки Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського МОН України
філософські
94. Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського.
Вестник Донецкого национального университета экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского.
Технічні науки Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського МОН України
технічні
95. Вісник Донецького національного університету. Серія А: Природничі науки Донецький національний університет МОН України хімічні,
фізико-математичні (механіка), біологічні,
технічні (інформаційні технології)
96. Вісник Донецького національного університету. Серія Б: Гуманітарні науки Донецький національний університет МОН України філологічні,
історичні, філософські
97. Вісник Донецького національного університету. Серія В: Економіка і право Донецький національний університет МОН України економічні, юридичні
98. Вісник Донецького університету економіки та права. Серія економіка та управління. ПВНЗ " Донецький університет економіки та права " економічні
99. Вісник Донецької академії автомобільного транспорту ПВНЗ " Донецька академія автомобільного транспорту " технічні
100. Вісник Запорізького юридичного інституту Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ Запорізький юридичний інститут Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ МВС України юридичні
101. Вісник зоології.
Вестник зоологии Національна академія наук України, Інститут зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України біологічні
102. Вісник Інституту розвитку дитини.
Вестник Института развития ребенка Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова МОН України філософські,
педагогічні
103. Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка МОН України історичні
104. Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка МОН України фізичне виховання і спорт
105. Вісник Київського інституту бізнесу та технологій Київський інститут бізнесу та технологій економічні
106. Вісник Київського національного лінгвістичного університету Серія " Історія, економіка, філософія " Київський національний лінгвістичний університет
МОН України філософські
107. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету Київський національний торговельно-економічний університет МОН України філософські
108. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Астрономія Київський національний університет імені Тараса Шевченка астрономія
109. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Біологія Київський національний університет імені Тараса Шевченка біологічні
110. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття Київський національний університет імені Тараса Шевченка біологічні
111. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Кібернетика Київський національний університет імені Тараса Шевченка фізико-математичні,
технічні
112. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка Київський національний університет імені Тараса Шевченка фізико-математичні (математика, механіка)
113. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Проблеми регуляції фізіологічних функцій Київський національний університет імені Тараса Шевченка біологічні
114. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Радіофізика та електроніка. Київський національний університет імені Тараса Шевченка фізико-математичні (фізика)
115. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: фізико-математичні науки Київський національний університет імені Тараса Шевченка фізико-математичні (фізика, математика, механіка інформатика і кібернетика),
технічні
116. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Філософія. Політологія Київський національний університет імені Тараса Шевченка політичні
117. Вісник Книжкової плати Книжкова палата України технічні, історичні
118. Вісник КНУКІМ. Збірник наукових праць. Серія "мистецтвознавство" Київський національний університет культури і мистецтв мистецтвознавство культурологія
119. Вісник Криворізького економічного інституту КНЕУ Криворізький економічний інститут Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана МОН України економічні, геологічні (економічна геологія)
120. Вісник Криворізького національного університету
(Вісник Криворізького технічного університету) ДВНЗ "Криворізький національний університет"
(Криворізький технічний університет МОН України) технічні,
економічні
121. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.
Медико-біологічні науки Луганський національний університет імені Тараса Шевченка МОН України медичні, біологічні (група спеціальностей 14.01.00-14.03.00)
122. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки Луганський національний університет імені Тараса Шевченка філологічні (літературознавство)
123. Вісник Львівського інституту економіки та туризму Львівський інститут економіки та туризму МОН України економічні
124. Вісник Львівського університету. Серія: журналістика Львівський національний університет імені Івана Франка МОН України
соціальні комунікації
125. Вісник Львівського університету. Серія: іноземні мови Львівський національний університет імені Івана Франка МОН України
філологічні (мовознавство)
126. Вісник Львівського університету. Серія: книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології Львівський національний університет імені Івана Франка МОН України історичні
127. Вісник Львівського університету. Серія: міжнародні відносини Львівський національний університет імені Івана Франка МОН України історичні, юридичні
128. Вісник Львівської державної фінансової академії Львівська державна фінансова академія Міністерства фінансів України економічні
129. Вісник Львівської комерційної академії. Серія Гуманітарні науки Львівська комерційна академія історичні
130. Вісник Львівської національної академії мистецтв Львівська національна академія мистецтв МОН України культурологія
131. Вісник Маріупольського державного гуманітарного університету.
Серія: філологія Маріупольський державний гуманітарний університет МОН України філологічні (літературознавство)
132. Вісник Міжнародного Слов'янського університету. Харків.
Серія: економічні науки
Вестник Международного славянского университета. Харьков.
Journal of the International Slavonic Unіversity.Kharkov ВЗО " Міжнародний Слов'янський університет. Харків "
економічні
133. Вісник Міжнародного Слов'янського університету. Харків.
Серія: мистецтвознавство
Вестник Международного славянского университета. Харьков.
Journal of the International Slavonic Unіversity. Kharkov ВЗО " Міжнародний Слов'янський університет. Харків "
мистецтвознавство
134. Вісник Міжнародного Слов'янського університету. Харків.
Серія: соціологічні науки
Вестник Международного славянского университета. Харьков.
Journal of the International Slavonic Unіversity. Kharkov ВЗО " Міжнародний Слов'янський університет. Харків "
соціологічні
135. Вісник Національного авіаційного університету.
Вестник Национального авиационного университета.
Proceedings of the National Aviation University Національний авіаційний університет МОН України технічні, хімічні (екологічна безпека),
педагогічні
136. Вісник Національного банку України Національний банк України економічні
137. Вісник Національного технічного університету України " Київський політехнічний інститут ".
Серія " Гірництво " Національний технічний університет України " Київський політехнічний інститут " МОН України, ЗАТ " Експериментально-промислова технологія вибухових робіт " технічні (розробка корисних копалин)
138. Вісник Національного технічного університету України " Київський політехнічний інститут ". Політологія. Соціологія. Право Національний технічний університет України " Київський політехнічний інститут " МОН України
юридичні
соціологічні, політичні
139. Вісник Національного технічного університету України " Київський політехнічний інститут ", серія " Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження ".
Вестник Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт", Серия "Химическая инженерия, экология и ресурсосбережение" Національний технічний університет України " Київський політехнічний інститут " МОН України
технічні
140. Вісник Національного технічного університету України " Київський політехнічний інститут ". Філософія. Психологія. Педагогіка Національний технічний університет України " Київський політехнічний інститут " МОН України
філософські
141. Вісник Національного технічного університету
" Харківський політехнічний інститут " Національний технічний університет " Харківський політехнічний інститут " МОН України історичні,
економічні
142. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування.
Економіка Національний університет водного господарства та природокористування економічні
143. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Національний університет водного господарства та природокористування сільськогосподарські технічні
144. Вісник Національного університету України "Київський політехнічний інститут". Інформатика, управління та обчислювальна техніка Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" технічні
145. Вісник Національного університету " Львівська політехніка ". Серія " Архітектура " Національний університет
" Львівська політехніка " МОН України
технічні,
архітектура
146. Вісник Національного університету " Львівська політехніка ". Серія " Держава та армія " Національний університет
" Львівська політехніка " МОН України
історичні
147. Вісник Національного університету " Львівська політехніка ". Серія " Електроніка " Національний університет
" Львівська політехніка "
МОН України
технічні (електроніка)
148. Вісник Національного університету " Львівська політехніка ". Серія
" Проблеми української термінології " Національний університет
" Львівська політехніка " МОН України
філологічні (мовознавство)
149. Вісник Національного університету " Львівська політехніка ". Серія " Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація " Національний університет
" Львівська політехніка"
МОН України технічні
150. Вісник Національного університету " Львівська політехніка ". Серія
" Фізико-математичні науки" Національний університет
" Львівська політехніка "
МОН України
фізико-математичні (математика)
151. Вісник Національного університету " Львівська політехніка ". Серія
" Філософські науки " Національний університет
" Львівська політехніка " МОН України
філософські
152. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України Національна академія державного управління при Президентові України політичні, філософські
153. Вісник Національної академії наук.
Вестник Национальной академии наук.
Herald of the National Academy Ukraine Національна академія наук України економічні, геологічні, географічні, хімічні, біологічні, фізико-математичні (фізика, механіка), технічні
154. Вісник Національної академії оборони України
(Вісник Національного університету оборони) Національна академія оборони України Міністерства оборони України
(Національний університет оборони) педагогічні, психологічні
155. Економічна теорія та право(Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Серія. Економічна теорія та право) Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
(Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого) економічні
156. Вісник Національного університету "Юридична академія імені Ярослава Мудрого". Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія
(Вісник Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія) Національний університет "Юридична академія імені Ярослава Мудрого"
(Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого МОН України)
політичні, соціологічні
157. Вісник невідкладної і відновної медицини.
Вестник неотложной и восстановительной медицины Національна академія медичних наук України, Міністерство охорони здоров'я України, ДУ "Інститут невідкладної і відновної хірургії ім. В.К. Гусака НАМН України", Донецький національний медичний університет ім. М.Горького МОЗ України медичні
158. Вісник Одеського державного екологічного університету Одеський державний екологічний університет МОН України економічні,
географічні
159. Вісник Одеського національного морського університету Одеський національний морський університет технічні
160. Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки Одеський національний університет імені І.І. Мечникова МОН України геологічні, географічні
161. Вісник Одеського національного університету. Математика і механіка Одеський національний університет імені І.І. Мечникова МОН України фізико-математичні
162. Вісник Одеського національного університету. Соціологія і політичні науки Одеський національний університет імені І.І. Мечникова МОН України соціологічні, політичні
163. Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури Одеська державна академія будівництва та архітектури МОН України технічні (будівництво) архітектура
164. Вісник післядипломної освіти ДВНЗ " Університет менеджменту освіти " АПН України педагогічні, психологічні
165. Вісник Полтавської державної аграрної академії Полтавська державна аграрна академія Міністерства аграрної політики України
економічні
166. Вісник Прикарпатського університету. Серія: Економіка Прикарпатський національний університет імені В.С. Стефаника МОН України економічні
167. Вісник Прикарпатського університету. Історія Прикарпатський національний університет імені В.С. Стефаника МОН України історичні
168. Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство Прикарпатський національний університет імені В.С. Стефаника МОН України мистецтвознавство
169. Вісник Прикарпатського університету. Філологія (літературознавство) Прикарпатський національний університет імені В.С. Стефаника МОН України філологічні
170. Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Серія "Хімія". ДВНЗ " Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" МОН України
хімічні
171. Вісник Прокуратури Генеральна прокуратура України, Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, Київський національний університет імені Тараса Шевченка юридичні
172. Вісник психіатрії та психофармакотерапії Одеська обласна асоціація психіатрів,
Фізико-хімічний інститут ім. О.В.Богатського НАН України, Одеський державний медичний університет МОЗ України медичні
173. Вісник СевНТУ. Серія "Автоматизація процесів та управління" Севастопольський національний технічний університет МОН України технічні
174. Вісник СевНТУ. Серія "Економіка і фінанси" Севастопольський національний технічний університет МОН України економічні
175. Вісник СевНТУ. Серія "Інформатика, електроніка, зв'язок " Севастопольський національний технічний університет МОН України технічні
176. Вісник СевНТУ. Серія "Машиноприладобудування та транспорт " Севастопольський національний технічний університет МОН України технічні (транспорт)
177. Вісник СевНТУ. Серія "Механіка, енергетика, екологія" Севастопольський національний технічний університет МОН України технічні (енергетика, механіка деформівного твердого тіла; динаміка та міцність машин; процеси механічної обробки, верстати та інструменти)
178. Вісник СевНТУ. Серія "Педагогіка" Севастопольський національний технічний університет МОН України педагогічні
179. Вісник СевНТУ. Серія "Політологія" Севастопольський національний технічний університет МОН України політичні
180. Вісник СевНТУ. Серія "Філософія" Севастопольський національний технічний університет МОН України філософські
181. Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень
Журнал клинических и экспериментальных медицинских исследований
Journal of Clinical and Experimental Medical Researches
(Вісник Сумського державного університету. Серія "Медицина") Сумський державний університет МОН України медичні
182. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія "Будівництво" Сумський національний аграрний університет технічні
183. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія "Фінанси і кредит" Сумський національний аграрний університет Міністерства аграрної політики України економічні
184. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля МОН України хімічні
185. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля фізико-математичні
186. (Вісник Тернопільського державного технічного університету)
Вісник Тернопільського національного технічного університету (Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя МОН України) Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя МОН України фізико-математичні (механіка деформівного тіла)
187. Вісник Українського матеріалознавчого товариства Громадська організація
" Українське матеріалознавче товариство ", Інститут проблем матеріалознавства імені І.М. Францевича НАН України технічні (матеріалознавство)
188. Вісник Українського товариства генетиків і селекціонерів Українське товариство генетиків і селекціонерів ім. М.І.Вавилова сільськогосподарські (генетика, селекція)
189. Вісник Української академії банківської справи ДВНЗ " Українська академія банківської справи Національного банку України " економічні
190. Вісник Університету банківської справи Національного банку України Університет банківської справи Національного банку України економічні
191. Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва Міністерства аграрної політики України економічні, сільськогосподарські
192. Вісник Харківського національного університету.
Серія " Валеологія: сучасність і майбутнє " Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна МОН України
педагогічні
193. Вісник Харківського національного університету.
Серія " Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов " Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна МОН України
філологічні
(германські, романські мови)
194. Вісник Харківського національного університету.
Серія " Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки " Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна МОН України
філософські
195. Вісник Харківського національного університету.
Серія " Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов " Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
філологічні
(мовознавство)
196. Вісник Харківського національного університету.
Серія " Філологія " Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
МОН України філологічні
(мовознавство)
197. Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України соціологічні
198. Вісник Харківської державної академії культури Харківська державна академія культури Міністерства культури і туризму України історичні,
педагогічні
199. Вісник Херсонського національного технічного університету.
Вестник Херсонского национального технического университета.
Visnyk of Kherson National Technical University Херсонський національний технічний університет технічні (технологія харчової та легкої промисловості)технічні200. Вісник Хмельницького національного університету. Серія: технічні науки Хмельницький національний університет МОН України технічні (технологія легкої промисловості)
201. Вісник Черкаського університету. Серія: хімічні науки Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького МОН України хімічні
202. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка фізичне виховання та спорт
203. Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка.
Серія: психологічні науки Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка МОН України психологічні
204. Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія: економічні науки Чернігівський державний технологічний університет МОН України державне управління
205. Вісті автомобільно-дорожнього інституту Автомобільно-дорожній інститут ДВНЗ "Донецький національний технічний університет" МОН України технічні
206. Вісті Біосферного заповідника " Асканія - Нова " Біосферний заповідник " Асканія -Нова " імені Ф. Е. Фальц-Фейна УААН біологічні
207. Вісті Донецького гірничого інституту Донецький національний технічний університет МОН України технічні
208. Віче Верховна Рада України юридичні
209. Вода і водоочисні технології. Науково-технічні вісті.
Вода и водоочистные технологии. Научно-технические вести.
Water and water purification technologies. Scientific and technical news Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" МОН України,
ТОВ Українська спілка фахівців в галузі очистки води технічні
210. Водний транспорт Київська державна академія водного транспорту технічні, економічні
211. Волинські історичні записки Житомирський державний університет імені Івана Франка МОН України історичні
212. Вопросы русской литературы. Межвузовский научный сборник Кримський центр гуманітарних досліджень, Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського філологічні (літературознавство)
213. Всесвітня література в середніх навчальних закладах України Міністерство освіти і науки України, Видавництво "Педагогічна преса", ТОВ "Зодіак -ЕКО", Видавництво "Освіта України" педагогічні
(теорія та методика навчання)
214. Вугілля України.
Уголь Украины
Міністерство вугільної промисловості.
Спілка гірничих спеціалістів України технічні, економічні
215. Вчені записки Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана МОН України економічні
216. Вчені записки Кримського інженерно-педагогічного університету. Економічні науки.
Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Экономические науки Республіканський ВНЗ " Кримський інженерно-педагогічний університет " МОН України економічні
217. Вчені записки Кримського інженерно-педагогічного університету. Технічні науки.
Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Технические науки Республіканський ВНЗ " Кримський інженерно-педагогічний університет " МОН України технічні
218. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського. Серія " Біологія, хімія. "
Ученые записки Таврического национального университета имени В.И.Вернадского. Серия "Биология, химия".
Scientific notes of Taurida National V.I. Vernadsky University. Series "Biology and Chemistry". Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського МОН України хімічні, біологічні
219. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського. Серія " Географія ."
Ученые записки Таврического национального университета имени В.И.Вернадского. Серия "География".
Scientific notes of Taurida National V.I. Vernadsky University. Series "Geography" Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського МОН України географічні
220. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського. Серія " Економіка і управління ."
Ученые записки Таврического национального университета имени В.И.Вернадского. Серия "Экономика и управление".
Scientific notes of Taurida National V.I. Vernadsky University. Series "Economy and Management" Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського МОН України економічні
221. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського. Серія " Фізико-математичні науки. "
Ученые записки Таврического национального университета имени В.И.Вернадского. Серия
" Физико-математические науки".
Scientific notes of Taurida National V.I. Vernadsky University. Series "Physics and Matematics Sciences" Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського фізико-математичні (фізика, математика)
222. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського. Серія "Філологія. Соціальні комунікації"
Ученые записки Таврического национального университета имени В.И.Вернадского. Серия "Филология. Социальные коммуникации".
Scientific notes of Taurida National V.I. Vernadsky University. Series "Philology. Social Communications" Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського МОН України філологічні (мовознавство, літературознавство)
223. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського. Серія " Філософія. Культурологія. Політологія. Соціологія. "
Ученые записки Таврического национального университета имени В.И.Вернадского. Серия "Философия. Культурология. Политология. Социология".
Scientific notes of Taurida National V.I. Vernadsky University. Series "Philosophy. Culturology. Political Sciences. Sociology". Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського МОН України філософські, політичні, соціологічні, культурологія
224. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського. Серія " Юридичні науки. "
Ученые записки Таврического национального университета имени В.И.Вернадского. Серия "Юридические науки".
Scientific notes of Taurida National V.I. Vernadsky University. Series "Juridical Sciences" Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського МОН України юридичні
225. Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія" філософські, соціологічні філологічні
(літературознавство), економіка
226. Генеалогічні записки Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України історичні
227. Генетичні ресурси рослин Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва УААН сільськогосподарські
228. Географія та основи економіки в школі Міністерство освіти і науки України, Національна академія педагогічних наук України, ТОВ "Зодіак -ЕКО", Видавництво "Освіта України" педагогічні
(теорія та методика навчання)
229. Геодинаміка Національний університет
" Львівська політехніка " МОН України,
Державна служба геодезії, картографії та кадастру України,
Інститут геофізики ім. С.І.Субботіна НАН України,
Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України, Львівське астрономо-геодезичне товариство геологічні230. Геологічний журнал.
Геологический журнал.
Geological journal Національна академія наук України, Інститут геологічних наук НАН України геологічні
231. Геологія і геохімія горючих копалин Національна академія наук України, Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України, Українська нафтогазова академія геологічні
232. Геолого-мінералогічний вісник Криворізького національного університету
(Геолого-мінералогічний вісник Криворізького технічного університету) ДВНЗ "Криворізький національний університет"
(Криворізький технічний університет МОН України) геологічні
233. Геолог України Спілка геологів України геологічні
234. Геополитика и экогеодинамика регионов.
Геополітика і екогеодинаміка регіонів Кримський науковий центр НАН України і МОН України, Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського географічні
235. Гігієна населених місць Інститут гігієни та медичної екології ім.. О.М. Марзєєва АМН України медичні, біологічні (за групами спеціальностей 14.01.00-14.03.00)
236. Гідравліка і гідротехніка Національний транспортний університет технічні
237. Гідроенергетика України Інститут електродинаміки НАН України,
ВАТ "Укргідроенерго", ПАТ "Укргідропроект",
ДП "НЕК "Укренерго",
ЗАТ АК "Енпаселектро" технічні
238. Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини Київський національний університет будівництва і архітектури МОН України технічні
239. Гоголезнавчі студії Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя філологічні (літературознавство)
240. Горизонти освіти.
Горизонты образования
Севастопольський міський гуманітарний університет, ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" педагогічні,
психологічні
241. Горноспасательное дело Науково-дослідний інститут гірничорятувальної справи та пожежної безпеки " Респіратор " Міністерства вугільної промисловості технічні
242. Грані історії Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов, Донецький національний університет історичні
243. Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди МОН України психологічні, філософські
педагогічні
244. Гуманітарний журнал Національний гірничий університет історичні
245. Гуманітарні науки Державне інформаційно-виробниче підприємство Видавництво " Педагогічна преса ", Кримський державний гуманітарний інститут педагогічні
246. Гуманітарні студії Київський національний університет імені Тараса Шевченка політичні
247. Гуржіївські історичні читання Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького історичні
248. Держава та регіони. Серія: Гуманітарні науки Класичний приватний університет
соціальні комунікації
249. Держава та регіони. Серія: Гуманітарні науки Класичний приватний університет
філологічні
(літературознавство)
250. Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації Класичний приватний університет соціальні комунікації
251. Дерматовенерология. Косметология. Сексопатология Асоціація дерматологів, венерологів та косметологів Дніпропетровщини медичні
252. Дерматологія та венерологія.
Дерматология и венерология Український науково-дослідний інститут дерматології та венерології НАМН України медичні
253. Дидактика математики: проблеми і дослідження Донецький національний університет МОН України педагогічні
254. Динамічні системи. Динамические системы.
Dynamic systems Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського фізико-математичні (математика, механіка)
255. Директор школи, ліцею, гімназії.
Директор школы, лицея, гимназии
Виключено з Переліку на підставі наказу від 04.07.2013 № 893 Міністерство освіти і науки України, Національна академія педагогічних наук України, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, Видавництво "Педагогічна преса", Центр сприяння суспільному розвитку
ім. Миколи Пирогова філософські, психологічні, педагогічні
256. Діалог: Медіа-студії Одеський національний університет імені І.І.Мечникова філологічні, соціальні комунікації
257. Довкілля та здоров'я Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзеєва НАМН України медичні,
біологічні (за групами спеціальностей 14.01.00-14.03.00)
258. Донецький археологічний збірник Донецький національний університет історичні
259. Доповіді Національної академії наук України.
Доклады Национальной академии наук Украины.
Reports of the National Academy of Siences Ukraine Національна академія наук України фізико-математичні (математика, механіка, геофізика, фізика, інформатика та кібернетика), геологічні, біологічні, хімічні,
260. Досвід та перспективи розвитку міст України ДП Український державний науково-дослідний інститут проектування міст "Діпромісто" Міністерства регіонального розвитку та будівництва України архітектура
261. Дослідження з історії техніки Національний технічний університет України " Київський політехнічний інститут " МОН України історичні
262. Дослідження світової політики. Збірник наукових праць Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України політичні
263. Дриновський збірник Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна історичні
264. Дрогобицький краєзнавчий вісник.
Дрогобычский краеведческий сборник. Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка МОН України історичний
265. Духовні студії Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна", Генеральна дирекція Київської міської ради з обслуговування іноземних представництв, Історичний клуб "Планета" історичні,
філософські
266. Духовність особистості: методологія, теорія і практика Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля МОН України педагогічні
267. Ейдос.
Эйдос.
Ejdos Національна академія наук України, Інститут історії НАН України історичні
268. Екологічна безпека прибережної та шельфової зон та комплексне використання ресурсів шельфу.
Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа.
Ecological safety of coastal and shelf zones and comprehensive use of shelf resources Національна академія наук України, Морський гідрофізичний інститут НАН України,
Одеський філіал Інституту біології південних морів ім.. О.О.Ковалевського НАН України,
Інститут геологічних наук НАН України технічні (екологічна безпека), геологічні, фізико-математичні (геофізика), географічні
269. Екологічна безпека та природокористування Київський національний університет будівництва і архітектури МОН України; Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України технічні, геологічні (екологічна безпека)
270. Екологія довкілля та безпека життєдіяльності Товариство "Знання" України, НАН України, МОН України, Міністерство охорони навколишнього природного середовища геологічнітехнічні
271. Екологія і природокористування Національна академія наук України, Інститут проблем природокористування та екології НАН України технічні (розробка корисних копалин, екологічна безпека)
272. Економіка будівництва і міського господарства Экономика строительства и городского хозяйства. Economics of Civil Engineering and Municipal Economy. Донбаська національна академія будівництва і архітектури МОН України
економічнідержавне управління273. Економіка. Менеджмент. Бізнес Державний університет телекомунікацій
(Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій) економічні
274. Економіка. Менеджмент. Підприємництво Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля МОН України економічні
275. Економіка Криму.
Экономика Крыма.
Economy of Crimea Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського МОН України економічні
276. Економіка природокористування і охорони довкілля ДУ "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України" (Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України) економічні
277. Економіка промисловості НАН України, Інститут економіки промисловості НАН України економічні
278. Економіка ринкових відносин ВНЗ " Київський університет ринкових відносин "
економічні
279. Економіка та держава.
Экономика и государство Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України Міністерства праці та соціальної політики України,
ТОВ "Редакція журналу "Економіка та держава" економічні
державне управління
280. Економіка та підприємництво ДВНЗ " Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана " МОН України економічні
281. Економіка та управління. Экономика и управление Національна академія природоохоронного та курортного будівництва МОН України економічні
282. Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського " Харківський авіаційний інститут " МОН України економічні
283. Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України та МОН України економічні
284. Економіст Інститут економіки та прогнозування НАН України, ПП "Колегіум" економічні
285. Економічна кібернетика.
Экономическая кибернетика.
Economic cybernetics Донецький національний університет МОН України економічна
286. Економічний форум Луцький національний технічний університет економічні
287. Економічний часопис - ХХІ.
Экономический журнал - ХХІ.
Economic Annals - ХХІ.
Czasopys Ekonomiczny -ХХІ Інститут регіональних досліджень НАН України,
ТОВ "Інститут суспільної трансформації"
(ТОВ " Інститут суспільної трансформації ",
Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України) політичні288. Екосистеми, їх оптимізація та охорона.
Экосистемы, их оптимизация и охрана".
Optimization and protection of Ecosystems Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського МОН України географічні, біологічні
289. Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, Державне підприємство " Всеукраїнське спеціалізоване видавництво " Світ " медичні,
біологічні
290. Електромашинобудування та електрообладнання Одеський національний політехнічний університет МОН України технічні
291. Електротехнічні та комп'ютерні системи Одеський національний політехнічний університет технічні
292. Електроніка та системи управління Національний авіаційний університет МОН України технічні
293. Електронне моделювання.
Электронное моделирование.
Electronic modeling Національна академія наук України, Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова НАН України технічні
294. Електронне моделювання.
Электронное моделирование.
Electronic modeling Національна академія наук України, Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова НАН України фізико-математичні
295. Енергетика:
економіка, технології, екологія.
Энергетика: экономика, технологии, экология Національний технічний університет України " Київський політехнічний інститут " МОН України технічні
296. Енергозбереження. Енергетика. Енергоаудит.
Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит.
Energy saving. Power engineering. Energy audit ТОВ " Північно-східна енергетична компанія "СВЕКО" технічні, економічні
297. Енерготехнології та ресурсозбереження.
Энерготехнологии и ресурсосбережение.
Energy Technologies and Resource Saving Національна академія наук України, Інститут газу НАН України, Інститут вугільних енерготехнологій НАН України технічні
298. Європейські перспективи ГО " Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО" юридичні, економічні
299. Журнал Академії медичних наук України Національна академія медичних наук України медичні
300. Журнал дерматовенерології та косметології ім. М.О. Торсуєва Донецький національний медичний університет ім. М.Горького МОЗ України, ГО "Асоціація дерматовенерологів та косметологів Донецької області " Здоровий світ " медичні
301. Журнал обчислювальної та прикладної математики Київський національний університет імені Тараса Шевченка, МП "ТВ і МС" фізико-математичні (інформатика і кібернетика), технічні
302. Журнал обчислювальної та прикладної математики Київський національний університет імені Тараса Шевченка, МП "ТВ і МС" фізико-математичні (математика)
303. Журнал практикуючого психолога. Журнал практикующего психолога Київський національний лінгвістичний університет психологічні
304. Журнал психіатрії та медичної психології Донецький національний медичний університет ім. М.Горького МОЗ України медичні
305. Журнал Хроматографічного товариства Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України та Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи,
ГО " Хроматографічне товариство",
ДП "Центр розвитку експериментальних методів дослідження якості "Хроматос" технічні, хімічні
306. Загальна патологія та патологічна фізіологія Луганський державний медичний університет МОЗ України медичні, біологічні
307. Залізничний транспорт України Державна адміністрація залізничного транспорту України Міністерства транспорту та зв'язку України технічні
308. Записки з ономастики Одеський національний університет імені І.І.Мечникова МОН України філологічні (мовознавство)
309. Записки історичного факультету Одеський національний університет імені І.І.Мечникова історичні
310. Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника.
Записки Львовской национальной научной библиотеки Украины имени В.Стефаника.
Prace Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki Ukrainy im. V. Stefanyka.
Proceedings of Vasyl Stefanyk National Scientific Library of Ukraine in Lviv Національна академія наук України, Львівська національна наукова бібліотека України імені В.Стефаника історичні, соціальні комунікації
311. Записки Українського мінералогічного товариства.
Proceedings of the Ukrainian mineralogical society Українське мінералогічне товариство геологічні
312. Заповідна справа
(Заповідна справа
в Україні) Київський національний університет імені Тараса Шевченка
(Канівський природний заповідник) біологічні
313. З архівів ВУНК - НКВС - КДБ Головна редакційна колегія науково-документальної серії книг " Реабілітовані історією " історичні
314. Захист і карантин рослин Інститут захисту рослин НААН України
(Інститут захисту рослин УААН) біологічні,
315. Захист металургійних машин від поломок Приазовський державний технічний університет МОН України технічні
316. Зберігання та переробка зерна.
Хранение и переработка зерна ТОВ "АПК - Зерно" технічні
317. Збірник наукових праць Академії військово-морських сил імені П.С.Нахімова Академія військово-морських сил імені П.С.Нахімова Міністерства оборони України технічні
318. Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки) Бердянський державний педагогічний університет МОН України педагогічні
319. Збірник наукових праць ВАТ "УкрНДІВогнетривів імені А.С. Бережного
Collection of scientific proceedings of the OJSC "The Ukrainian research institute of refractories named after A.S. Berezhnoy" Відкрите акціонерне товариство "Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С.Бережного"
технічні
320. Збірник наукових праць
" Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури Придніпровська державна академія будівництва та архітектури /ПДАБА/ МОН України архітектура
321. Збірник наукових праць, серія: Галузеве машинобудування, будівництво Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка МОН України технічні
322. Збірник наукових праць Державного підприємства "Науково-дослідний гірничорудний інститут" Державне підприємство "Науково-дослідний гірничорудний інститут" технічні
323. Збірник наукових праць ДНБС.
Сборник научных трудов ГНБС Державний Нікітський ботанічний сад Української академії аграрних наук біологічні
324. Збірник наукових праць Дніпродзержинського державного технічного університету (технічні науки).
Сборник научных трудов Днепродзержинского государственного технического университета (технические науки) Дніпродзержинський державний технічний університет МОН України технічні
325. Збірник наукових праць Донецького державного університету управління. Серія "Спеціальні та галузеві соціології" Донецький державний університет управління МОН України
соціологічні
326. Збірник наукових праць Донецького інституту залізничного транспорту
Сборник научных трудов Донецкого института железнодорожного транспорта. Collection of Scientific Works of Donetsk Railway Transport Institute Донецький інститут залізничного транспорту Української державної академії залізничного транспорту Міністерства транспорту та зв'язку України
технічні
327. Збірник наукових праць Інституту геологічних наук НАН України.
Сборник научных трудов Института геологических наук НАН Украины.
Collection of scientific works of the Institute of Geological Sciences NAS of Ukraine Інститут геологічних наук НАН України геологічні
328. Збірник наукових праць Інституту математики НАН України Інститут математики НАН України фізико-математичні (математика)
329. Збірник наукових праць Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України Національна академія наук України, Інститут проблем моделювання в енергетиці НАН України технічні
330. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України
" Проблеми загальної та педагогічної психології " Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України психологічні
331. Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства
(Виключено з Переліку на підставі наказу від 25.04.2013 № 463) Науково-дослідний інститут українознавства МОН України філологічні (мовознавство) філософські, історичні
332. Збірник наукових праць Національного гірничого університету Національний гірничий університет МОН України
технічні, геологічні
333. Збірник наукових праць Національного університету кораблебудування Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова МОН України
технічні, економічні
334. Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України Національна академія державного управління при Президентові України державне управління,
філософські
335. Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету "Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти" Рівненський державний гуманітарний університет педагогічні336. Збірник наукових праць Севастопольського національного університету ядерної енергії та промисловості Севастопольський національний університет ядерної енергії та промисловості Міністерство палива та енергетики України технічні (енергетика), нац. безпека, екологічна безпека
337. Збірник наукових праць Українського інституту сталевих конструкцій імені В.М.Шимановського
(Збірник наукових праць Українського науково-дослідного та проектного інституту сталевих конструкцій імені В.М.Шимановського) ТОВ "Український інститут сталевих конструкцій імені В.М.Шимановського"
(ВАТ "Український науково-дослідний та проектний інститут сталевих конструкцій імені В.М.Шимановського" )
технічні338. Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія ДВНЗ " Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника " МОН України філософські, психологічні
339. Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди.
" Економіка " Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди МОН України економічні
340. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету "Україна" Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" педагогічні
341. Збірник праць зоологічного музею Національний науково-природничий музей НАН України біологічні
342. Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства
Сборник трудов Научно-исследовательского института прессоведения
Proceedings of Research and Scientific Institute for Periodicals
(Збірник праць Науково-дослідного центру періодики
Сборник трудов Научно-исследовательского центра периодики.
Proceedings of Research and Centre for Periodicals) Національна академія наук України, Львівська національна наукова бібліотека України імені В.Стефаника соціальні комунікації,
історичні
343. Зв'язок Державний університет телекомунікацій
(Міністерство зв'язку України) технічні
344. Здобутки клінічної і експериментальної медицини ДВНЗ " Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського " МОЗ України біологічні (за групами спеціальностей 14.01.00-14.03.00), фармацевтичні
345. Землевпорядний вісник Державний комітет України по земельних ресурсах економічні
346. Зерно і хліб Інститут аграрної економіки НААНУ, АТ "Київхліб", Державна акціонерна компанія "Хліб України", АТ "Київхліб", Редакційно-видавничий центр "ЗіХ" економічні, технічні, сільськогосподарські
347. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі юридичні
348. Зовнішня торгівля. Економічна безпека.
Внешняя торговля. Экономическая безопасность.
Foreign trade. Economic security Університет економіки та права "Крок" економічні
349. Известия Крымской Астрофизической обсерватории.
Відомості Кримської астрофізичної обсерваторії.
Bulletin of the Crimean Astrophysical Observatory Кримська астрофізична обсерваторія МОН України астрономія
350. Іван Огієнко і сучасна наука та освіта. Науковий збірник. Серія: Історична та філологічна Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка МОН України історичні
351. Імідж сучасного педагога Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, Полтавський обласний інститут післядипломної освіти ім. М.В.Остроградського,
ТОВ "АСМІ" педагогічні352. Імунологія та алергологія: наука і практика Українське товариство фахівців з імунології, алергології та імунореабілітації, ДУ " Інститут урології АМН України медичні, біологічні (медико-біологічні спеціальності)
353. Інженерна геодезія Київський національний університет будівництва і архітектури МОН України технічні
354. Іноземна філологія Львівський національний університет імені Івана Франка філологічні (мовознавство)
355. Іноземні мови навчальних закладах Міністерство освіти і науки України, Видавництво "Педагогічна преса", ТОВ "Зодіак -ЕКО" педагогічні
(теорія та методика навчання)
356. Інституціональний вектор економічного розвитку МІДМУ "КПУ" Мелітопольський інститут державного та муніципального управління " Класичного приватного університету " економічні
357. Інтегративна антропологія (міжнародний медико-філософський журнал) Одеський державний медичний університет МОЗ України медичні
358. Інтелект. Особистість. Цивілізація.
Интеллект. Личность. Цивилизация Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського МОН України філософські
359. Інтродукція рослин Національна академія наук України, Національний ботанічний сад ім. М.М.Гришка НАН України, Національний дендрологічний парк "Софіївка" НАН України, Державний дендрологічний парк "Олександрія" НАН України, Державний дендрологічний парк "Тростянець" НАН України" сільськогосподарські
360. Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах Видавництво "Освіта України" педагогічні (теорія та методика навчання)
361. Інформаційна безпека Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля МОН України технічні
362. Інформаційні системи, механіка та керування Національний технічний університет України " Київський політехнічний інститут " МОН України технічні
363. Інформація і право Науково-дослідний центр правової інформатики, Національна бібліотека ім.В.І.Вернадського, ВНЗ "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" юридичні364. Історико-географічні дослідження в Україні Національна академія наук України,
Інститут історії України НАН України історичні
365. Історико-політичні проблеми сучасного світу Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича МОН України історичні, політичні
366. Історичні записки: збірник наукових праць Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля МОН України історичні
367. Історичні студії Волинського національного університету імені Лесі Українки Волинський національний університет імені Лесі Українки МОН України історичні
368. Історіографічні та джерелознавчі проблеми історії України Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара МОН України історичні
369. Історія в школах України Міністерство освіти і науки України, Видавництво "Педагогічна преса", ТОВ "Зодіак -ЕКО", Видавництво "Освіта України" педагогічні
(теорія та методика навчання)
370. Історія і культура Придніпров'я: Невідомі та маловідомі сторінки: Науковий щорічник Національний гірничий університет МОН України історичні
371. Історія народного господарства та економічної думки України ДУ " Інститут економіки та прогнозування НАН України " економічні
372. Історія торгівлі, податків та мита Академія митної служби України, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара історичні
373. Історія України. Маловідомі імена, події, факти Національна академія наук України, Інститут історії України НАН України історичні
374. Історія української географії Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка МОН України географічні
375. Історія. Філософія. Релігієзнавство Житомирський державний університет імені Івана Франка МОН України історичні, філософські
376. Кам'яна доба України Інститут археології Національної академії наук України історичні
377. Карпатика Ужгородський національний університет МОН України історичні
378. Картоплярство Національна академія аграрних наук України сільськогосподарські
379. Картоплярство України Інститут картоплярства НААН України сільськогосподарські
380. Кераміка: наука і життя.
Керамика: наука и жизнь Інститут технічної теплофізики НАН України, ДП " Інженерний центр "Сушка" Інституту технічної теплофізики НАН України, ТОВ "Асоціація кераміки" технічні
381. Київська старовина ВНЗ " Київський славістичний університет " історичні
382. Київські полоністичні студії Київський національний університет імені Тараса Шевченка філологічні
383. Кінематика і фізика небесних тіл.
Кинематика и физика небесных тел Національна академія наук України,
Головна астрономічна обсерваторія фізико-математичні (астрономія), технічні
384. Клінічна інформатика і Телемедицина.
Клиническая информатика и Телемедицина.
Clinical Informatics and Telemedicine ГО " Українська Асоціація Комп'ютерна Медицина ", ТОВ " Інститут медичної інформатики і Телемедицини " медичні, фармацевтичні біологічні (за групами спеціальностей 14.01.00-14.03.00),
технічні
385. Клінічна та експериментальна патологія Буковинський державний медичний університет МОЗ України біологічні
386. Клінічна фармація.
Клиническая фармация.
Clinical pharmacy
МОЗ України, ДП "Державний фармакологічний центр Міністерства охорони здоров'я України", Національний фармацевтичний університет медичні, фармацевтичні
387. Клінічна фармація, фармакотерапія та медична стандартизація
Clinical Pharmacy, Pharmacotherapy & Medical Standardization Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України медичні, фармацевтичні
388. Клінічна хірургія.
Клиническая хирургия МОЗ України, Асоціація хірургів України, Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова медичні
389. Княжа доба: історія і культура Інститут українознавства ім. І.Крип'якевича НАН України історичні
390. Компресорне і енергетичне машинобудування.
Компрессорное и энергетическое машиностроение.
Compressor and Power Machine Industry ТОВ " Міжнародний інститут компресорного і енергетичного машинобудування " технічні
391. Комп'ютерні засоби, мережі та системи.
Компьютерные средства, сети и системы НАН України, Інститут кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України технічні
392. Комп'ютерні технології друкарства Українська академія друкарства МОН України технічні
393. Комп'ютинг Тернопільський національний економічний університет МОН України технічні
394. Комунальне господарство міст. Серія " Економічні науки " Харківська національна академія міського господарства МОН України економічні
395. Комунальне господарство міст. Серія " Технічні науки та архітектура " Харківська національна академія міського господарства МОН України технічні, архітектура
396. Корми і кормовиробництво Українська академія аграрних наук сільськогосподарські
397. Космиченская техника. Ракетное вооружение ДП "Конструкторське бюро "Південне" імені М.К. Янгеля" технічні
398. Космічна наука і технологія.
Spase science and technology Національне космічне агентство України, Національна академія наук України фізико-математичні (астрономія), технічні
399. Коштовне та декоративне каміння Державний гемологічний центр при Міністерстві фінансів України геологічні
400. Краєзнавство Всеукраїнська спілка краєзнавців, Інститут історії України НАН України
історичні
401. Криминалистика и судебная экспертиза Київський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції України юридичні
402. Кримський терапевтичний журнал. Крымский терапевтический журнал.
Кримський державний медичний університет ім. С.І.Георгієвського МОЗ України медичні
403. Кримський юридичний вісник Кримський юридичний інститут Одеського державного університету внутрішніх справ МВС України юридичні, державне управління
404. Крымский архив. Историко-краеведческий и литературно-философский журнал Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського, ТОВ "Кримський центр гуманітарних досліджень" історичні
405. Кровообіг та гемостаз.
Кровообращение и гемостаз.
Circulation and haemostatic Інститут геронтології Академії медичних наук України, Українська асоціація " Мікроциркуляція, гемореологія, тромбоутворення медичні
406. Культура і мистецтво у сучасному світі: збірник наукових праць Київський національний університет культури і мистецтв мистецтвознавство культурологія
407. Культура і сучасність Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства культури і туризму України філософські
408. Культура народов Причерноморья Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, Кримський науковий центр НАН України і МОН України, Міжвузівський центр "Крым" культурологія, філософські, історичні,
географічні
409. Культура народов Причерноморья.
Филологические науки Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, Кримський науковий центр НАН України і МОН України, Міжвузівський центр "Крым" філологічні
410. Культура народов Причерноморья.
Экономические науки Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, Кримський науковий центр НАН України і МОН України, Міжвузівський центр "Крым" економічні
411. Культура слова Національна академія наук України, Інститут української мови НАН України філологічні
412. Культурологічний вісник: Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини ДВНЗ " Запорізький національний університет " МОН України історичні
413. Курбасівські читання Національний центр театрального мистецтва імені Леся Курбаса Міністерства культури і туризму України мистецтвознавство
414. Лаврський альманах.
Лаврский альманах Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник історичні
415. Легка промисловість Міністерство промислової політики України, Київський національний університет технологій і дизайну,
Центральне бюро технічної інформації з легкої та текстильної промисловості технічні
416. Лексикографічний бюлетень Інститут української мови НАН України філологічні
417. Леся Українка і сучасність Волинський національний університет імені Лесі Українки філологічні
418. Ліки України ТОВ "Медікс",
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика МОЗ України медичні, фармацевтичні
419. Лісівництво і агролісомеліорація Український науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М.Висоцького Державного комітету лісового господарства України та Національної академії наук України біологічні (група спеціальностей "лісове господарство")
420. Литературоведческий сборник.
Літературознавчий збірник Донецький національний університет МОН України філологічні (літературознавство)
421. Літопис Волині Волинський національний університет імені Лесі Українки філологічні (літературознавство),
історичні
422. Луб'яні та технічні культури Інститут луб'яних культур Української академії аграрних наук сільськогосподарські
423. Людинознавчі студії. Збірник наукових праць ДДПУ Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка МОН України філософські
424. "Магарач". Виноградарство та виноробство.
"Магарач". Виноградарство и виноделие Інститут винограду і вина УААН "Магарач" технічні (технологія харчової промисловості),
сільськогосподарські (виноградарство, селекція рослин)
425. Магістеріум. Політичні студії Національний університет " Києво-Могилянська академія " політичні
426. Магістеріум. Хімічні науки
Magisterium. Національний університет " Києво-Могилянська академія " хімічні, технічні
427. Малий і середній бізнес (право, держава, економіка) Інститут законодавчих передбачень і правової експертизи, (Рада по вивченню продуктивних сил НАН України), Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва НАПрН України, Українська спілка підприємців малого і середнього бізнесу, АО "Василь Костицький і Партнери" економічні, юридичні
428. Маркетинг в Україні.
Маркетинг в Украине.
Marketing in Ukraine Всеукраїнська громадська організація " Українська асоціація маркетингу ", Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана МОН України економічні
429. Маркетинг: теорія і практика Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
МОН України економічні
430. Математика в школі Міністерство освіти і науки України, Національна академія педагогічних наук України, Видавництво "Педагогічна преса", ТОВ "Зодіак -ЕКО", Видавництво "Освіта України" педагогічні
(теорія та методика навчання)
431. Математичне моделювання Дніпродзержинський державний технічний університет МОН України технічні
432. Математичний вісник НТШ Наукове товариство ім. Шевченка фізико-математичні (математика)
433. Математичні студії. Праці Львівського математичного товариства Львівське математичне товариство
Львівського національного університету імені Івана Франка МОН України фізико-математичні (математика)
434. Матеріали з археології, історії та етнографії Таврії.
Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии Національна академія наук України, Кримське відділення Інституту сходознавства ім. А.Ю. Кримського історичні
435. Матеріали та дослідження з археології Прикарпаття і Волині Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України історичні
436. Матеріали та дослідження з археології Східної України Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля МОН України історичні
437. Машинобудування Українська інженерно-педагогічна академія технічні
438. Машинознавство ТОВ "Кінпатрі ЛТД"
технічні,
фізико-математичні (механіка деформівного твердого тіла)
439. Медико-соціальні проблеми сім'ї Донецький національний медичний університет ім. М.Горького МОЗ України медичні
440. Медична освіта ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського", Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика педагогічні
441. Медична реабілітація, курортологія, фізіотерапія Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології, ГО " Фахівці у галузі природних лікувальних ресурсів " медичні
442. Медична хімія ДВНЗ " Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського " МОЗ України медичні, біологічні
443. Медицина транспорту України.
Медицина транспорту Украины.
Medicin of the Ukrainian transport Міністерство транспорту та зв'язку України,
Державна адміністрація залізничного транспорту України /Укрзалізниця/,
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького,
ТОВ "ВІТ-А-ПОЛ" медичні
444. Международный научно-технический журнал "Проблемы управления и информатики".
Міжнародний науково-технічний журнал "Проблеми керування та інформатики"
International Scientific Technical Journal "Problems of Control and Informatics" Національна академія наук України, Інститут кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України. Інститут космічних досліджень НАН України та Національного космічного агентства України фізико-математичні,
технічні
445. Международный научный журнал
"Прикладная механика",
Міжнародний науковий журнал
"Прикладна механіка" Національна академія наук України, Інститут механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України фізико-математичні (механіка деформівного тіла, теоретична механіка)
технічні
446. Менеджмент Міжгалузевий інститут управління МОН України економічні
447. Металлургическая и горнорудная промышленность.
Металургійна та гірничорудна промисловість Міністерство промислової політики України, Науково-технічне товариство металургів України, Державна металургійна академія України технічні
448. Металлургическая теплотехника Національна металургійна академія України МОН України технічні
449. Металознавство та обробка металів Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України технічні
450. Методи та засоби управління розвитком транспортних систем.
Методы и средства управления развитием транспортных систем
Одеський національний морський університет МОН України економічні
451. Методи та об'єкти хімічного аналізу Київський національний університет імені Тараса Шевченка хімічні
452. Методи розв'язування прикладних задач механіки деформівного твердого тіла.
Методы решения прикладных задач механики деформируемого твердого тела.
Methods Solving Applied Problems in Solid Mechanics Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара МОН України технічні (механіка деформівного твердого тіла) фізико-математичні (механіка)
453. Методологія досліджень та сучасні соціальні, економічні і психологічні проблеми розвитку суспільства.
Методология исследований и современные социальные, экономические и психологические проблемы развития общества.
Methods of researches and present social, economic and psychological problems development of the society ВНЗ " Донецький інститут ринку та соціальної політики " економічні
454. Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
МОН України соціологічні
455. Механіка гіроскопічних систем Національний технічний університет України " Київський політехнічний інститут " технічні
456. Механізація, екологізація та конвертація біосировини у тваринництві Інститут механізації тваринництва УААН технічні
457. Механіка твердого тіла Інститут прикладної математики і механіки НАН України фізико-математичні
(механіка)
458. Митна справа Одеська національна юридична академія, ТОВ " Митна газета " юридичні
459. Мистецтвознавство Спілка критиків і істориків мистецтва, Інститут народознавства НАН України мистецтвознавство
460. Мистецтвознавство України Інститут проблем сучасного мистецтва Академії мистецтв України архітектура, культурологія, мистецтвознавство
461. Міжнародний професійний журнал "Вагонний парк"
Международный профессиональный журнал "Вагонный парк"
International professional magazine "Car fleet"
(Міжнародний інформаційний науково-технічний журнал "Вагонний парк".
Международный информационный научно-технический журнал "Вагонный парк".
"Car Fleet" International Informational Science-and-Technology Journal) ТОВ "Рухомий склад"
(Корпорація "Техностандарт") технічні
462. Міжнародний професійний журнал "Локомотив-інформ".
Международный профессиональный журнал "Локомотив-информ"
International professional magazine "Locomotiv-inform"
(Міжнародний інформаційний науково-технічний журнал "Локомотив-інформ".
Международный информационный научно-технический журнал "Локомотив-информ".
"Locomotive Inform" International Informational Science-and-Technology Journal) ТОВ "Рухомий склад"
(Корпорація "Техностандарт") технічні
463. Міжнародний медичний журнал.
Международный медицинский журнал.
Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, Харківське медичне товариство психологічні
464. Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент" Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова МОН України педагогічні, психологічні, соціологічні
465. Містобудування та територіальне планування Київський національний університет будівництва і архітектури МОН України технічні, архітектури
466. Мікробіологічний журнал.
Микробиологический журнал.
Mikrobiologichny Zhurnal Національна академія наук України, Інститут мікробіології і вірусології імені Д.К.Заболотного НАН України, Національний аграрний університет медичні467. Мінеральні ресурси України Міністерство охорони навколишнього природного середовища, Український державний геологорозвідувальний інститут технічні
468. МІСТ: Мистецтво, історія, сучасність, теорія: збірник наукових праць з мистецтвознавства і культурології Інститут проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України архітектура, мистецтвознавство
469. Моделі управління в ринковій економіці Донецький національний університет МОН України економічні
470. Моделювання та інформаційні системи в економіці ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" МОН України економічні
471. Молода спортивна наука України Львівський державний університет фізичної культури Міністерства України у справах сім'ї, молоді і спорту фізичне виховання і спорт
472. Молодіжний науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки Волинський національний університет імені Лесі Українки МОН України педагогічні
473. Морской гидрофизический журнал.
Морський гідрофізичний журнал
Національна академія наук України, Морський гідрофізичний інститут НАН України фізико-математичні (геофізика, механіка), географічні,
технічні
474. Морський екологічний журнал.
Морской экологический журнал.
Marine Ecological Journal Національна академія наук України, Інститут біології південних морів НАН України біологічні
475. Музейний вісник Запорізький обласний краєзнавчий музей Запорізької обласної ради історичні
476. Музикознавчі студії Інституту мистецтв Волинського національного університету імені Лесі Українки та Національної музичної академії України імені П.І.Чайковського Волинський національний університет імені Лесі Українки, Національна музична академія України імені П.І.Чайковського мистецтвознавство
477. Музична україністика: сучасний вимір Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського НАН України мистецтвознавство
478. Музичне мистецтво Донецька державна музична академія імені С.С. Прокоф'єва, Львівська національна музична академія імені М.В.Лисенка мистецтвознавство
479. Мультиверсум. Філософський альманах Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України філософські соціологічні
480. Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія і практика
(Навчання і виховання обдарованої особистості: теорія і практика) Національна академія педагогічних наук України, Інститут психології
ім. Г. С. Костюка НАПН України, Інститут обдарованої дитини НАПН України
(Інститут обдарованої дитини НАПН України) психологічні
481. Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем Донбаська державна машинобудівна академія МОН України технічні
482. Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Національна академія наук України, Інститут металофізики ім. Г.В.Курдюмова НАН України хімічні
483. Наноструктурное материаловедение.
Nanostructured Materials Science Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М.Францевича НАН України фізико-математичні (фізика),
технічні, хімічні
484. Наука і правоохорона Державний науково-дослідний інститут МВС України юридичні
485. Наука молода Тернопільський національний економічний університет МОН України економічні
486. Наука. Релігія. Суспільство Інститут проблем штучного інтелекту МОН України та НАН України, Головне управління взаємодії з громадськістю та у справах національностей і релігій Донецької облдержадміністрації, Державний університет інформатики і штучного інтелекту філософські історичні
487. Наука та інновації Національна академія наук України
економічні, технічні
488. Наука та наукознавство Національна академія наук України, Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України історичні
489. Науковий вісник Одеського національного економічного університету
(Науковий вісник) Одеський національний економічний університет
(Одеський державний економічний університет) політичні
490. Науковий вісник Академії муніципального управління, серія "Право" Академія муніципального управління юридичні
491. Науковий вісник Академії муніципального управління, серія "Техніка" Академія муніципального управління технічні
492. Науковий вісник будівництва Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури, Харківське обласне територіальне відділення Академії будівництва України технічні
493. Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії. Економічні науки Буковинська державна фінансова академія Міністерства фінансів України економічні
494. Науковий вісник ветеринарної медицини Білоцерківський національний аграрний університет Міністерства аграрної політики України сільськогосподарські
495. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Економічні науки
(Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Економічні науки) Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
(Волинський національний університет імені Лесі Українки МОН України) економічні
496. Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Міжнародні відносини Волинський національний університет імені Лесі Українки МОН України економічні
497. Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Фізичні науки Волинський національний університет імені Лесі Українки МОН України фізико-математичні (фізика)
498. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Хімічні науки.
(Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Хімічні науки) Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
(Волинський національний університет імені Лесі Українки МОН України) хімічні
499. Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу МОН України геологічні
(геологія нафти і газу, геофізика),
економічні
500. Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КНЛУ. Серія
" Філологія, педагогіка, психологія " Київський національний лінгвістичний університет МОН України педагогічні
501. Науковий вісник Луганського національного аграрного університету Луганський національний аграрний університет Міністерства аграрної політики України економічні,
технічні
502. Науковий вісник Луганського національного аграрного університету
Серія: біологічні науки Луганський національний аграрний університет біологічні (за спеціальностями: біохімія; ботаніка; цитологія; клітинна біологія, гістологія; фізіологія рослин; генетика; екологія)
503. Науковий вісник Луганського національного аграрного університету
Серія: ветеринарні науки Луганський національний аграрний університет ветеринарні
504. Науковий вісник Луганського національного аграрного університету
Серія: сільськогосподарські науки Луганський національний аграрний університет Міністерства аграрної політики України сільськогосподарські
505. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія Педагогіка Мелітопольський державний педагогічний університет МОН України педагогічні
506. Науковий вісник Національного гірничого університету Національний гірничий університет МОН України економічні
507. Науковий вісник Національного медичного університету імені О.О.Богомольця Національний медичний університет імені О.О.Богомольця МОЗ України медичні
508. Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (економіка, право) Національний університет державної податкової служби України Державної податкової адміністрації України економічні, юридичні
509. Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К.Д.Ушинського
Научный вестник Южноукраинского государственного педагогического университета им. К.Д.Ушинского Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К.Д.Ушинського МОН України психологічні
510. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія "Біологія" Ужгородський національний університет МОН України
біологічні
511. Науковий вісник Ужгородського університету.
Серія "Математика і інформатика" Ужгородський національний університет МОН України
фізико-математичні (математика, інформатика)
512. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія "Філологія" Ужгородський національний університет МОН України філологічні (мовознавство)
513. Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції.
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции Національна академія природоохоронного та курортного будівництва МОН України економічні
514. Науковий вісник Херсонської державної морської академії
Научный вестник Херсонской государственной морской академии
Scientific Bulletin Kherson State Maritime Academy
(Науковий вісник ХДМІ.
Научный вестник ХГМИ.
Scientific Bulletin KSMI) Херсонська державна морська академія
(Херсонський державний морський інститут)
технічні
515. Науковий вісник Чернівецького національного університету. Біологія (Біологічні системи) Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича МОН України біологічні
516. Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: географія Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича МОН України географічні
517. Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: германська філологія Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича МОН України філологічні (мовознавство)
518. Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: економіка Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича МОН України економічні
519. Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: історія, політологія, міжнародні відносини Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича МОН України політичні
520. Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: комп'ютерні системи та компоненти Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича МОН України технічні, фізико-математичні
521. Буковинський математичний журнал
(Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: математика) Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича МОН України фізико-математичні
522. Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: педагогіка і психологія Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича МОН України педагогічні,
психологічні
523. Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: правознавство Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича МОН України юридичні
524. Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича. Серія: романо-слов'янський дискурс Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича МОН України
філологічні (мовознавство)
525. Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: слов'янська філологія Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича МОН України філологічні (літературознавство, мовознавство
526. Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: фізика, електроніка Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича МОН України технічні, фізико-математичні
527. Науковий вісник Чернівецького національного університету Юрія Федьковича. Серія: філософія Чернівецький національний університет Юрія Федьковича МОН України філософські
528. Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: хімія Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича МОН України хімічні
529. Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління Чернігівський державний інститут економіки і управління МОН України економічні
530. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис " Галичина " Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника МОН України мистецтвознавство
531. Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія: Біологія Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова МОН України
біологічні
532. Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія: Географія і сучасність Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова МОН України
географічні
533. Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія: Економіка і право Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова МОН України
економічні, юридичні
534. Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія: Історичні науки Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова історичні
535. Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія: Компютерно-орієнтовані системи навчання Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова МОН України
педагогічні
536. Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова МОН України
педагогічні
537. Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія: Проблеми граматики і лексикології української мови Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова
філологічні (мовознавство)
538. Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія: Релігієзнавство. Культурологія. Філософія Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова МОН України
філософські
539. Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія: Сучасні тенденції розвитку мов Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова МОН України
філологічні (мовознавство)
540. Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія: Теорія і практика навчання та виховання Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова МОН України
педагогічні
541. Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія: Фізика і математика у вищій і середній школі Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова
педагогічні
542. Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія: Фізико-математичні науки Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова МОН України
фізико-математичні
543. Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія Філологічні науки (мовознавство і літературознавство) Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова МОН України
філологічні (мовознавство)
544. Наукові записки Українська академія друкарства МОН України соціальні комунікації
545. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: педагогіка і психологія Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського МОН України педагогічні
546. Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів Інститут української археографії та джерелознавства імені М.С.Грушевського НАН України історичні
547. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України Інститут законодавства Верховної Ради України державне управління
548. Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України НАН України, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України історичні
549. Наукові записки Київського університету туризму, економіки і права. Серія: філософські науки Київський університет туризму, економіки і права філософські, соціологічні, політичні
550. Наукові записки Луганського національного університету. Серія "Філологічні науки" Луганський національний університет імені Тараса Шевченка філологічні
551. Наукові записки НаУКМА. Серія:
Біологія та екологія Національний університет " Києво-Могилянська академія " біологічні
552. Наукові записки НАУКМА. Політичні науки Національний університет " Києво-Могилянська академія" політичні
553. Наукові записки НАУКМА. Фізико-математичні науки. Національний університет " Києво-Могилянська академія " фізико-математичні (математика)
554. Наукові записки НаУКМА. Серія:
Хімічні науки і технології Національний університет " Києво-Могилянська академія " хімічні, технічні
555. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичне релігієзнавство" Національний університет "Острозька академія" історичні
556. Наукові записки Національного університету " Острозька академія " Серія " Психологія і педагогіка " Національний університет
" Острозька академія " педагогічні,
557. Наукові записки Національного університету "Острозька академія",
серія "Філологічна" Національний університет "Острозька академія" філологічні
558. Наукові записки (серія педагогічні та історичні науки) Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова МОН України історичні
559. Наукові записки. Серія: Психолого-педагогічні науки Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя педагогічні
560. Наукові записки. Серія: Історичні науки Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
МОН України історичні
561. Наукові записки. Філологічні науки Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя філологічні
562. Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв'язку ДП "Український науково-дослідний інститут зв'язку" Міністерства транспорту та зв'язку України технічні
563. Наукові збірки Львівської національної музичної академії імені М.В. Лисенка Львівська національна музична академія імені М.В. Лисенка мистецтвознавство, культурологія
564. Наукові праці Донецького національного технічного університету Серія: " Гірничо-геологічна " Донецький національний технічний університет МОН України технічні,
геологічні
565. Наукові праці Донецького національного технічного університету Серія: "Гірничо-електромеханічна" Донецький національний технічний університет МОН України технічні
566. Наукові праці Донецького національного технічного університету Серія "Електротехніка і енергетика" Донецький національний технічний університет технічні
567. Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: " Машинобудування і машинознавство " Донецький національний технічний університет МОН України
технічні
568. Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: " Металургія " Донецький національний технічний університет МОН України
технічні
569. Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія "Проблеми моделювання та автоматизації проектування" Донецький національний технічний університет МОН України технічні
570. Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: " Хімія і хімічна технологія " Донецький національний технічний університет МОН України
технічні, хімічні
571. Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка МОН України історичні
572. Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка МОН України філологічні
573. Наукові праці Лісівничої академії наук України Лісівнича академія наук України, ДВНЗ " Національний лісотехнічний університет України " МОН України економічні
574. Наукові праці МАУП Міжрегіональна Академія управління персоналом політичні, юридичні
575. Наукові праці НДФІ Науково-дослідний фінансовий інститут при Міністерстві фінансів України економічні
576. Наукові праці.
Серія: соціологія Чорноморський державний університет імені Петра Могили МОН України соціологічні
577. Наукові праці ОНАЗ ім. О.С. Попова Одеська національна академія зв'язку ім.. О.С.Попова Міністерства транспорту та зв'язку України економічні
578. Наукові праці Південного філіалу Національного університету біоресурсів і природокористування України "Кримський агротехнологічний університет". Ветеринарні науки Національний університет біоресурсів і природокористування України ветеринарні
579. Наукові праці Південного філіалу Національного університету біоресурсів і природокористування України "Кримський агротехнологічний університет". Економічні науки Національний університет біоресурсів і природокористування України економічні
580. Наукові праці Південного філіалу Національного університету біоресурсів і природокористування України "Кримський агротехнологічний університет" Сільськогосподарські науки Національний університет біоресурсів і природокористування України сільськогосподарські
581. Наукові праці Південного філіалу Національного університету біоресурсів і природокористування України "Кримський агротехнологічний університет". Технічні науки Національний університет біоресурсів і природокористування України технічні
582. Наукові праці Полтавської державної аграрної академії Полтавська державна аграрна академія економічні
583. Наукові праці УкрНДМІ НАН України Український державний науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут гірничої геології, геомеханіки і маркшейдерської справи (УкрНДМІ) НАН України геологічні технічні (розробка корисних копалин)
584. Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут НАН України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи географічні, фізико-математичні (геофізика)
585. Наукові студії із соціальної та політичної психології Інститут соціальної та політичної психології АПН України психологічні
586. Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького економічні
587. Науково-технічна інформація Міністерство освіти і науки України, Український інститут науково-технічної і економічної інформації, Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем Національної академії наук України та Міністерства освіти і науки України технічні економічні
588. Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур УААН Інститут олійних культур УААН сільськогосподарські
589. Наше право ГО " Західно-регіональна асоціація клубів "ЮНЕСКО" , Спеціалізоване видавництво "ЮНЕСКО-СОЦІО" юридичні
590. Національна безпека: український вимір Інститут проблем національної безпеки РНБО України
технічні
591. Національне господарство України: теорія та практика управління ДУ "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України" (Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України) економічні
592. Нейронауки: теоретичні та клінічні аспекти.
Нейронауки: теоретические и клинические аспекты.
Neuroscience theoretical and clinical aspects Донецький національний медичний університет ім. М.Горького МОЗ України медичні
593. Нейрофізіологія.
Нейрофизиология.
Neurophysiology Національна академія наук України, Інститут фізіології ім. О.О.Богомольця біологічні,
медичні
594. Нелинейные граничные задачи Інститут прикладної математики і механіки НАН України фізико-математичні (диференціальні рівняння, математична фізика)
595. Нелінійні коливання.
Нелинейные колебания.
Nonlinear oscillations Інститут математики Національної академії наук України фізико-математичні (математика)
596. Неперервна професійна освіта: теорія і практика Київський університет імені Бориса Грінченка, (Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України), Благодійний фонд імені Антона Макаренка психологічні597. Ніжинська старовина Центр пам'яткознавства НАН України і Українського товариства охорони пам'яток історії та культури історичні
598. Нова тема Київський національний університет будівництва і архітектури МОН України, Асоціація інженерів енергоефективних технологій України технічні
599. Нова парадигма Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова МОН України філософські, політичні, соціологічні
600. Нова філологія ДВНЗ "Запорізький національний університет" МОН України філологічні (мовознавство)
601. Нове в економічній кібернетиці Донецький національний університет МОН України економічні
602. Новий колегіум.
Новый коллегиум.
New collegium Харківський національний університет радіоелектроніки, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди педагогічні
603. Новини стоматології Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, ТОВ "Галдент" /ЛТД/ медичні
604. Нові сторінки історії Донбасу Донецький національний університет МОН України історичні
605. Нові технології навчання ДНУ "Інститут інноваційних технологій і змісту освіти" педагогічні
606. Нові технології. Науковий вісник Кременчуцького університету економіки, інформаційних технологій і управління ПВНЗ " Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій і управління "
технічні
607. Новітня філологія Чорноморський державний університет імені Петра Могили МОН України філологічні
608. Ноосфера і цивілізація Донецький національний технічний університет МОН України філософські
609. Обладнання та технології харчових виробництв.
Оборудование и технологии пищевых производств Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського МОН України технічні
610. "Облік і фінанси"
"Учет и финансы", "Accounting and Finance"
(Облік і фінанси АПК) Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України, ННЦ "Інститут аграрної
економіки", Національний університет біоресурсів і природокористування України, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", Національний університет харчових технологій, Миколаївський національний аграрний університет, Уманський національний університет садівництва, ТДВ "Інститут обліку і фінансів"
(Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана МОН України, Уманський національний університет садівництва,
ННЦ " Інститут аграрної
економіки " НААН України) економічні
611. Обработка материалов давленим Донбаська державна машинобудівна академія МОН України технічні
612. Одеський медичний журнал МОЗ України, Одеський національний медичний університет МОЗ України фармацевтичні
613. Одеські астрономічні публікації.
Odessa Astronomical Publications Науково-дослідний інститут "Астрономічна обсерваторія" при Одеському національному університеті імені І.І.Мечникова фізико-математичні (астрономія)
614. Ономастичні науки Донецький національний університет,
Інститут української мови НАН України, Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов, ПВНЗ "Донецький інститут соціальної освіти", Донецький національний медичний університет ім. М.Горького МОЗ України філологічні (мовознавство)
615. Опір матеріалів і теорія споруд Київський національний університет будівництва і архітектури МОН України технічні
616. Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології Вінницький національний технічний університет МОН України технічні
617. Оптимізація виробничих процесів Севастопольський національний технічний університет МОН України технічні
618. Оптоэлектроника и полупроводниковая техника. Оптоелектроніка та напівпровідникова техніка.
Optoelectronics and Semiconductor Тechnique Національна академія наук України, Інститут фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України фізико-математичні (фізика)
619. Освіта і управління ТОВ " Редакція науково-практичного журналу " Освіта і управління " ( Академія наук вищої школи України, Українсько-американський гуманітарний інститут " Вісконсінський міжнародний університет (США) в Україні") педагогічні,
психологічні, державне управління
620. Освіта на Луганщині Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти педагогічні
621. Освіта, наука і культура на Поділлі. Збірник наукових праць. Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка МОН України історичні
622. Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови Інститут спеціальної педагогіки Національної академії педагогічних наук України психологічні623. Освіта регіону ВНЗ "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" політичні, соціальні комунікації, психологічні
624. Основи та фундаменти Київський національний університет будівництва і архітектури МОН України технічні
625. Офтальмологічний журнал
Офтальмологический журнал
Journal of Ophthalmology (Ukraine)
(Офтальмологический журнал.
Офтальмологічний журнал) ДУ "Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В. П. Філатова НАМН України", Товариство офтальмологів України (Національна академія медичних наук України, Міністерство охорони здоров'я України, Товариство офтальмологів України,
Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П.Філатова) медичні
626. Панорама політологічних студій: науковий вісник Рівненського державного гуманітарного університету Рівненський державний гуманітарний університет МОН України політичні
627. Педагогіка вищої та середньої школи ДВНЗ "Криворізький національний університет"
(Криворізький державний педагогічний університет МОН України) педагогічні
628. Педагогіка і психологія. Вісник Академії педагогічних наук України Національна академія педагогічних наук України, Державне інформаційно-виробниче підприємство видавництво "Педагогічна преса" педагогічні, психологічні
629. Педагогіка і психологія професійної освіти Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України, Національний університет
" Львівська політехніка ", Львівський науково-практичний центр професійно-технічної освіти НАПН України педагогічні, психологічні
630. Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка. Інститут проблем виховання Академії педагогічних наук України, Київський міський педагогічний університет імені Б.Д.Грінченка психологічні
631. Педагогічна теорія і практика Інститут педагогіки АПН України, ПВНЗ " Київський міжнародний університет " педагогічні
632. Педагогічний процес: теорія і практика Київський університет імені Бориса Грінченка, (Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України), Благодійний фонд імені Антона Макаренка психологічні
633. Перинатологія та педіатрія.
Перинатология и педиатрия ДУ "Інститут педіатрії, акушерства і гінекології АМН України" медичні
634. Перспективи медицини та біології Луганський державний медичний університет МОЗ України медичні, біологічні (14.01.00-14.03.00 спеціальності)
635. Перспективи. Соціально-політичний журнал Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського філософські, політичні, соціологічні
636. Перспективні напрямки проектування житлових та громадських будівель ВАТ "Український зональний науково-дослідний і проектний інститут по цивільному будівництву" - ВАТ "КиївЗНДІЕП" архітектура,
технічні
637. Питання атомної науки і техніки.
Вопросы атомной науки и техники.
Problems of Atomic Science and Technology Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" фізико-математичні (фізика), технічні
638. Питання експериментальної та клінічної медицини Донецький національний медичний університет ім. М.Горького МОЗ України медичні
639. Питання культурології: Збірник наукових праць Київський національний університет культури і мистецтв мистецтвознавство, культурологія
640. Питання літературознавства Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича МОН України філологічні (літературознавство)
641. Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича МОН України історичні
642. Південний архів /філологічні науки/ Херсонський державний університет філологічні (літературознавство)
643. Підйомно-транспортна техніка.
Подъёмно-транспортная техника.
Hebezeuge und Fordemittel
Одеський державний політехнічний університет МОН України,
Підйомно-транспортна академія наук України технічні
644. Поверхня. Поверхность.
Surface Інститут хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАН України хімічні
645. Пожежна безпека: теорія і практика Академія пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи технічні
646. Поліграфія і видавнича справа Українська академія друкарства МОН України соціальні комунікації
647. Полімерний журнал Національна академія наук України, Інститут хімії високомолекулярних сполук (ІХВС) хімічні, фізико-математичні (фізика)
648. Політичний менеджмент.
Политический менеджмент Український центр політичного менеджменту, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України історичні політичні
649. Політологічний вісник МП " Політологічний центр при КНУ імені Тараса Шевченка політичні, філософські
650. Політологічні записки Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
політичні
651. Політологічні та соціологічні студії Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича МОН України політичні
652. Постметодика Полтавський обласний інститут післядипломної освіти
ім. М.В.Остроградського педагогічні
653. Порівняльно-правові дослідження Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України,
Маріупольський державний гуманітарний університет юридичні, політичні
654. Породоразрушающий и металлообрабатывающий инструмент - техника и технология его изготовления и применения Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М.Бакуля НАН України технічні
655. Порошковая металлургия.
Порошкова металургія Інститут проблем матеріалознавства ім.. І.М. Францевича НАН України хімічні
656. Початкова школа Міністерство освіти і науки України, ТОВ "Видавництво "Початкова школа"
педагогічні
657. Правничий часопис Донецького університету Донецький національний університет МОН України юридичні
658. Правова інформатика Науково-дослідний центр правової інформатики АПрН України,
Інститут законодавства Верховної Ради України юридичні
технічні
659. Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні.
Правовое. Нормативное и метрологическое обеспечение системы защиты информации в Украине.
Legal normative and metrological support of the information protection in Ukraine Національний технічний університет України " Київський політехнічний інститут " МОН України технічні
660. Правове регулювання економіки Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана юридичні
661. Правовий вісник Української академії банківської справи Українська академія банківської справи Національного банку України юридичні
662. Право і Безпека Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України соціологічні
663. Право та державне управління Класичний приватний університет юридичні,
державне управління
664. Право України Міністерство юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України. Вищий господарський суд України, Генеральна Прокуратура України, Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, Національна академія правових наук України, Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого юридичні
665. Практична медицина
Виключено з Переліку на підставі наказу від 04.07.2013 № 893 Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України,
ПП "ПМ" медичні
666. Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України Інститут електродинаміки НАН України технічні
667. Праці Одеського політехнічного університету Одеський політехнічний університет МОН України економічні
668. Праці Центру пам'яткознавства Центр пам'яткознавства НАН України, Українське товариство охорони пам'яток історії та культури мистецтвознавство
669. Прикладна гідромеханіка Інститут гідромеханіки НАН України фізико-математичні (механіка рідини, газу та плазми), технічні (механіка рідини, газу та плазми)
670. Прикладна радіоелектроніка.
Прикладная радиоэлектроника.
Applied Radio Electronics Академія наук прикладної радіоелектроніки,
Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України технічні, фізико-математичні (фізика, математичне моделювання та обчислювальні методи)
671. Прикладна статистика. Актуарна та фінансова математика Донецький національний університет МОН України фізико-математичні (інформатика і кібернетика, теорія ймовірності і математична статистика)
672. Прикладна статистика: проблеми теорії та практики Державна академія статистики, обліку та аудиту Держкомстату України економічні (статистика)
673. Природничий альманах, серія: біологічні науки Херсонський державний університет біологічні
674. Проблеми археології Подніпров'я Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара МОН України історичні
675. Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля Інститут проблем безпеки атомних електростанцій НАН України технічні (екологічна безпека), (енергетика)
676. Проблеми безперервної медичної освіти та науки
Харківська медична академія післядипломної освіти медичні
677. Проблеми взаємодії мистецтв, педагогіки та теорії і практики освіти Харківський державний університет мистецтв ім. І.П.Котляревського Міністерства культури і туризму України мистецтвознавство
678. Проблеми вивчення історії Української революції 1917-1921 рр. Інститут історії України НАН України історичні
679. Проблеми військової охорони здоров'я Українська військово-медична академія фармацевтичні
680. Проблеми високотемпературної техніки
Проблемы высокотемпературной техники Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара МОН України технічні
681. Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки Київський національний університет будівництва і архітектури МОН України технічні
682. Проблеми гірського тиску Донецький національний технічний університет технічні
683. Проблеми гуманітарних наук Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка МОН України філософські, психологічні
684. Проблеми гуманітарних наук. Філологія Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка філологічні
685. Проблеми екології.
Проблемы экологии.
Problems of Ecology Донецький національний технічний університет МОН України технічні (національна безпека),
хімічні (національна безпека)
686. Проблеми екології та медицини.
Проблемы экологии и медицины.
Medical and ecological problems
ВДНЗ України "Українська медична стоматологічна академія" МОЗ України,
Українська Академія наук національного прогресу медичні
687. Проблеми екології та охорони природи техногенного регіону Донецький національний університет МОН України біологічні
688. Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології Луганський державний медичний університет МОЗ України
медичні, біологічні, фармацевтичні
689. Проблеми економіки.
The problems of economy Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку Національної академії наук України економічні
690. Проблеми експлуатації обладнання шахтних стаціонарних установок ВАТ " Науково-дослідний інститут гірничої механіки ім. М.М. Федорова " технічні
691. Проблеми екстремальної та кризової психології Університет цивільного захисту України МНС України психологічні
692. Проблеми зіставної семантики Київський національний лінгвістичний університет МОН України філологічні (мовознавство)
693. Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини Харківська державна зооветеринарна академія сільськогосподарські
694. Проблеми інформатизації та управління Національний авіаційний університет МОН України технічні
695. Проблеми інформаційних технологій Херсонський національний технічний університет МОН України технічні
696. Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України ДВНЗ " Українська академія банківської справи Національного банку України " економічні
697. Проблеми історії України: факти, судження, пошуки Інститут історії України НАН України історичні
698. Проблеми кріобіології і кріомедицини
Проблемы криобиологии и криомедицины
Problems of Cryobiology and Cryomedicine
(Проблеми кріобіології.
Проблемы криобиологии) Національна академія наук України, Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України медичні,
біологічні
699. Проблеми легкої і текстильної промисловості України.
Проблемы легкой и текстильной промышленности Украины.
Problems of light and textile Industry Ukraine Херсонський національний технічний університет МОН України технічні
700. Проблеми машинобудування.
Проблемы машиностроения.
Journal of Mechanical Engineering Національна академія наук України, Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України технічні, фізико-математичні (механіка, інформатика)
701. Проблеми міжнародних відносин ПВНЗ "Київський міжнародний університет", Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України політичні
702. Проблеми науки.
Проблемы науки.
Problems of science ДП "Київський державний центр науково-технічної і економічної інформації" економічні
703. Проблеми нафтогазової промисловості ДП " Науково-дослідний інститут нафтогазової промисловості " Національної акціонерної компанії" "Нафтогаз України" технічні, геологічні
704. Проблеми освіти ДНУ "Інститут інноваційних технологій і змісту освіти" педагогічні
705. Проблеми остеології.
Проблемы остеологии Українська Асоціація остеопорозу медичні
706. Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки Український науково-дослідний інститут екологічних проблем географічні,
технічні (екологічна безпека)
707. Проблеми охорони праці в Україні ДУ " Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці " технічні (охорона праці)
708. Проблеми підвищення ефективності інфраструктури Національний авіаційний університет економічні
709. Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина української держави Інститут соціальної та політичної психології АПН України психологічні
710. Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції Спілка економістів України, Національний університет водного господарства та природокористування МОН України, Інститут Європейської інтеграції економічні
711. Проблеми розвитку міського середовища Національний авіаційний університет технічні
712. Проблеми семантики слова, речення та тексту Київський національний лінгвістичний університет МОН України філологічні (мовознавство)
713. Проблеми системного підходу в економіці Національний авіаційний університет МОН України технічні (інформатика), економічні
714. Проблеми слов'янознавства Львівський національний університет імені Івана Франка МОН України історичні,
філологічні
715. Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем. Житомирський військовий інститут імені С.П.Корольова Національного авіаційного університету Міністерства оборони України технічні
716. Проблеми сучасного літературознавства Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова філологічні (літературознавство)
717. Проблеми сучасної медичної науки та освіти.
Проблемы современной медицинской науки и образования (до 31.05.11) Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, ТОВ "Видавництво ФОЛІО" медичні
718. Проблеми сучасної педагогічної освіти. Серія: педагогіка і психологія
Республіканський вищий навчальний заклад "Кримський гуманітарний інститут" МОН України психологічні педагогічні
719. Проблеми сучасності: мистецтво, культура, педагогіка Луганський державний інститут культури і мистецтв мистецтвознавство
720. Проблеми техніки.
Проблемы техники Одеський національний морський університет МОН України, Хмельницький національний університет МОН України технічні
721. Проблеми транспорту Національний транспортний університет МОН України технічні
722. Проблеми трудової і професійної підготовки Слов'янський державний педагогічний університет педагогічні
723. Проблемы и перспективы развития сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в рамках Черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ Донецький національний університет МОН України економічні
724. Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект Донецький національний університет МОН України економічні
725. Проблеми слов'янознавства Львівський національний університет імені Івана Франка МОН України філологічні
726. Проблемы старения и долголетия ДУ "Інститут геронтології" АМН України медичні,
біологічні
727. Проблеми філософії права Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України,
Інститут філософії імені Г.С.Сковороди НАН України,
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича МОН України юридичні, філософські
728. Проблеми харчування ДП "Інститут екогігієни і токсикології ім. Л.І.Медведя " МОЗ України біологічні
729. Прогресивні технології та системи машинобудування Донецький національний технічний університет МОН України технічні
730. Продуктивні сили і регіональна економіка Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України економічні
731. Продуктивні сили України Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України економічні
732. Продуктивність агропромислового виробництва Український науково-дослідний інститут продуктивності агропромислового комплексу Міністерства аграрної політики України економічні
733. Проектування, виробництво та експлуатація автотранспортних засобів і поїздів Національний транспортний університет МОН України технічні
734. Прометей Інститут економіко-правових досліджень НАН України, Донецький економіко-гуманітарний інститут МОН України економічні
735. Промислова ботаніка Національна академія наук України, Донецький ботанічний сад НАН України біологічні
736. Промислова гідравліка і пневматика Вінницький державний аграрний університет Міністерства аграрної політики України, Міжнародне громадське науково-технічне об'єднання " Асоціація спеціалістів промислової гідравліки і пневматики " технічні
737. Промислове будівництво та інженерні споруди ТОВ "Український інститут сталевих конструкцій імені В.М.Шимановського", Українська державна корпорація по виконанню монтажних і спеціальних будівельних робіт, "Укрмонтажспецбуд" технічні (будівництво), архітектура
738. Професійно-технічна освіта Міністерство освіти і науки України, Національна академія педагогічних наук України, Інститут педагогіки і психології професійної освіти України НАПН України педагогічні (теорія та методика навчання)
739. Процеси механічної обробки в машинобудуванні Житомирський державний технологічний університет МОН України технічні
740. Психічне здоров'я Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика,
Київська міська клінічна психоневрологічна лікарня №1 медичні
741. Психолінгвістика
Психолингвистика
Psycholinguistics
(Психолінгвістика) ДВНЗ " Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди " МОН України соціальні комунікації, філологічні (мовознавство)
742. Психологічні науки: проблеми і здобутки Київський міжнародний університет. Інститут соціальної та політичної психології НАПН України психологічні
743. Психологія і суспільство Тернопільський національний економічний університет МОН України психологічні, соціологічні, філософські
744. Птахівництво Інститут тваринництва Національної академії аграрних наук України
(Інститут птахівництва УААН) сільськогосподарські
745. Публічне управління: теорія та практика Харківський регіональний інститут державного управління,
Асоціація докторів наук з державного управління державне управління
746. Радіоелектроніка та інформатика.
Радиоэлектроника и информатика.
Radioeleкtroniса & informaticа Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України технічні,
фізико-математичні
747. Радіотехніка.
Радиотехника.
Radiotekhnika Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України технічні, фізико-математичні (фізика)
748. Радіофізика і радіоастрономія Національна академія наук України, Радіоастрономічний інститут НАН України,
Український комітет радіосоюзу фізико-математичні (фізика, астрономія)
749. Радіофізика та електроніка Національна академія наук України, Інститут радіофізики та електроніки ім.. О.Я. Усикова НАН України фізико-математичні (фізика)
750. Регіональна історія України Інститут історії України НАН України історичні
751. Резание и инструмент в технологических системах Національний технічний університет " Харківський політехнічний інститут " МОН України технічні
752. Релігія та Соціум Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича МОН України Історичні
соціологічні
753. Ренесансні студії Класичний приватний університет, Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України філологічні (літературознавство)
754. Репродуктивное здоровье женщины Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика МОЗ України, Інститут педіатрії, акушерства і гінекології АМН України, ТОВ " Видавничий дім та рекламна агенція " Професіонал " медичні
755. Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди Національний університет водного господарства та природокористування МОН України технічні (будівництво)
756. Ресурсозберігаючі технології виробництва та обробки тиском матеріалів у машинобудуванні Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля МОН України технічні
757. Рибне господарство України Керченський державний морський технологічний університет Міністерства аграрної політики України технічні (технологія харчової промисловості)
758. Ринок праці та зайнятість населення Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України Міністерства праці та соціальної політики України соціологічні, психологічні
759. Розвиток методів управління та господарювання на транспорті Одеський державний морський університет МОН України економічні
760. Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ Івано-Франківський технічний університет нафти і газу МОН України геологічні (геологія нафти і газу, геофізика)
761. Гірничий вісник
(Розробка рудних родовищ.
Разработка рудных месторождений) ДВНЗ "Криворізький національний університет"
(Криворізький технічний університет МОН України) технічні
762. Русская литература. Исследования Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інституту літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України філологічні (літературознавство)
763. Русская словестность в школах Украины Міністерство освіти і науки України, Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України, Видавництво "Педагогічна преса",
Асоціація вчителів російської мови та літератури України педагогічні
(теорія та методика навчання)
764. Русская филология. Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди МОН України філологічні (літературознавство)
765. Сверхтвердые материалы
Надтверді матеріали Національна академія наук України, Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України технічні,
хімічні766. Свинарство. Міжвідомчий тематичний науковий збірник Інститут свинарства імені О.В. Квасницького УААН сільськогосподарські
767. Світ геотехніки.
Мир геотехники. Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій, Київський національний університет будівництва і архітектури МОН України, Всеукраїнська громадська організація "Українське товариство з механіки ґрунтів, геотехніки і фундаментобудування", технічні
768. Світлотехніка та електроенергетика Харківська національна академія міського господарства технічні
769. Світова література на перехресті культур і цивілізацій Кримський центр гуманітарних досліджень, Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського філологічні (літературознавство)
770. Система і структура східнослов'янських мов Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова філологічні (мовознавство)
771. Системи контролю навколишнього середовища.
Системы контроля окружающей среды.
Monitoring systems of environment Національна академія наук України, Морський гідрофізичний інститут НАН України технічні, географічні (океанологія)
772. Системи управління, навігації та зв'язку Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
(ДП "Центральний науково-дослідний інститут навігації і управління" Міністерства аграрної політики України) технічні
773. Сільський господар Львівська обласна державна адміністрація, Львівська академія ветеринарної медицини імені С.З.Гжицького, Інститут землеробства і тваринництва західного регіону НААНУ, Львівський сільськогосподарський інститут, Редакція журналу "Український пасічник", Приватна науково-виробнича фірма "Галатович", Виробничо-комерційне об'єднання "Мостпласт" ЛТД сільськогосподарські, ветеринарні
774. Слово і час Національна академія наук України, Інститут літератури ім.. Т.Г. Шевченка, Національна спілка письменників України філологічні (літературознавство)
775. Слов'янський вісник Рівненський державний гуманітарний університет, Рівненський інститут слов'янознавства Київського славістичного університету історичні, політичні
776. Слов'янський збірник Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова філологічні (мовознавство)
777. Слов'янський світ Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського НАН України мистецтвознавство
778. Современная электрометаллургия НАН України, Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, Міжнародна Асоціація " Зварювання "
технічні
779. Современные проблемы физического материаловедения Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України хімічні,
технічні
780. Современные строительные конструкции из металла и древесины Одеська державна академія будівництва та архітектури МОН України технічні
781. Соціальна психологія Український центр політичного менеджменту філософські, соціологічні, психологічні
782. Соціальна робота в Україні: теорія і практика Державна соціальна служба сім'ї, дітей та молоді,
Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова МОН України,
Благодійна організація " Фонд соціальної роботи ",
ВГО " Ліга соціальних працівників України " педагогічні (соціальна педагогіка)
783. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України.
Социально-экономические проблемы современного периода Украины.
Social and Economic Problem of modern Period of Ukraine НАН України, Інститут регіональних досліджень Національної академії наук України. економічні
784. Соціально-психологічні проблеми тифлопедагогіки Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова педагогічні
785. Соціологічні дослідження Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля МОН України соціологічні
786. Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики Національна академія наук України,
Інститут історії України НАН України історичні
787. Спортивна медицина Національний університет фізичного виховання і спорту України Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту медичні
788. Способы и средства создания безопасных и здоровых условий труда в угольных шахтах. Способи та засоби створення безпечних та здорових умов праці у вугільних шахтах
Державний Макіївський науково-дослідний інститут з безпеки робіт у гірничій промисловості Міністерства вугільної промисловості України технічні
789. Стандартизація, сертифікація, якість Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики, ДП український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості технічні
790. Старожитності.
Древности Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна МОН України історичні
791. Старожитності степового Причорномор'я і Криму ДВНЗ "Запорізький національний університет" МОН України історичні
792. Статистика України Державна служба статистики, ДП "Науково-технічний комплекс статистичних досліджень", Національна академія статистики, обліку та аудиту, Національна академія державного управління при Президентові України
(Міністерство статистики України, Науково-технічний комплекс (НТК) статистичних досліджень) державне управління
793. Степи Європи в епоху середньовіччя Донецький національний університет МОН України історичні
794. Сторінки воєнної історії України.
Страницы военной истории Украины Національна академія наук України, Інститут історії НАН України історичні
795. Стратегічна панорама Національний інститут проблем міжнародної безпеки політичні (національна безпека), економічні (національна безпека)
796. Стратегічні пріоритети Національний інститут стратегічних досліджень державне управління, філософські
797. Стратегія розвитку України Національний авіаційний університет, ТОВ "Науково-видавничий центр "Стратегія" соціологічні, економічні
798. Студії мистецтвознавчі Researches of Fine Arts Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського НАН України архітектура
799. Судовые энергетические установки Одеська національна морська академія МОН України технічні
800. Судовождение Одеська національна морська академія МОН України технічні
801. Сучасна ортодонтія.
Современная ортодонтия Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, ТОВ "Юнімед" медичні
802. Сучасна педіатрія.
Современная педиатрия Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України,
ДУ " Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України " медичні
803. Сучасна стоматологія.
Современная стоматология Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика, ТОВ " Експерт ЛТД" медичні
804. Сучасна українська політика Інститут політичних та етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України, Асоціація політичних наук України, ГО "Українська академія політичних наук", Український центр політичного менеджменту, Чорноморський державний університет ім. П.Могили філософські, політичні
805. Сучасне мистецтво Інститут проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв україни мистецтвознавство культурологія
806. Сучасні аспекти військової медицини Головний військово-медичний клінічний ордена Червоної Зірки центр "Головний військовий клінічний госпіталь" Міністерства оборони України медичні
807. Сучасні інфекції Національний медичний університет імені О.О.Богомольця МОЗ України, ТОВ " Медицина України " медичні
808. Сучасні проблеми архітектури та містобудування Київський національний університет будівництва і архітектури МОН України технічні, архітектура
809. Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини Інститут проблем сучасного мистецтва Академії мистецтв України мистецтвознавство, культурологія, архітектура
810. Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства Ужгородський національний університет МОН України філологічні
811. Східний Світ.
The Word of the Orient Національна академія наук України, Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України філологічні (мовознавство)
812. Східноєвропейський журнал громадського здоров'я Національний медичний університет імені О.О.Богомольця МОЗ України медичні (соціальна медицина)
813. Східнослов'янська філологія Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов, Донецький національний університет філологічні
814. Східноукраїнський лінгвістичний збірник .
Восточноукраинский лингвистический сборник Донецький національний університет філологічні (мовознавство)
815. Сходознавство Інститут сходознавства ім. А.Кримського НАН України філологічні (мовознавство)
816. Таврійський вісник інформатики і математики.
Таврический вестник информатики и математики Кримський науковий центр НАН України і МОН України, Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського МОН України фізико-математичні (математика, інформатика і кібернетика)
817. Таврійський науковий вісник ДВНЗ " Херсонський державний аграрний університет " Міністерства аграрної політики України економічні
818. Таврический журнал психиатрии
Таврійський журнал психіатрії Кримська республіканська Асоціація психіатрів, психотерапевтів та психологів медичні
819. Таврический медико-биологический вестник.
Таврійський медико-біологічний вісник Кримський науковий центр НАН України і МОН України,
Кримський державний медичний університет імені С.І.Георгіївського МОЗ України медичні,
біологічні (групи спеціальностей 14.01.00-14.03.00)
820. Тваринництво України Міністерство аграрної політики України, УААН,
ПП " Видавниче представництво " Паралель ", Національне об'єднання по племінній справі у тваринництві
" Укрплемоб'єднання " ветеринарні, сільськогосподарські
821. Тектоніка і стратиграфія.
Тектоника и стратиграфия.
Tectonics and stratigraphy Інститут геологічних наук НАН України геологічні
822. Теоретическая и экспериментальная химия.
Теоретична і експериментальна хімія Національна академія наук України, Інститут фізичної хімії ім.. Л.В.Писаржевського НАН України хімічні
823. Електроніка та інформаційні технології
(Теоретична електротехніка) Львівський національний університет імені Івана Франка МОН України технічні
824. Теоретична та прикладна механіка.
Теоретическая и прикладная механика Донецький національний університет МОН України фізико-математичні (механіка)
825. Теоретичні і прикладні проблеми психології Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля МОН України психологічні
826. Теоретичні основи будівництва.
Theoretical Foundations of Civil Engineering ДВНЗ " Придніпровська державна академія будівництва та архітектури " МОН України технічні
827. Теоретичні та прикладні питання економіки Київський національний університет імені Тараса Шевченка економічні
828. Теорії мікро-макроекономіки Академія муніципального управління Міністерства регіонального розвитку та будівництва України економічні
829. Теорія і практика будівництва.
Теория и практика строительства Київський національний університет будівництва і архітектури, Українська Академія наук національного прогресу технічні
830. Теорія і практика викладання української мови як іноземної Львівський національний університет імені Івана Франка філологічні (мовознавство)
831. Теорія і практика інтелектуальної власності Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності АПрН України юридичні
832. Теорія і практика управління соціальними системами Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди МОН України, Українська інженерно-педагогічна академія МОН України,
Національний технічний університет " Харківський політехнічний інститут " МОН України психологічні, філософські
833. Теорія і практика фізичного виховання.
Теория и практика физического воспитания Донецький національний університет фізичне виховання і спорт
834. Теорія ймовірностей та математична статистика Київський університет імені Тараса Шевченка, МП "ТВіМС" фізико-математичні (математика)
835. Теорія та практика державного управління Харківський регіональний інститут державного управління національної академії державного управління при Президентові України економічні
836. Теорія та практика судової експертизи і криміналістики Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С.Бокаріуса, Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого юридичні
837. Термоелектрика.
Термоелектричество.
Journal of Thermoelectricity Національна академія наук України, Інститут термоелектрики НАН України та МОН України фізико-математичні (фізика)
838. Техніка будівництва.
Техника строительства Академія будівництва України технічні839. Техніка і технології АПК Український науково-дослідний інститут прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого, ДП " Український державний центр по випробуванню та прогнозуванню техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва", МГО "Український міжнародний Інститут Агропромислового Інжинірингу" сільськогосподарські, технічні
840. Техника и приборы СВЧ Міністерство промислової політики України, ВАТ "Науково-виробниче підприємство "Сатурн",
ДП "НДІ "Оріон",
Одеський національний політехнічний університет МОН України,
ПП "Політехперіодика" технічні
841. Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України Український науково-дослідний інститут прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого Міністерства аграрної політики України сільськогосподарські, технічні
842. Технічна діагностика та неруйнівний контроль. Техническая диагностика и неразрушающий контроль.
НАН України,
Інститут електрозварювання ім. Є.О.Патона НАН України технічні 843. Технічна електродинаміка.
Техническая электродинамика Інститут електродинаміки НАН України технічні
844. Технічна механіка
Техническая механика Національна академія наук України,
Інститут технічної механіки Національної академії наук України і Національного космічного агентства України фізико-математичні (механіка рідини, газу та плазми)
845. Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика Національна металургійна академія України технічні
846. Технічні гази. Технические газы Одеська державна академія холоду МОН України,
Українська асоціація виробників технічних газів "УА-СІГМА" технічні
847. Техногенно-екологічна безпека та цивільний захист Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України та Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради геологічні,
технічні (екологічна безпека)
848. Технологія і техніка друкарства Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" МОН України технічні (машини і процеси поліграфічного виробництва
849. Технологія приладобудування ДП " Науково-дослідний технологічний інститут приладобудування" технічні
850. Технология и конструирование в электронной аппаратуре Міністерство промислової політики України,
Інститут фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України,
ВАТ "Науково-виробниче підприємство "Сатурн",
Одеський національний політехнічний університет,
Видавництво "Політехперіодика" фізико-математичні (фізика)
851. Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах Донецький національний університет філологічні (мовознавство)
852. "Товари і ринки" Міжнародний науково-практичний журнал Київський національний торгово-економічний університет МОН України економічні
853. Товарознавство та інновації.
Товароведение и инновации Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган -Барановського технічні
854. Торгівля і ринок України.
Торговля и рынок Украины Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського МОН України економічні
855. Традиції і новації у вищій архітектурно-художній освіті Харківська державна академія дизайну і мистецтв архітектура
856. Трудова підготовка в закладах освіти Міністерство освіти і науки України педагогічні
(теорія та методика навчання)
857. Труды Института прикладной математики и механики НАН Украины
Праці Інституту прикладної математики і механіки НАН України Національна академія наук України, Інститут прикладної математики і механіки НАН України фізико-математичні (математика, механіка, інформатика і кібернетика),
технічні (механіка, інформатика)
858. Україна в Центрально-Східній Європі: Студії з історії ХІV - ХVІІІ ст. Національна академія наук України,
Інститут історії України НАН України історичні
859. Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність Інститут українознавств ім. І. Крип'якевича НАН України історичні
860. Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика Національна академія наук України, Інститут історії НАН України історичні
861. Українознавство Науково-дослідний Інститут українознавства МОН України філософські, філологічні (мовознавство)
862. Українознавчий альманах Київський національний університет імені Тараса Шевченка політичні, філософські, історичні, філологічні
863. Українознавчі студії Прикарпатський національний університет імені В.С. Стефаника МОН України філологічні
864. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку: наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету Рівненський державний гуманітарний університет
МОН України
мистецтвознавство, культурологія (теорія та історія культури)
865. Українська література в загальноосвітній школі Інститут педагогіки НАПН України педагогічні
866. Українська мова і література в школі Інститут педагогіки НАПН України педагогічні
867. Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах Міністерство освіти і науки України, Державне інформаційно-виробниче підприємство видавництво "Педагогічна преса" педагогічні (13.00.02)
868. Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє Тернопільський національний економічний університет МОН України економічні
869. Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку Інститут народознавства НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України, Національний університет
" Львівська політехніка " МОН України політичні
870. Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії Національна академія наук України, Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського НАН України архітектура
871. Українське релігієзнавство Українська асоціація релігієзнавців філософські, соціологічні,
історичні
872. Український археографічний щорічник Інститут української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського НАН України історичні
873. Український вісник психоневрології Державна установа " Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України " фармацевтичні
874. Український гідрометеорологічний журнал Одеський державний екологічний університет МОН України географічні
875. Український журнал екстремальної медицини імені Г.О.Можаєва Луганський державний медичний університет МОЗ України медичні
876. Український журнал клінічної та лабораторної медицини Луганський державний медичний університет МОЗ України медичні,
біологічні (за групами спеціальностей 14.01.00-14.03.00), фармацевтичні
877. Український журнал малоінвазивної та ендоскопічної хірургії Український фонд підтримки та розвитку нейроендоскопії та ендоскопічної нейрохірургії медичні
878. Український журнал нефрології та діалізу ДУ "Інститут нефрології АМН України", Національний нирковий фонд України біологічні (за групами спеціальностей 14.01.00-14.03.00)
879. Український журнал телемедицини та медичної телематики.
Украинский журнал телемедицины и медицинской телематики.
Ukrainian Journal of Telemedicine and Medical Telematics Донецький національний медичний університет ім. М.Горького МОЗ України медичні
880. Український історичний збірник Національна академія наук України, Інститут історії НАН України історичні
881. Український математичний вісник
Украинский математический вестник.
Ukrainian Mathematical Bulletin Інститут математики НАН України,
Інститут прикладної математики і механіки НАН України,
Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка МОН України,
Українське математичне товариство фізико-математичні (математика)
882. Український математичний журнал Національна академія наук України, Інститут математики Національної академії наук України фізико-математичні (математика)
883. Український медичний альманах Луганський державний медичний університет МОЗ України фармацевтичні медичні
884. Український медичний часопис.
Украинский медицинский журнал.
Ukrainian medical journal Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика МОЗ України,
ТОВ "Моріон" медичні
885. Український метрологічний журнал ННЦ "Інститут метрології" технічні
886. Український морфологічний альманах Луганський державний медичний університет МОЗ України, " Всеукраїнська громадська організація " Товариство анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів України " медичні, біологічні
887. Український соціологічний журнал.
Украинский социологический журнал.
Ukrainian sociological journal Соціологічна асоціація України,
Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна соціологічні
888. Український соціум.
Украинский социум.
Ukrainian society
ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України",
ГО "Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка",
ГО "Центр "Соціальний моніторинг",
ПВНЗ "Київський міжнародний університет",
Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України, Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту,
Державний інститут проблем сім'ї та молоді економічні
889. Український фізичний журнал Національна академія наук України,
Інститут фізики НАН України фізико-математичні (фізика)
890. Український хімічний журнал.
Украинский химический журнал Національна академія наук України, Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка хімічні
891. Український щорічник міжнародного права ВГО " Українська асоціація міжнародного права " юридичні
892. " Університет " науковий історико-філософський журнал.
"Университет" научный историко-философский журнал ВНЗ " Київський славістичний університет " історичні
893. Університетська клініка.
Университетская клиника.
University Clinic Донецький національний медичний університет ім. М.Горького МОЗ України медичні
894. Університетські наукові записки. Часопис Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького юридичні
895. Управління сучасним містом Національна академія державного управління при Президентові України економічні державне управління
896. Управляющие системы и машины.
Керуючі системи та машини Національна академія наук України, Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України, Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, Фонд Глушкова економічні
897. Фармаком ДП " Державний науковий центр лікарських засобів ", ДП " Науково-експертний фармакопейний центр " фармацевтичні
898. Фармацевтичний журнал Міністерство охорони здоров'я України, Національний фармацевтичний університет,
ДП "Державний науковий центр лікарських засобів і медичної продукції", ДП "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України"
(Національний фармацевтичний університет, ДП "Державний науковий центр лікарських засобів і медичної продукції", ДП "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України" ) медичні (фармакологія),
фармацевтичні899. Фізика і хімія твердого тіла.
Physics and Сhemistry of Solid State Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника МОН України хімічні
900. Фізика конденсованих систем.
Condensed Matter Physics Інститут фізики конденсованих систем НАН України фізико-математичні (фізика)
901. Фізика та астрономія в школі Міністерство освіти і науки України, Національна академія педагогічних наук України, ТОВ "Зодіак -ЕКО", Видавництво "Освіта України" педагогічні
(теорія та методика навчання)
902. Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології Національна академія наук України, Центр математичного моделювання Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України фізико-математичні (механіка)
903. Фізико-хімічна механіка матеріалів Національна академія наук України, Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України технічні, фізико-математичні (механіка деформівного твердого тіла)
904. Фізіологія рослин і генетика
Физиология растений и генетика
Plant Physiology and Genetics
(Фізіологія та біохімія культурних рослин.
Физиология и биохимия культурных растений) НАН України, Інститут фізіології рослин і генетики НАН України біологічні
905. Фізична інженерія поверхні.
Физическая инженерия поверхности.
Physical Surface Engineering Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна МОН України, Науковий фізико-технологічний центр МОН України та НАН України, Концерн " Центр нових технологій ", Харківський фізико-технічний інститут, ЗАТ " Центр науково-технічних досліджень " технічні (матеріалознавство),
фізико-математичні (фізика)
906. Фізична культура, спорт та здоров'я нації Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського МОН України фізичне виховання і спорт
907. Фізичне виховання в школі Міністерство освіти і науки України педагогічні
(теорія та методика навчання)
908. Філологічні дослідження. Филологические исследования Донецький національний університет філологічні
909. Філологічні студії: Науковий вісник Криворізького національного університету
(Філологічні студії: Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету) ДВНЗ "Криворізький національний університет"
(Криворізький державний педагогічний університет МОН України) педагогічні, філологічні (мовознавство)
910. Філологічні семінари Київський національний університет імені Тараса Шевченка філологічні (літературознавство)
911. Філософія і політологія в контексті сучасної культури.
Философия и политология в контексте современной культуры Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара МОН України політичні
912. Філософія. Культура. Життя. Дніпропетровська державна фінансова академія, Національна металургійна академія України філософcькі
913. Філософія науки: традиції та інновації Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка МОН України філософські
914. Філософська думка Національна академія наук України, Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України філософські
915. Філософські дослідження Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля МОН України філософські
916. Філософські проблеми гуманітарних наук Київський національний університет імені Тараса Шевченка філософські
917. Фінанси України Міністерство фінансів України економічні
918. Финансы, учет, банки Донецький національний університет МОН України економічні
919. Формування ринкової економіки Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана МОН України економічні
920. Фотобіологія та фотомедицина Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна МОН України медичні,
технічні
921. Фундаментальні та прикладні проблеми чорної металургії.
Фундаментальные и прикладные проблемы черной металлургии Інститут чорної металургії ім. З.І Некрасова НАН України технічні
922. Харківська хірургічна школа ДУ " Інститут загальної та невідкладної хірургії АМН України медичні
923. Химия и технология воды.
Хімія і технологія води.
Journal of water chemistry and technology (Ukraine) Національна академія наук України, Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В.Думанського НАН України біологічні
924. Хімічна промисловість України.
Химическая промышленность Украины Міністерство промислової політики України,
Українське хімічне товариство,
Союз хіміків України,
АТ "ВНДІХімпроект" технічні
925. Хімія, фізика та технологія поверхні.
Химия, физика и технология поверхности.
Chemistry, Physics and Technology of Surface Національна академія наук України, Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України хімічні,
926. Хірургія дитячого віку.
Хирургия детского возраста
Національна медична академія післядипломної освіти ім.. П.Л.Шупика МОЗ України, Благодійний фонд допомоги дітям з травмами та хірургічними хворобами "ХІТОД", Всеукраїнська асоціація дитячих хірургів медичні
927. Хлібопекарська і кондитерська промисловість України Національний університет харчових технологій, Державний департамент з продовольства України, Укрхлібпром, АТ "Київхліб", Редакційно- видавничий центр "ЗіХ" технічні
928. Художня культура. Актуальні проблеми Інститут проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України, Державний центр театрального мистецтва імені Леся Курбаса архітектура, мистецтвознавство, культурологія
929. Цитологія і генетика
Цитология и генетика
Cytology and Genetics Національна академія наук України, Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України біологічні, медичні
930. Центрально український правничий часопис Кіровоградський юридичний інститут Харківського національного університету внутрішніх справ МВС України юридичні
931. Цукор України.
Сахар Украины.
Ukrainian Sugar Національна асоціація цукровиків України, Національний університет харчових технологій , Український науково-дослідний інститут цукрової промисловості технічні,
економічні (економіка та управління підприємствами)
932. Цукрові буряки Інститут цукрових буряків УААН сільськогосподарські
933. Чорноморський ботанічний журнал Херсонський державний університет МОН України біологічні
934. Чорноморський літопис Чорноморський державний університет мені Петра Могили, Інститут історії Національної академії наук України історичні
935. Школа першого ступеня: теорія і практика.
Школа первой ступени: теория и практика. Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди МОН України педагогічні
936. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин Київський національний університет будівництва і архітектури МОН України економічні, технічні (технологія та організація промислового та цивільного будівництва)
937. Шлях освіти Міністерство освіти і науки України, Національна академія педагогічних наук України, Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України педагогічні
938. Юридична психологія та педагогіка (Київський національний університет внутрішніх справ МВС України)
Національна академія внутрішніх справ педагогічні
939. Юридична Україна Київський регіональний центр Академії правових наук України, Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва,
Українсько-люксембурзьке спільне підприємство у формі ТОВ "ЮРІНКОМ Інтер" юридичні
940. Юридичний вісник Причорномор'я Херсонський юридичний інститут Харківського національного університету внутрішніх справ юридичні
941. Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ Національна академія внутрішніх справ юридичні
942. Юрист України.
Юрист Украины Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", Національна академія правових наук України, Харківський національний університет внутрішніх справ,
Харківська обласна організація Спілки юристів України, ТОВ "Юридична міжнародна служба",
ТОВ "Український науково-практичний консалтинг" юридичні
943. Электронная микроскопия и прочность материалов Інститут проблем матеріалознавства ім.. І.М. Францевича НАН України фізико-математичні
944. Algebra and discrete mathematics Луганський національний університет імені Тараса Шевченка МОН України фізико-математичні
(математика)
945. Germanistik in der Ukraine.
Германістика в Україні Українська спілка германістів вищої школи,
Київський національний лінгвістичний університет МОН України філологічні (мовознавство)
946. ????/Докса. Збірник наукових праць з філософії та філології Одеський національний університет імені І.І.Мечникова філологічні, філософські
947. Methods of functional analysis and topology Інститут математики НАН України, МП "ТВ і МС"
фізико-математичні (математика)
948. Photoelectronics.
Фотоелектроніка Одеський національний університет імені І.І. Мечникова МОН України технічні, фізико-математичні (фізика)
949. Proceedings of International Geometry Center.
Праці міжнародного геометричного центру.
Труды международного геометрического центра Одеська національна академія харчових технологій МОН України, Благодійний фонд наукових досліджень " Наука " фізико-математичні
(математика)
950. Studia metodologica (з латинської: - Методологічні дослідження) Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка МОН України філологічні
951. Studia Germanica et Romanica. Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання Донецький національний університет МОН України філологічні (мовознавство)
952. Theory of Stochastic Processes Інститут математики НАН України, Інститут прикладної математики і механіки НАН України,
МП "ТВ і МС" фізико-математичні (теорія ймовірностей і математична статистика)
953. Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження Центр гуманітарної освіти НАН України філософські
954. Ukrainica Bioorganica Acta Інститут молекулярної біології і генетики НАН України біологічні, хімічні

 

 

 

 

WWW.OSVITA.TV

Головна | Методична секція | Інформаційна секція  
Комерційна секція | Корисні лінки | Оголошення | Контактна інформація