Дисертація Зворотній зв'язок | Оголошення | Додому
МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
 » Вибір теми дисертації
 » Планування роботи
 » Пошук літератури
 » Підготовка рукопису
 » Оформлення роботи
 » Публікації за темою
 » Автореферат
 » Захист дисертації
 » Запитання і відповіді
 » Перелік літератури
ОФІЦІЙНІ  ДОКУМЕНТИ
 » Фахові видання
 » Номенклатура спец.
 » Офіційні матеріали
 
НАШІ  ПРОПОЗИЦІЇ
 » Для аспірантів
 » Для студентів
 
 
 
 Головна Методична секція Інформаційна секція Комерційна секція Корисні лінки
  
  
Інформаційна секція | Перелік наукових фахових видань

стор. 1 2 3

Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук Затверджено наказами Міністерства освіти і науки України

Останній перелік див. на сайті МОН

1. Advances in Astronomy and Space Physics Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Головна астрономічна обсерваторія НАН України фізико-математичні
2. Biomedical and biosocial anthropology Міжнародна академія Інтегративної Антропології, Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова біологічні (за групами спеціальностей 14.01.00-14.03.00) медичні
3. Biopolymers and cell НАН України, Інститут молекулярної біології і генетики НАН України хімічні біологічні
4. Chemistry & Chemical Technology Національний університет "Львівська політехніка" хімічні р технічні
5. Computational Problems of Electrical Engineering Національний університет "Львівська політехніка" технічні
6. Economics, Entrepreneurship, Management Національний університет "Львівська політехніка" економічні
7. Experimental Oncology НАН України, Інститут експериментальної патології, онкології та радіобіології ім. Р. Є. Кравецького НАН України біологічнімедичні
8. Information technology and security (інформаційні технології та безпека) ДЗ "Інститут спеціального зв'язку та захисту інформації Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" технічні
9. Journal of Hydrocarbon Power Engineering Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу технічні
10. ScienceRise Харківська медична академія післядипломної освіти, ПП "Технологічний центр" медичні
11. Sententiae Вінницький національний технічний університет, Громадська організація "Український філософський фонд", Інститут філософії імені Г. С. Сковороди НАН України філософські
12. Shipbuilding and Marine Infrastructure Судостроение и морская инфраструктура Академія наук суднобудування України, Міжнародна Академія морських наук, технологій та інновацій, ДВНЗ "Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова" технічні
13. Studia linguistica Київський Національний університет імені Тараса Шевченка філологічні (мовознавство)
14. Studia philologica Київський університет імені Бориса Грінченка філологічні
15. Ukrainian Food Journal Національний університет харчових технологій технічні
16. Ukrainian Journal of Food Science Національний університет харчових технологій технічні
17. Versus Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького філософські
18. Авіаційно-космічна техніка і технологія. Авиационно-космическая техника и технология. Aerospace technical and technology Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" технічні
19. Автоматизація технологічних і бізнес-процесів Автоматизация технологических и бизнес-процессов Automation of technological and business-processes Одеська національна академія харчових технологій технічні
20. Автомобільний транспорт Автомобильный транспорт Automobile Transport Харківський національний автомобільно-дорожній університет технічні 29.09.2014 14.10.09
21. Аграрна наука та харчові технології Вінницький національний аграрний університет, Академія сільсько-господарських наук Грузії сільсько- господарські
(зоотехнія)
22. Аграрний вісник Причорномор'я Одеський державний аграрний університет сільсько-господарськіекономічнітехнічні
23. Агробіологія Білоцерківський національний аграрний університет сільсько-господарські
24. Агроекологічний журнал Агроэкологический журнал Agroecologycal journal Інститут агроекології і природокористування НААН України, ДУ "Інститут охорони ґрунтів" сільськогосподарські біологічні
25. Агросвіт Дніпропетровський державний аграрний університет, ТОВ "ДКС Центр" економічні
26. Агрохімія і ґрунтознавство Національний науковий центр "Інститут грунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського" сільсько-господарськібіологічні
27. Адаптивні системи автоматичного управління. Міжвідомчий науково-технічний збірник Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" технічні
28. Адміністративне право і процес Київський національний університет імені Тараса Шевченка юридичні
29. Академічний огляд ПВНЗ "Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля" економічні
30. Актуальні питання іноземної філології Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки філологічні
31. Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки) Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка педагогічніпсихологічні
32. Актуальні питання масової комунікації Current issues of mass comunication Київський національний університет імені Тараса Шевченка соціальні комунікації
33. Актуальні питання медичної науки та практики ДЗ "Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України" медичні (теоретична медицина)
34. Актуальні питання мистецької освіти та виховання Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка педагогічні
35. Актуальні питання мистецької педагогіки Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія педагогічні
36. Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського" МОЗ України медичні
37. Актуальні питання суспільних наук та історії медицини ВДНЗ "Буковинський державний медичний університет", Сучавський університет ім. Штефана чел Маре історичні
38. Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики Current issues in pharmacy and medicine: science and practice Запорізький державний медичний університет МОЗ України фармацевтичнімедичні
39. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" юридичні
40. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна історичні
41. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара юридичні
42. Актуальні проблеми держави і права Національний університет "Одеська юридична академія" юридичні
43. Актуальні проблеми державного управління Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України державне управління
44. Актуальні проблеми державного управління. Збірник наукових праць Одеського регіонального інституту державного управління Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України державне управління
45. Актуальні проблеми економіки ПАТ "ВНЗ "Національна академія управління" економічні
46. Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури Актуальные проблемы истории, теории и практики художественной культуры Topical problems of History, Theory and Practice of Artistic Culture Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв мистецтво-знавствокультурологія
47. Актуальні проблеми міжнародних відносин Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка політичн іюридичні економічні
48. Актуальні проблеми нефрології Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця МОЗ України медичні
49. Актуальні проблеми права: теорія і практика Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля юридичні
50. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка НАПН України Інститут психології ім. Г.С.Костюка НАПН України психологічні
51. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" економічні
52. Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича філологічні
53. Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії ВДНЗ "Українська медична стоматологічна академія" медичні
54. Актуальні проблеми транспортної медицини ДП Український науково-дослідний інститут медицини транспорту МОЗ України, Фізико-хімічний інститут ім. О.В.Богатського НАН України медичнібіологічні (за групами спеціальностей 14.01.00-14.03.00)
55. Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика Київський національний університет імені Тараса Шевченка філологічні (мовознавство)
56. Актуальні проблеми філології та перекладознавства Хмельницький національний університет філологічні
57. Актуальні проблеми філософії та соціології Current Problems of Philosophy and Sociology (серія Філософія) Національний університет "Одеська юридична академія" філософські
58. Альгологія Альгология Algologia НАН України, Інститут ботаніки імені М.Г.Холодного НАН України біологічні
59. Альманах міжнародного права Міжнародний гуманітарний університет юридичні
60. Альманах Полтавського національного педагогічного університету "Рідний край" Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка філологічні
61. Альманах права Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України юридичні
62. Англістика та американістика. Англистика и американистика. Anglistics and Americanictics Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара філологічні
63. Антропологічні виміри філософських досліджень Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна філософські
64. Архів клінічної медицини ДВНЗ "Івано-Франківський національний медичний університет" медичні
65. Архів офтальмології України Архив офтальмологии Украины Archive of Ukrainian ophthalmology Донецький національний медичний університет імені М. Горького, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика медичні
66. Архіви України Державна архівна служба України, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, Український інститут національної пам'яті, державний центр збереження документів Національного архівного фонду історичні
67. Архітектурний вісник КНУБА Київський національний університет будівництва і архітектури архітектура
68. Аспекти публічного управління Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України державне управління
69. Астма і алергія Астма и алергія Asthma and allergy ДУ "Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН України, Асоціація спеціалістів з проблем бронхіальної астми та алергії України медичні
70. Безпека інформації Національний авіаційний університет технічні
71. Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського НАН України історичні соціальні комунікації
72. Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія Библиотековедение. Документоведение. Информология Library Science. Record studies. Informology Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв соціальні комунікації
73. Бібліотечний вісник Національна академія наук України, Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського НАН України історичнісоціальні комунікації
74. Бізнес Інформ Бизнес Информ Business Inform Харківський національний економічний університет, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України економічні
75. Бізнес-навігатор ПВНЗ "Міжнародний університет бізнесу і права" економічні
76. Біологічні студії Studia Biologica Львівський національний університет імені Івана Франка біологічні
77. Біологія та валеологія Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди біологічні
78. Біологія тварин The Animal Biology Інститут біології тварин НААН біологічні ветеринарні сільськогос-подарські
79. Біоресурси і природокористування Національний університет біоресурсів і природокористування України, Міністерство охорони навколишнього природного середовища України, Міністерство аграрної політики України ветеринарніхімічні сільськогосподарські біологічні технічні
80. Біотехнологія Биотехнология Biotechnology Biotechnologia Acta Національна академія наук України, Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України біологічні
81. Біофізичний вісник Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна фізико-математичнібіологічні
82. Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю РНБО України юридичні
83. Будівельне виробництво Строительное производство ДП "Науково-дослідний інститут будівельного виробництва", Київський національний університет будівництва і архітектури технічні
84. Будівельні матеріали та вироби Строительные материалы и изделия ДП "Український науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут будівельних матеріалів та виробів "НДІБМВ", Акціонерне товариство "Київміськбудматеріали" технічні
85. Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка Строительные материалы, изделия и санитарная техника Building materials, Product and technical equipment ДП "Український науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут будівельних матеріалів та виробів "НДІБМВ", Київський національний університет будівництва та архітектури технічні
86. Буковинський медичний вісник Буковинський державний медичний університет МОЗ України медичні
87. Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони Національної академії аграрних наук України Інститут сільського господарства степової зони НААН сільськогосподарські
88. Бюлетень Міністерства юстиції України Міністерство юстиції України, Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Інститут законодавства Верховної Ради України юридичні
89. Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання. Вентиляция, освещение и теплогазоснабжение Київський національний університет будівництва і архітектури технічні
90. Ветеринарна біотехнологія Інститут ветеринарної медицини НААН, Державний НДІ з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів ветеринарні
91. Ветеринарна медицина Національний науковий центр "Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини" НААН ветеринарні
92. Ветеринарна медицина України Ветеринарна медицина Украины Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів, ТОВ "ВЕТІНФОРМ" ветеринарні
93. Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв'язки Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна педагогічні
94. Високі технології в машинобудуванні Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" технічні
95. Витоки педагогічної майстерності Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г.Короленка педагогічні
96. Вібрації в техніці та технологіях Вінницький національний аграрний університет технічні
97. Відкриті інформаційні та комп'ютерні інтегровані технології. Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" технічні
98. Військово-науковий вісник Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Міністерства оборони України історичні
99. Військово-технічний збірник Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Міністерства оборони України технічні
100. Вісник аграрної історії Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Державна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН України історичні
101. Вісник аграрної науки Вulletin of Agricultural Science Національна академія аграрних наук України ветеринарні технічні біологічні сільськогосподарські
102. Вісник аграрної науки Причорномор'я Ukrainian Black Sea region agrarian science Миколаївський національний аграрний університет сільськогосподарські економічні
103. Вісник аграрної науки Причорномор'я Ukrainian Black Sea region agrarian science Миколаївський національний аграрний університет технічні
104. Вісник Академії адвокатури України ТОВ "Академія адвокатури України" юридичні
105. Правова позиція (Вісник Академії митної служби України. Серія: "Право") Університет митної справи та фінансів (Академія митної служби України) юридичні
106. Науковий погляд: економіка та управління (Вісник Академії митної служби України. Серія: Економіка) Університет митної справи та фінансів (Академія митної служби України) економічні
107. Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу ТОВ "Бердянський університет менеджменту і бізнесу" економічні
108. Вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Вища кваліфікаційна комісія суддів України, Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" юридичні
109. Вісник Вінницького національного медичного університету Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова біологічні медичні
110. Вісник Вінницького політехнічного інституту Вінницький національний технічний університет технічні педагогічні
111. Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту Волинський інститут економіки та менеджменту економічні
112. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Серія: Педагогічні науки Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка педагогічні
113. Вісник двигунобудування Запорізький національний технічний університет, ВАТ "Мотор Січ", Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" технічні
114. Вісник ДІТБ. Вестник ДИТБ. DITB's Bulletin Донецький інститут туристичного бізнесу економічні
115. Вісник Дніпропетровського університету серія: "Біологія. Медицина" Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара біологічні
116. Вісник Дніпропетровського університету (серія: Біологія. Екологія) Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара біологічні
117. Вісник Дніпропетровського університету (серія: Економіка) Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара економічні
118. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: менеджмент інновацій Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара економічні
119. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: моделювання Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара фізико-математичні
120. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: математика Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара фізико-математичні
121. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: механіка Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара фізико-математичні технічні
122. Вісник Дніпропетровського університету. Серія Соціальні комунікації Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара соціальні комунікації
123. Вісник Дніпропетровського університету. Мовознавство Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара філологічні
124. Вісник Дніпропетровського університету. Серія Історія і філософія науки і техніки Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара історичні філософські (09.00.09 -філософія науки)
125. Вісник Дніпропетровського університету. Серія Хімія Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара хімічні
126. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: геологія, географія Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара геологічні
127. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: історія та археологія Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара історичні
128. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Педагогіка і психологія (Вісник Дніпропетровського університету. Серія психологія) Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара психологічні
129. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Ракетно-космічна техніка Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара технічні
130. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Світове господарство і міжнародні економічні відносини Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара економічні
131. Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія "Педагогіка і психологія" ПВНЗ "Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля" педагогічні
132. Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія "Філологічні науки" ПВНЗ "Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля" філологічні
133. Вісник Донбаського державного педагогічного університету. Серія: Соціально-філософські проблеми розвитку людини і суспільства ДВНЗ "Донбаський державний педагогічний університет" філософські
134. Вісник Донбаської національної академії будівництва і архітектури. Вестник Донбасской национальной академии строительства и архитектуры. Proceeding of the Donbas National Academy of Civil Engineering and Architecture Донбаська національна академія будівництва і архітектури технічні архітектура
135. Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. Вестник Донецкого национального университета экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського економічні
136. Вісник Донецького національного університету. Серія А: Природничі науки Донецький національний університет фізико-математичні (механіка, математика)
137. Вісник економіки транспорту і промисловості Вестник экономики транспорта и промышленности Український державний університет залізничного транспорту економічні
138. Вісник економічної науки України Академія економічних наук України, Інститут економіки промисловості НАН України економічні
139. Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: економічні науки Житомирський державний технологічний університет економічні
140. Вісник Житомирського державного технологічного університету. Технічні науки Житомирський державний технологічний університет технічні
141. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка Zhytomyr Ivan Eranko State University Journal Житомирський державний університет імені Івана Франка філософські філологічні педагогічні
142. Вісник Житомирського національного агроекологічного університету Житомирський національний агроекологічний університет сільськогос-подарські
ветеринарні економічні технічні
143. Вісник Запорізького національного університету ДВНЗ "Запорізький національний університет" юридичні економічні
144. Вісник Запорізького національного університету (Серія фізико-математичні науки) ДВНЗ "Запорізький національний університет" фізико-математичні
145. Вісник Запорізького національного університету
(фізичне виховання та спорт) ДВНЗ "Запорізький національний університет" фізичне виховання та спорт
146. Вісник Запорізького національного університету (Серія: педагогічні науки) ДВНЗ "Запорізький національний університет" педагогічні
147. Вісник Запорізького національного університету.
Біологічні науки ДВНЗ "Запорізький національний університет" біологічні
148. Вісник Запорізького національного університету. Серія: філологічні науки ДВНЗ "Запорізький національний університет" філологічні
149. Вісник інженерної академії України Інженерна академія України технічні
150. Вісник Інституту археології Львівський національний університет імені Івана Франка історичні
151. Вісник Інституту економіки та прогнозування ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України " економічні
152. Вісник Інституту розвитку дитини Вестник Института развития ребенка Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова психологічні
153. Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка педагогічні
154. Вісник Київського національного лінгвістичного університету Серія "Історія, економіка, філософія" Київський національний лінгвістичний університет історичні
155. Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія "Філологія" Київський національний лінгвістичний університет філологічні156. Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія "Педагогіка та психологія" Київський національний лінгвістичний університет педагогічні
157. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету Київський національний торговельно-економічний університет економічні
158. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Соціологія Київський національний університет імені Тараса Шевченка соціологічні
159. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія Київський національний університет імені Тараса Шевченка хімічні
160. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Державне управління
Вестник Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Государственное управление
Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Public Administration Київський національний університет імені Тараса Шевченка державне управління
161. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія "Психологія" Київський національний університет імені Тараса Шевченка психологічні
162. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Філософія. Політологія Київський національний університет імені Тараса Шевченка філософські
163. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Серія: Журналістика Київський національний університет імені Тараса Шевченка соціальні комунікації
164. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки Київський національний університет імені Тараса Шевченка юридичні
165. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія Київський національний університет імені Тараса Шевченка геологічні фізико-математичні
166. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Серія: Українознавство Київський національний університет імені Тараса Шевченка історичніфілософські
167. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки Київський національний університет імені Тараса Шевченка психологічні
168. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика Київський національний університет імені Тараса Шевченка філологічні
169. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Східні мови та літератури Київський національний університет імені Тараса Шевченка філологічні
170. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Міжнародні відносини Київський національний університет імені Тараса Шевченка політичніюридичніекономічні171. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Economics
Київський національний університет імені Тараса Шевченка економічні172. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка (історія) Київський національний університет імені Тараса Шевченка історичні
173. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Іноземна філологія Київський національний університет імені Тараса Шевченка філологічні
174. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Географія Київський національний університет імені Тараса Шевченка географічні
175. Вісник Київського національного університету технологій та дизайну
Bulletin of the Kiev National University Technologies and Design Київський національний університет технологій та дизайну технічні економічні
176. Вісник Клубу Панкреатологів.
Вестник Клуба Панкреатологов Донецький національний медичний університет ім. М.Горького, Всеукраїнська громадська організація "Український Клуб Панкреатологів", Гуляєв Р. Ю. медичні
177. Вісник Книжкової палати Державна наукова установа "Книжкова палата України імені Івана Федорова", Харківська державна академія культури соціальні комунікації
178. Вісник Конституційного Суду України Конституційний Суд України юридичні
179. Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського економічніпедагогічнітехнічні
180. Вісник кримінального судочинства Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ТОВ "Правова єдність" юридичні
181. Вісник Кримінологічної асоціації України Харківський національний університет внутрішніх справ юридичні
182. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка МВС України юридичні
183. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка" педагогічніісторичніфілологічні
(мовознавство)
184. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності Львівський державний університет безпеки життєдіяльності технічніпедагогічні
185. Вісник Львівського національного аграрного університету
(агрономія) Львівський національний аграрний університет сільсько-господарські
186. Вісник Львівського національного аграрного університету
(економіка АПК) Львівський національний аграрний університет економічні
187. Вісник Львівського національного аграрного університету.
(архітектура і сільськогосподарське будівництво) Львівський національний аграрний університет технічні
188. Вісник Львівського національного аграрного університету. (агроінженерні дослідження) Львівський національний аграрний університет технічні
189. Вісник Львівського університету. Серія біологічна Львівський національний університет імені Івана Франка біологічні
190. Вісник Львівського університету. Серія географічна Львівський національний університет імені Івана Франка географічні
191. Вісник Львівського університету. Серія геологічна Львівський національний університет імені Івана Франка геологічні
192. Вісник Львівського університету. Серія економічна Львівський національний університет імені Івана Франка економічні
193. Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична Львівський національний університет імені Івана Франка фізико-математичні194. Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавство Львівський національний університет імені Івана Франка мистецтво-знавство
195. Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини Львівський національний університет імені Івана Франка економічні політичні
196. Вісник Львівського університету. Серія педагогічна Львівський національний університет імені Івана Франка педагогічні
197. Вісник Львівського університету. Серія соціологічна Львівський національний університет імені Івана Франка
соціологічні
198. Вісник Львівського університету. Серія фізична Львівський національний університет імені Івана Франка
фізико-математичні199. Вісник Львівського університету. Серія філологічна Львівський національний університет імені Івана Франка
філологічні
200. Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії Львівський національний університет імені Івана Франка філософські,
політичні
201. Вісник Львівського університету. Серія хімічна Львівський національний університет імені Івана Франка хімічні
202. Вісник Львівського університету. Серія: історична Львівський національний університет імені Івана Франка історичні
203. Вісник Львівського університету. Серія: прикладна математика та інформатика Львівський національний університет імені Івана Франка фізико-математичні204. Вісник Львівського університету. Серія: філософські науки Львівський національний університет імені Івана Франка МОН України філософські
205. Вісник Львівського університету. Серія: юридична Львівський національний університет імені Івана Франка юридичні
206. Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна Львівська комерційна академія економічні207. Вісник Львівської комерційної академії. Серія товарознавча Львівська комерційна академія технічні
208. Вісник Львівської національної академії мистецтв Львівська національна академія мистецтв мистецтво-знавство
209. Вісник Маріупольського державного університету.
Серія: Історія. Політологія Маріупольський державний університет політичніісторичні
210. Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка Маріупольський державний університет економічні
211. Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право Маріупольський державний університет юридичні
212. Вісник морської медицини ДП Український науково-дослідний інститут медицини транспорту МОЗ України, Центральна санітарно-епідеміологічна станція на водному транспорті медичні
213. Вісник морфології Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова медичні
біологічні (за групами спеціально-стей 14.01.00-14.03.00)
214. Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" медичні
215. Вісник Національного авіаційного університету. Серії: Педагогіка, Психологія Національний авіаційний університет педагогічні
216. Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія Національний авіаційний університет філософські
217. Вісник Національного технічного університету
"Харківський політехнічний інститут" (серія: Автомобіле- та тракторобудування)
Вестник Национального технического университета "Харьковский политехнический институт" (серия: Автомобиле- и тракторостроение) Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" технічні
218. Вісник Національного технічного університету
"Харківський політехнічний інститут" (серія: Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування)
Вестник Национального технического университета "Харьковский политехнический институт" (серия: Энергетические и теплотехнические процессы и оборудование) Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" технічні
219. Вісник Національного технічного університету
"Харківський політехнічний інститут" (серія: Системний аналіз, управління та інформаційні технології)
Вестник Национального технического университета "Харьковский политехнический институт" (серия: Системный анализ, управление и информационные технологии) Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" технічні
220. Вісник Національного технічного університету
"Харківський політехнічний інститут" (серія: Хімія, хімічна технологія та екологія)
Вестник Национального технического университета "Харьковский политехнический институт" (серия: Химия, химическая технология и экология) Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" технічні
221. Вісник Національного технічного університету
"Харківський політехнічний інститут"
Вестник Национального технического университета "Харьковский политехнический институт" Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" технічні
222. Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут"
Вестник Национального технического университета "Харьковский политехнический институт"
(економічні науки) Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" економічні223. Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Інформатика, управління та обчислювальна техніка Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" технічні
224. Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Серія: машинобудування
Journal of Mechanical Engineering the National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute" Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" технічні
225. Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" серія приладобудування.
Вестник Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт" серия приборостроение.
Bulletin of National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute" Series Instrument Making
Informationsblatt der Nationalen technischen Universitat der Ukraine "Kyjiwer polytechnisches Institut" Serie Geratebau Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" технічні
226. Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Політологія. Соціологія. Право. Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" політичнісоціологічні
юридичні
227. Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"
Серія: Радіотехніка. Радіоапаратобудування
Вестник Национального техничного университета Украины "Киевский политехнический институт". Серия Радиотехника. Радиоаппратостроение.
Bulletin of National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute". Series Radiotechnique. Radioapparatus Bulding Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" технічні
228. Вісник Національного транспортного університету Національний транспортний університет технічні економічні
229. Вісник Національного університету "Львівська політехніка"
(серія "Комп'ютерні системи та мережі") Національний університет
"Львівська політехніка"
технічні
230. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" Національний університет "Львівська політехніка" юридичні
231. Вісник Національного університету "Львівська політехніка"
(Серія інформаційні системи та мережі) Національний університет "Львівська політехніка" технічні
232. Вісник Національного університету "Львівська політехніка"
Серія "Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку" Національний університет
"Львівська політехніка" економічні
233. Вісник Національного університету "Львівська політехніка"
Серія "Логістика" Національний університет
"Львівська політехніка" економічні
234. Вісник Національного університету "Львівська політехніка"
Серія: Інформатизація вищого навчального закладу Національний університет "Львівська політехніка" технічні
235. Вісник Національного університету "Львівська політехніка"
Серія: Динаміка, міцність та проектування машин і приладів Національний університет "Львівська політехніка" технічні
236. Вісник Національного університету "Львівська політехніка"
Серія: Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні Національний університет "Львівська політехніка" технічні
237. Вісник Національного університету "Львівська політехніка"
Серія: Комп'ютерні науки та інформаційні технології Національний університет "Львівська політехніка" технічні
238. Вісник Національного університету "Львівська політехніка"
Серія: Автоматика, вимірювання та керування Національний університет "Львівська політехніка" технічні
239. Вісник Національного університету "Львівська політехніка"
Серія: Теорія і практика будівництва Національний університет "Львівська політехніка" технічні
240. Вісник Національного університету "Львівська політехніка"
Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування Національний університет "Львівська політехніка" хімічні
технічні
241. Вісник Національного університету "Львівська політехніка"
Серія: Проблеми економіки та управління Національний університет "Львівська політехніка" економічні
242. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" (серія "Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика") Національний університет
"Львівська політехніка"
технічні
243. Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія
Радіоелектроніка та телекомунікації Національний університет "Львівська політехніка" технічні
244. Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Електроенергетичні та електромеханічні системи" Національний університет "Львівська політехніка" технічні
245. Вісник Національного університету "Юридична академія імені Ярослава Мудрого". Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого філософські
246. Вісник Національного університету цивільного захисту України (Серія "Державне управління" Національний університет цивільного захисту України державне управління
247. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України Національна академія державного управління при Президентові України державне управління
248. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв
National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts Herald Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв мистецтво-знавство
культурологія
249. Вісник Національної академії правових наук України Національна академія правових наук України, Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" юридичні
250. Вісник Національної академії прокуратури України Національна академія прокуратури України
юридичні
251. Вісник Одеського національного університету. Біологія
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова біологічні
252. Вісник Одеського національного університету. Економіка
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова економічні
253. Вісник Одеського національного університету. Правознавство Одеський національний університет імені І.І. Мечникова МОН України юридичні
254. Вісник Одеського національного університету. Психологія Одеський національний університет імені І. І. Мечникова психологічні
255. Вісник Одеського національного університету. Хімія Одеський національний університет імені І. І. Мечникова хімічні
256. Вісник ортопедії, травматології та протезування ДУ "Інститут травматології та ортопедії НАМН України",
ВГО "Українська асоціація ортопедів-травматологів",
ВГО "Українська асоціація спортивної травматології, хірургії колінного суглоба та артроскопії" медичні
257. Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України Національна академія правових наук України юридичні
258. Вісник Полтавської державної аграрної академії Полтавська державна аграрна академія сільськогос-подарськіветеринарні технічні
259. Вісник Приазовського державного технічного університету
серія: "Технічні науки" ДВНЗ "Приазовський державний технічний університет" технічні
260. Вісник Приазовського державного технічного університету, серія: "Економічні науки" ДВНЗ "Приазовський державний технічний університет" економічні
261. Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені В.С. Стефаника" фізичне виховання та спорт
262. Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені В.С. Стефаника" психологічніфілософські263. Вісник проблем біології і медицини Українська академія наук, Українська медична стоматологічна академія медичні
біологічні
264. Вісник серцево-судинної хірургії
Вестник сердечно-сосудистой хирургии
Сardiovascular Surgery Herald ДУ "Національний інститут серцево-судинної хірургії імені
М. М. Амосова НАМН України", Асоціація серцево-судинних хірургів України медичні
265. Вісник соціально-економічних досліджень Одеський національний економічний університет економічні
266. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України
Bulletin of social hygiene and health protection organization of Ukraine ДУ "Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України", ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" медичні
267. Вісник стоматології ДУ "Інститут стоматології НАМН України",
Асоціація стоматологів України, Одеська обласна стоматологічна поліклініка медичні
268. Вісник Сумського державного університету. Серія: Економіка Сумський державний університет економічні
269. Вісник Сумського національного аграрного університету
(Серія: механізація та автоматизація виробничих процесів) Сумський національний аграрний університет технічні
270. Вісник Сумського національного аграрного університету.
(агрономія і біологія) Сумський національний аграрний університет сільсько-господарські
271. Вісник Сумського національного аграрного університету.
(економіка і менеджмент) Сумський національний аграрний університет економічні272. Вісник Сумського національного аграрного університету.
(Ветеринарна медицина) Сумський національний аграрний університет ветеринарні
273. Вісник Сумського національного аграрного університету.
(Тваринництво) Сумський національний аграрний університет сільсько-господарські
274. Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту ВНЗ "Східноєвропейський університет економіки і менеджменту" економічні
275. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля технічніісторичніекономічні
276. Вісник Тернопільського національного економічного університету Тернопільський національний економічний університет економічні277. Вісник Тернопільського національного технічного університету Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя технічні
278. Вісник Українського товариства генетиків і селекціонерів Всеукраїнська громадська організація "Українське товариство генетиків і селекціонерів ім. М.І.Вавилова", Інститут молекулярної біології і генетики НАН України біологічні279. Вісник Уманського національного університету садівництва Уманський національний університет садівництва сільсько-господарські
280. Вісник Університету "Україна"
(серія: Право) ВНЗ "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" юридичні
281. Вісник Університету "Україна"
(серія: Економіка, менеджмент, маркетинг) ВНЗ "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" економічні
282. Вісник Університету "Україна" ВНЗ "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" технічні
283. Вісник фармації
News of Pharmacy МОЗ України,
Національний фармацевтичний університет медичніфармацевтичні
284. Вісник Харківського національного автомобільно-дорожнього університету.
Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета
Bulletin of Kharkov National Automobile and Highway University Харківський національний автомобільно-дорожній університет технічні
285. Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва. Серія фітопатологія та ентомологія Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва
сільсько-господарські
286. Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва. Серія економічні науки Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва економічні
287. Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва. Серія: Рослинництво, селекція і насінництво, плодоовочівництво Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва Міністерства аграрної політики України
сільсько-господарські288. Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва. Серія: Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія ґрунтів Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва Міністерства аграрної політики України
сільськогос-подарські
289. Вісник Харківського національного аграрного університету. Серія: Біологія.
Вестник Харьковского национального аграрного университета. Серия: Биология.
The Bulletin of Kharkiv national agrarian university. Series Biology Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва біологічні
290. Вісник Харківського національного педагогічного університету імені
Г. С. Сковороди "Психологія" Харківський національний педагогічний університет імені
Г. С. Сковороди психологічні
291. Вісник Харківського національного педагогічного університету імені
Г. С. Сковороди "Філософія" Харківський національний педагогічний університет імені
Г. С. Сковороди філософські
292. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка.
(економічні науки) Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка економічні
293. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка
(технічні науки) Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка технічні
294. Вісник Харківського національного університету
Серія: Психологія Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
психологічні295. Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України юридичні
296. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
серія "Біологія"
The journal of V.N. Karazin Kharkiv National University series "Biology"
(Вісник Харківського національного університету
Серія: Біологія) Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
біологічні
297. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
серія "Медицина"
Вестник Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина серия "Медицина"
The journal of V.N. Karazin Kharkiv National University series "Medicine"
(Вісник Харківського національного університету
Серія: Медицина) Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
медичні
298. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
серія "Хімія"
Kharkiv University Bulletin Chemical series Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
хімічні
299. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
Серія "Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна економічні
300. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
серія "Економічна" Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна економічні
301. Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна
Серія "Історія"
(Вісник Харківського національного університету
Серія: Історія) Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
історичні
302. Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна
серія "Математика, прикладна математика і механіка" Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
фізико-математичні303. Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна
серія "Фізика" Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
фізико-математичні304. Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна
серія "Радіофізика та електроніка"
Visnyk of V.N.Karazin Kharkiv National University series "Radiophysics and Electronics" Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
фізико-математичні305. Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна
серія "Питання політології" Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
політичні
306. Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна
серія "Філософія. Філософські перипетії"
Visnyk of V.N.Karazin Kharkiv National University series "Philosophy. Philosophical peripetias" Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
філософські
307. Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна
серія "Теорія культури і філософія науки" Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
філософські
308. Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна
серія "Право" Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
юридичні
309. Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна
серія "Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління" Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
фізико-математичнітехнічні310. Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна
серія "Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки" Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
історичні311. Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна
серія "Екологія"
Visnyk of V.N.Karazin Kharkiv National University series "Ecology"
Вестник Харьковского национального университета имени В.Н.Каразина "Экология" Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
географічні
312. Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна
серія "Геологія. Географія. Екологія"
Visnyk of V.N.Karazin Kharkiv National University series "Geology. Geography. Ecology" Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
географічнігеологічні
313. Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна
Серія "Філологія"
(Вісник Харківського національного університету.
Серія: Філологія) Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
філологічні
(літературо-знавство)
314. Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна
серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи"
Visnyk of V.N.Karazin Kharkiv National University series "Sociological studies of contemporary society: methodology, theory, methods" Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
соціологічні
315. Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв Харківська державна академія дизайну і мистецтв мистецтво-знавство
316. Вісник Харківської державної академії культури Харківська державна академія культури соціальні комунікації317. Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки Хмельницький національний університет економічні
318. Вісник Хмельницького національного університету. Серія: технічні науки Хмельницький національний університет технічні
319. Вісник Центру наукового забезпечення агропромислового виробництва Харківської області Інститут рослинництва ім.
В. Я. Юр'єва НААН сільськогос-подарські
320. Вісник Черкаського державного технологічного університету.
Вестник Черкасского государственного технологического университета Черкаський державний технологічний університет технічні
321. Вісник Черкаського університету
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького економічні
322. Вісник Черкаського університету
(серія фізико-математичні науки) Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького фізико-математичні
(інформатика, кібернетика)
323. Вісник Черкаського університету
(серія: Прикладна математика. Інформатика) Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького фізико-математичні
технічні
324. Вісник Черкаського університету
(серія: педагогічні науки) Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького педагогічні
325. Вісник Черкаського університету
Серія: філологічні науки
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького філологічні
326. Вісник Черкаського університету. Серія: біологічні науки Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького біологічні
327. Вісник Черкаського університету. Серія: історичні науки Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького історичні
328. Вісник Черкаського університету. Серія: філософія Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького філософські
329. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського державного торговельно-економічного університету економічні
330. Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" Національний університет "Одеська юридична академія" юридичні
331. Вісник Чернігівського державного педагогічного університету ім. Т.Г.Шевченка.
Серія: історичні науки Чернігівський державний педагогічний університет ім. Т.Г.Шевченка історичні
332. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка (серія: педагогічні науки) Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка
педагогічні
333. Вісті вищих учбових закладів. Радіоелектроніка.
Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. Міністерство освіти і науки України, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" фізико-математичні
334. Вісті Харківського ентомологічного товариства.
Известия Харьковского энтомологического общества.
The Kharkov Entomological Society Gazette Харківське ентомологічне товариство, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва біологічнісільсько-господарські
335. Вода: гігієна та екологія ДУ "Український науково-дослідний інститут медицини транспорту" МОЗ України медичні
(за групою спеціальностей14.02.00 "Профілактична медицина")
336. Воєнно-історичний вісник Національний університет оборони України історичні
337. Волинь - Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем Житомирський державний університет імені Івана Франка філологічні
338. Волинь філологічна: текст і контекст Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
філологічні
339. Всеукраїнський науково-практичний журнал "Директор школи, ліцею, гімназії".
Всеукраинский научно-практический журнал "Директор школы, лицея, гимназии".
All Ukrainian scientific-practical magazine Principal of School Liceum Gymnasium Міністерство освіти і науки України, Інститут педагогіки НАПН України, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, Благодійна організація "Всеукраїнський центр сприяння суспільному розвитку
імені Миколи Пирогова" філософськіпедагогічніпсихологічні
340. Всеукраїнський науково-практичний медичний журнал "Інфекційні хвороби" ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського",
ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб імені Л.В. Громашевського" АМН України медичні
341. Вчені записки Кримського інженерно-педагогічного університету
Учёные записки Крымского инженерно-педагогического университета РВНЗ "Кримський інженерно-педагогічний університет" педагогічні
342. Вчені записки Університету "Крок". Серія: економіка ВНЗ "Університет економіки та права "Крок" економічні
343. Галицький економічний вісник Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя економічні
344. Галицький лікарський вісник Івано-Франківський національний медичний університет медичні
345. Гастроентерологія = Gastroenterology ДУ "Інститут гастроентерології НАМН України" медичні
346. Гематологія і переливання крові ДУ "Інститут гематології та трансфузіології" АМН України медичні
біологічні
347. Генетичні ресурси рослин Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр'єва НААН сільськогос-подарські
348. Географія та туризм Київський національний університет імені Тараса Шевченка географічні
349. Геодинаміка Національний університет
"Львівська політехніка",
Державна служба геодезії, картографії та кадастру України,
Інститут геофізики ім. С.І.Субботіна НАН України, Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України, Львівське астрономо-геодезичне товариство технічні350. Геоінформатика. Геоинформатика.
Geoinformatika Національна академія наук України, Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Інституту геологічних наук НАН України географічнігеологічніфізико-математичнітехнічні
351. Геологія і корисні копалини Світового океану.
Геология и полезные ископаемые Мирового океана.
Geology and
Mineral Resources of the World Ocean Національна академія наук України, Відділення морської геології та осадочного рудоутворення Національного науково-природничого музею НАН України геологічні
352. Геотехнічна механіка.
Геотехническая механика.
Geo-Technical Mechanics Інститут технічної механіки імені М.С. Полякова НАН України геологічні
технічні
353. Геофізичний журнал.
Геофизический журнал Національна академія наук України, Інститут геофізики ім. С.І.Субботіна НАН України фізико-математичні
геологічні
354. Геохімія та рудоутворення.
Геохимия и рудообразование.
Geochemistry and Ore Formation Національна академія наук України,
Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П. Семененка НАН України геологічні
355. Гепатологія Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, Благодійний фонд "Антигепатитний Центр ім. С.П.Боткіна" медичні
356. Гідробіологічний журнал.
Гидробиологический журнал.
Hydrobiological journal Національна академія наук України, Інститут гідробіології НАН України біологічні
357. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія Київський національний університет імені Тараса Шевченка географічні
358. Гілея: науковий вісник.
Гилея: научный вестник.
Gileya: scientific herald.
Gileya: wissenschaftsblatt
Guileia: le messager scientifigue
Guileia: boletin cientifico
Gileja: dzienniknaukowy
Gileja: vedecky bulletin Всеукраїнська громадська організація Українська академія наук, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова філософські політичніісторичні359. Гірнича електромеханіка та автоматика ДВНЗ "Національний гірничий університет" технічні
360. Гірська школа Українських Карпат ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" педагогічні
361. Ґрунтознавство.
Почвоведение.
Soil Science Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара МОН України, ТОВ "Агентство "Телепресінформ" біологічні362. Гуманізація навчально-виховного процесу ДВНЗ "Донбаський державний педагогічний університет" педагогічні
363. Гуманітарна освіта у технічних вищих навчальних закладах Національний авіаційний університет філологічні364. Гуманітарний вісник Черкаський державний технологічний університет історичні
365. Гуманітарний часопис Національний аерокосмічний університет ім. М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний інститут" філософські
366. Гуманітарні студії Київський національний університет імені Тараса Шевченка філософські
367. Двигатели внутреннего сгорания Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" технічні
368. Демографія та соціальна економіка
Демография и социальная экономика
Demography and Social Economy НАН України, Інститут демографії та соціальних досліджень імені
М. В. Птухи НАН України економічні
369. Держава і право Інститут держави і права ім.
В. М. Корецького НАН України політичні юридичні
370. Держава та регіони. Серія: Державне управління Класичний приватний університет державне управління
371. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво Класичний приватний університет економічні
372. Держава та регіони. Серія: Право Класичний приватний університет юридичні
373. Державна політика та економічний розвиток (Public Policy and Economic Development) Громадянка України - Ємельянова Т. В., Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Місцева громадська організація "Центр економічних та політологічних досліджень" державне управління
374. Державне будівництво та місцеве самоврядування Національна академія правових наук України, Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України юридичні
375. Державне управління та місцеве самоврядування Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України державне управління
376. Доповіді Національної академії наук України
Доклады Национальной академии наук Украины.
Reports of the National Academy of Siences Ukraine Національна академія наук України технічні
377. Дороги і мости ДП "Державний дорожній науково-дослідний інститут ім. М.П.Шульгіна" технічні
378. Дослідження з лексикології і граматики української мови Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара філологічні
379. Досягнення біології та медицини
Достижения биологии и медицины
Achievements of biology and medicine Національна академія наук України, НАМН України, Одеський державний медичний університет
медичні
біологічні
(за групами спеціальностей 14.01.00-14.03.00)
380. Екологічна безпека Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського технічні
381. Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу технічні
382. Екологічні науки ДЗ "Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління", Академія екологічних наук України біологічні
(екологія)
технічні
383. Екологія і ноосферологія.
Экология и ноосферология.
Ecology and noospherology Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, ТОВ "Агентство "Телепресінформ" біологічні384. Екологія та промисловість.
Экология и промышленность ДП "Український науково-технічний центр металургійної промисловості "Енергосталь" технічні
385. Економіка і менеджмент культури Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв економічні
386. Економіка і організація управління Донецький національний університет економічні
387. Економіка і прогнозування ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України" економічні
388. Економіка і регіон. Науковий вісник Полтавського національного технічного університету ім. Юрія Кондратюка.
Экономика и регион. Научный вестник Полтавского национального технического университета им. Юрия Кондратюка Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка економічні
389. Економіка і управління ПВНЗ "Європейський університет",
Асоціація навчальних закладів України приватної форми власності економічні
390. Економіка розвитку
Экономика развития
Economics of Development Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця економічні
391. Економіка та держава
Экономика и государство Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України,
ТОВ "Редакція журналу "Економіка та держава" економічні
392. Економіка та право.
Экономика и право. Національна академія наук України,
Інститут економіко-правових досліджень НАН України, Донецький державний технічний університет економічніюридичні
393. Економіка та управління АПК Білоцерківський національний аграрний університет економічні
394. Економіка транспортного комплексу.
Экономика транспортного комплекса. Economics of Transport Complex Харківський національний автомобільно-дорожній університет економічні
395. Економіка харчової промисловості.
Экономика пищевой промышленности.
Food Industry Economics Одеська національна академія харчових технологій, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України економічні
396. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики
Экономика, финансы, менеджмент: актуальные вопросы науки и практики
Economy, finances, management: Topical issues of science and practical activity Вінницький національний аграрний університет економічні
397. Економіка. Фінанси. Право ПАТ "Аудиторська фірма "Аналітик", ДВНЗ "Академія муніципального управління", Національна академія внутрішніх справ економічні
398. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг Харківський державний університет харчування та торгівлі економічні
399. Економічна та продовольча безпека України
Экономическая и продовольственная безопасность Украины Economic and food security of Ukraine Одеська національна академія харчових технологій
економічні
400. Економічна та соціальна географія Київський національний університет імені Тараса Шевченка географічні
401. Економічна теорія та право
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого юридичні
402. Економічна теорія.
Экономическая теория.
Economic Theory Національна академія наук України,
Міністерство освіти і науки України,
ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України",
ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" економічні
403. Економічний аналіз Тернопільський національний економічний університет економічні404. Економічний вісник Державного вищого навчального закладу "Український державний хіміко-технологічний університет" ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет" економічні
405. Економічний вісник Донбасу Луганський національний університет імені Тараса Шевченка економічні
406. Економічний вісник Національного гірничого університету Національний гірничий університет, Інститут економіки промисловості НАН України економічні
407. Економічний вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
економічні
408. Економічний вісник університету ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" економічні
409. Економічний нобелівський вісник ПВНЗ "Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля" економічні
410. Економічний простір ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури" економічні
411. Економічний часопис - ХХІ
Экономический журнал - ХХІ
Economic Annals - ХХІ
Czasopys Ekonomiczny -ХХІ ТОВ "Інститут суспільної трансформації",
Інститут регіональних досліджень НАН України
економічні
412. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки економічні
413. Економічні інновації Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України економічні414. Економічні науки. Серія: Економіка та менеджмент Луцький національний технічний університет економічні
415. Економічні науки. Серія: Економічна теорія та економічна історія Луцький національний технічний університет економічні
416. Економічні науки. Серія: Облік і фінанси Луцький національний технічний університет економічні
417. Економічні науки. Серія: Регіональна економіка Луцький національний технічний університет економічні
418. Експериментальна і клінічна медицина Харківський національний медичний університет медичні
419. Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, ДП "Всеукраїнське спеціалізоване видавництво "Світ" медичнібіологічні
420. Екстрена медицина: від науки до практики ДЗ "Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України", Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, ТОВ "Професійні видання Східна Європа" медичні
421. Електрифікація транспорту Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна технічні
422. Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна технічні
423. Електромеханічні і енергозберігаючі системи Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського технічні
424. Електроніка та зв'язок.
Электроника и связь.
Electronics and Communications Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" технічні
425. Електротехніка і електромеханіка.
Электротехника и электромеханика.
Electrical engineering & Electromechanics Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", ДУ "Інститут технічних проблем магнетизму НАН України" технічні
426. Електротехніка та електроенергетика Запорізький національний технічний університет технічні
427. ЕМІНАК ДП "Науково-дослідницький центр - "Лукомор'є", ДП "Науково-дослідний центр "Охоронна археологічна служба України" Інституту археології НАН України" історичні428. Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія Національна медична академія післядипломної освіти імені
П. Л. Шупика МОЗ України,
ДУ "Науково-практичний центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України",
Всеукраїнська громадська асоціація "Українська асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургії" медичні
429. Ендокринологія.
Endocrinology ДУ "Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України" медичні
біологічні
(за групою спеціальностей
14.01.00 - 14.03.00)
430. Енергетика та комп'ютерно-інтегровані технології в АПК Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка технічні
431. Енергоефективність в будівництві та архітектурі Київський національний технічний університет будівництва і архітектури технічні
432. Естетика і етика педагогічної дії Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України, Полтавський національний педагогічний університет В. Г. Короленко педагогічні
433. Етнічна історія народів Європи Київський національний університет імені Тараса Шевченка історичні
434. Ефективність державного управління Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України державне управлінняекономічні435. Європейський вектор економічного розвитку ПВНЗ "Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля" економічні436. Журнал ветеринарної медицини, біотехнології та біобезпеки
Journal for Veterinary Medicine, Biotechnology and Biosafety ННЦ "Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини" ветеринарнібіологічні
437. Журнал вушних, носових і горлових хвороб.
Журнал ушных, носовых и горловых болезней Міністерство охорони здоров'я України, ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка Національної академії медичних наук України" медичні
438. Журнал європейської економіки Тернопільський національний економічний університет економічні439. Журнал інженерних наук
Журнал инженерных наук
Journal of Engineering Sciences Сумський державний університет технічні
440. Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень
Журнал клинических и экспериментальных медицинских исследований
Journal of Clinical and Experimental Medical Researches Сумський державний університет медичні
441. Журнал математичної фізики, аналізу, геометрії
Журнал математической физики анализа геометрии
Journal of Mathematical Physics, Analysis, Geometry Національна академія наук України, Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І.Вєркіна
НАН України фізико-математичні
442. Журнал нано- та електронної фізики.
Журнал нано- и электронной физики Сумський державний університет фізико-математичні
443. Журнал органічної та фармацевтичної хімії
Журнал органической и фармацевтической химии
Journal of Organic and Pharmaceutical Chemistry Національна академія наук України, Інститут органічної хімії НАН України, МОЗ України, Національний фармацевтичний університет хімічні
фармацевтичні
444. Журнал фізичних досліджень Львівський національний університет імені Івана Франка фізико-математичні
445. Журналістика Київський національний університет імені Тараса Шевченка соціальні комунікації
446. Загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник. Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин Кіровоградський національний технічний університет технічні
447. Записки з романо-германської філології Одеський національний університет імені І.І.Мечникова філологічні (мово-знавство)
448. Записки з українського мовознавства Одеський національний університет
ім. І. І. Мечникова філологічні
449. Запорожский медицинский журнал
Zaporozhye medical journal Запорізький державний медичний університет медичніфармацевтичні
450. Засоби навчальної та науково-дослідної роботи Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди педагогічні
451. Захист і карантин рослин Інститут захисту рослин НААН
сільсько-господарські
452. Захист інформації
Защита информации
Ukrainian Information Security Research Journal Національний авіаційний університет технічні
453. Збагачення корисних копалин ДВНЗ "Національний гірничий університет" технічні
454. Збалансоване природокористування
Сбалансированное природопользование
Balanced nature using Інститут агроекології і природокористування НААН України, ТОВ "ЕКОІНВЕСТКОМ"
сільськогоспо-дарськіекономічні
455. Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету Подільський державний аграрно-технічний університет
Міністерства аграрної політики України сільсько-господарськітехнічні
456. Збірник наукових праць
"Проблеми сучасної психології" Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Інститут психології ім.
Г. С. Костюка НАПН України психологічні
457. Збірник наукових праць
"Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури" ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури" технічні
458. Збірник наукових праць /педагогічні науки/ Херсонський державний університет педагогічні
459. Збірник наукових праць "Військова освіта" Національного університету оборони України Національний університет оборони України імені Івана Черняхівського
Міністерства оборони України педагогічні
460. Збірник наукових праць "Педагогічна освіта: теорія і практика" Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Інститут педагогіки АПН України педагогічні
461. Збірник наукових праць "Пожежна безпека" Львівський державний університет безпеки життєдіяльності,
Український науково-дослідний інститут цивільного захисту технічні
462. Збірник наукових праць "Теорія і методика хортингу" Інститут проблем виховання НАПН України, Всеукраїнська громадська організація "Українська федерація хортингу"
педагогічні
463. Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, Громадська організація "Асоціація акушерів-гінекологів України" медичні
464. Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка Київський національний університет імені Тараса Шевченка технічні
465. Збірник наукових праць Військового інституту телекомунікацій та інформатизації Державного університету телекомунікацій Державний університет телекомунікацій Міністерства оборони України технічні
466. Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Серія "Транспортні системи і технології" Державний економіко-технологічний університет транспорту технічні
467. Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Серія "Економіка і управління" Державний економіко-технологічний університет транспорту економічні
468. Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту авіації Державний науково-дослідний інститут авіації технічні
469. Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна "Транспортні системи та технології перевезень" Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна технічні
470. Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна "Проблеми економіки транспорту" Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна економічні
471. Збірник наукових праць Донецького державного університету управління. Серія "Технічні науки: управління проектами і програмами" Донецький державний університет управління технічні
472. Збірник наукових праць Донецького державного університету управління Донецький державний університет управління державне управлінняекономічні
473. Збірник наукових праць Інституту геохімії навколишнього середовища.
Сборник научных трудов Института геохимии окружающей среды.
Collected papers of Institute of environmental geochemistry Національна академія наук України, ДУ "Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України" геологічнітехнічні
474. Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія: соціально-педагогічна Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка педагогічні
475. Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: серія педагогічна Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка педагогічні
476. Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету. Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація Кіровоградський національний технічний університет технічні
477. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького військовітехнічні
478. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні та психологічні науки Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького психологічніпедагогічні
479. Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України Національна академія Національної гвардії України технічні
480. Збірник наукових праць ННЦ "Інститут землеробства НААН" ННЦ "Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України" сільсько-господарські
481. Збірник наукових праць Одеської державної академії технічного регулювання та якості ВНЗ "Одеська державна академія технічного регулювання та якості" технічні
482. Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету Подільський державний аграрно-технічний університет економічні
483. Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету
"Інноватика у вихованні" Рівненський державний гуманітарний університет педагогічні
484. Збірник наукових праць Селекційно-генетичного інституту - Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення біологічнісільсько-господарські
485. Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П. Л. Шупика Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика медичніфармацевтичні
486. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) Таврійський державний агротехнологічний університет економічні
487. Збірник наукових праць Українського державного геологорозвідувального інституту ДП Український державний геологорозвідувальний інститут геологічнітехнічні
488. Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту Український державний університет залізничного транспорту технічні
489. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини педагогічні
490. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва Уманський національний університет садівництва Міністерства аграрної політики та продовольства України сільсько-господарськіекономічні
491. Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди "Лінгвістичні дослідження" Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди філологічні
(мово-знавство)
492. Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба Міністерства оборони України технічнівійськові
493. Збірник наукових праць центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського Національний університет оборони України імені Івана Черняховського технічні військові
494. Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки
Сборник научных трудов Черкасского государственного технологического университета. Серия: Экономические науки Черкаський державний технологічний університет економічні
495. Збірник наукових праць, серія: Галузеве машинобудування, будівництво Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка технічні
496. Збірник наукових праць. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії Запорізька державна інженерна академія МОН України філософські
497. Збірник наукових праць. Економічні науки ПВНЗ "Буковинський університет" економічні
498. Збірник праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. "Право" Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди юридичні
499. Здобутки клінічної і експериментальної медицини ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського" медичні
500. Здоров'я дитини.
Здоровье ребёнка.
Child's Health Донецький національний медичний університет ім. М.Горького, ДЗ "Дніпропетровська медична академія МОЗ України", громадянин України - Заславський О. Ю. медичні
501. Здоров'я жінки
Здоровье женщины
Health of woman МОЗ України, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика МОЗ України,
ДУ "Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України",
ДУ "Український стратегічних досліджень України", громадянки України - Щербінська О.С., Бахтіярова Д.О. медичні
502. Здоров'я чоловіка
Здоровье мужчины
Health of man ДУ "Інститут урології НАМН України", громадянка України - Щербінська О.С.
медичні
503. Землеробство ННЦ "Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України" сільсько-господарські
504. Землеустрій, кадастр і моніторинг земель ДП "Київський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою",
Національний університет біоресурсів і природокористування України економічні
505. Зернові продукти і комбікорми.
Зерновые продукты и комбикорма.
Grain Products and Mixed Fodder's Одеська національна академія харчових технологій технічні
506. Зовнішні справи Міністерство закордонних справ України, Дипломатична академія України при МЗС України,
Державне підприємство - Журнал Міністерства закордонних справ України "Політика і час" історичніполітичні
507. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі економічні
508. Науковий збірник "Зрошуване землеробство"
(Зрошуване землеробство) Інститут зрошуваного землеробства НААН
(Інститут землеробства південного регіону НААН) сільсько-господарські
509. Іван Огієнко і сучасна наука та освіта. Науковий збірник: серія історична та філологічна Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка філологічні
510. Інвестиції: практика та досвід Чорноморський державний університет імені Петра Могили,
ТОВ "ДКС Центр" державне управлінняекономічні
511. Індуктивне моделювання складних систем Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України технічні
512. Інженерія природокористування Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка технічні
513. Інженерія програмного забезпечення Національний авіаційний університет фізико-математичні
технічні
514. Інновації в стоматології
Инновации в стоматологии
Innovations in Stomatology
Виключено з Переліку на підставі наказу від 29.12.2014 № 1528 Державна установа "Інститут стоматології Національної академії медичних наук України" медичні
515. Інноваційна економіка
Innovative economy Подільський державний аграрно-технічний університет, ПВНЗ "Хмельницький економічний університет", ПП "Інститут економіки, технологій і підприємництва", Тернопільська державна сільськогосподарська дослідна станція Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН економічні
516. Іноземні мови Київський національний лінгвістичний університет, ТОВ "Видавництво "Ленвіт" педагогічні
517. Інтегровані технології та енергозбереження.
Интегрированные технологии и энергосбережения Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" технічні
518. Інтелект XXI Національний університет харчових технологій, Громадська організація "Інститут проблем конкуренції" економічні
519. Інтелігенція і влада Одеський національний політехнічний університет історичні
520. Інтродукція рослин
Интродукция растений
Plant Introduction Національна академія наук України, Національний ботанічний сад ім. М.М.Гришка НАН України, Національний дендрологічний парк "Софіївка" НАН України, Державний дендрологічний парк "Олександрія" НАН України, Державний дендрологічний парк "Тростянець" НАН України" біологічні
521. Інформатика та математичні методи в моделюванні
Информатика и математические методы в моделировании
Informatics and mathematical methods in simulation Одеський національний політехнічний університет технічні
522. Інформаційна безпека людини, суспільства, держави Національна академія Служби безпеки України юридичні
523. Інформаційне суспільство Київський національний університет імені Тараса Шевченка соціальні комунікації
524. Інформаційні технології в освіті
Информационные технологии в образовании
Information Technologes in Education Херсонський державний університет, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України педагогічні
525. Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія Вінницький національний технічний університет технічні
526. Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті
Информационно-управляющие системы на железнодорожном транспорте Український державний університет залізничного транспорту
(Українська державна академія залізничного транспорту) технічні
527. Інформаційно-телекомунікаційні науки
Информационно-телекоммуникационные науки
Іnformation and Telecommunication Sciences
(Телекомунікаційні науки
Телекоммуникационные науки
Telecommunication Sciences) Національний технічний університет України "КПІ" технічні
528. Історико-педагогічний альманах Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини педагогічні
529. Історико-правовий часопис Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки юридичні
530. Історична пам'ять Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка історичні
531. Історична панорама Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича історичні
532. Історичний архів. Наукові студії
Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України історичні
533. Історичні і політологічні дослідження Донецький національний університет історичні
534. Історіографічні дослідження в Україні Національна академія наук України, Інститут історії України НАН України історичні
535. Історія науки і техніки: Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту Державний економіко-технологічний університет транспорту історичні
536. Історія та географія Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди історичні
537. Карантин і захист рослин
Інститут захисту рослин НААН,
Приватне підприємство "Книжково-журнальне товариство "Колообіг" сільськогос-подарські
біологічні
538. Кардиология: от науки к практике Українська військово-медична академія, Громадська організація "Товариство інвалідів з дитинства з вродженими та набутими вадами серця "Кардіопротекція", ТОВ "Професійні видання Східна Європа" медичні
539. Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія Всеукраїнська громадська організація "Всеукраїнська асоціація фахівців з аритмології та електрофізіології серця", ДУ "Інститут серця МОЗ України", Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика медичні
540. Карпати: людина, етнос, цивілізація ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" історичні541. Карпатський край. Наукові студії з історії, культури, туризму ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" історичні
542. Карпатські математичні публікації.
Карпатские математические публикации.
Carpathian mathematical publications ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" фізико-математичні543. Каталіз та нафтохімія
Катализ и нефтехимия Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України, Національний університет "Львівська політехніка" хімічнітехнічні
544. Квалілогія книги Українська академія друкарства технічні
545. Київське музикознавство Національна музична академія України імені П.І.Чайковського Міністерства культури і туризму України,
Київський інститут музики ім. Р.М.Глієра Міністерства культури і туризму України мистецтво-знавство культурологія
546. Китаєзнавчі дослідження Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, ГО "Українська асоціація китаєзнавців" історичні
547. Кібернетика та обчислювальна техніка.
Кибернетика и вычислительная техника.
Cybernetics and computer engineering НАН України, Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України, Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України фізико-математичні технічнімедичні (медична та біологічна інформатика та кібернетика)біологічні
(за групами спеціальностей 14.01.00-14.03.00)
548. Кібернетика та системний аналіз.
Кибернетика и системный анализ Національна академія наук України, Інститут кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України фізико-математичнітехнічні549. Клінічна анатомія та оперативна хірургія Буковинський державний медичний університет медичні
550. Клінічна анестезіологія та інтенсивна терапія
Clinical anesthesiology and intensive care Одеський національний медичний університет, Громадська організація "Одеське науково-практичне товариство гемостазіологів, анестезіологів і реаніматологів" медичні
551. Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України медичні
552. Клінічна онкологія Національний інститут раку, ТОВ "Моріон" медичні
553. Клінічна стоматологія ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського" медичні
554. Клінічна та експериментальна патологія Буковинський державний медичний університет МОЗ України медичні
555. Клінічна фармація.
Клиническая фармация.
Clinical pharmacy
МОЗ України, ДП "Державний фармакологічний центр Міністерства охорони здоров'я України", Національний фармацевтичний університет медичні фармацевтичні556. Клітинна та органна трансплантологія.
Клеточная и органная трансплантология.
Cell and Organ Transplantology ТОВ "Інститут клітинної терапії" медичнібіологічні557. Комп'ютер у школі та сім'ї Інститут педагогіки НАПН України, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, ТОВ "Редакція науково-методичного журналу "Комп'ютер у школі та сім'ї" педагогічні
558. Комп'ютерна математика.
Компьютерная математика НАН України,
Інститут кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України фізико-ма-тематичні
технічні
559. Комп'ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво Луцький національний технічний університет технічні
560. Компаративні дослідження слов'янських мов і літератур. Пам'яті академіка Леоніда Булаховського Київський національний університет імені Тараса Шевченка філологічні
561. Культура і сучасність
Культура и современность
Culture and Contemporaneity Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв мистецтво-знавство
культурологія
562. Культура України Харківська державна академія культури мистецтво-знавствокультурологія
563. Культурологічна думка: щорічник наукових праць Інститут культурології НАМ України культурологія
мистецтво-знавство
564. Культурологічний вісник: Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини ДВНЗ "Запорізький національний університет" філософські
565. Лінгвістика Луганський національний університет імені Тараса Шевченка філологічні
566. Лінгвістика ХХІ століття: нові дослідження і перспективи Центр наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України філологічні
567. Лінгвістичні студії
Linguistic Studies Донецький національний університет філологічні
568. Лінгвостилістичні студії Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
філологічні
569. Лісівництво і агролісомеліорація Український Ордена "Знак Пошани" науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М.Висоцького Державного агентства лісових ресурсів України та НАН України сільсько-господарскі
570. Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість ДВНЗ "Національний лісотехнічний університет України" сільсько-господарськітехнічні
571. Література в контексті культури Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара філологічні
(літературознавство)
572. Література та культура Полісся Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя історичні філологічні
573. Література. Фольклор. Проблеми поетики Київський національний університет імені Тараса Шевченка філологічні (літературознавство)
574. Літератури світу: поетика, ментальність і духовність ДВНЗ "Криворізький національний університет" філологічні
575. Літературний процес: методологія, імена, тенденції Київський університет імені Бориса Грінченка філологічні
576. Літературознавство. Фольклористика. Культурологія Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького філологічні
577. Літературознавчі обрії. Праці молодих учених Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України філологічні
578. Літературознавчі студії Київський національний університет імені Тараса Шевченка філологічні579. Літопис травматології та ортопедії МОЗ України, Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця, Українська асоціація травматологів-ортопедів медичні
580. Логопедія (педагогічні науки) Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка педагогічні
психологічні
581. Лучевая диагностика, лучевая терапия ДУ "Інститут ядерної медицини та променевої діагностики Національної академії медичних наук України" медичні
582. Львівський клінічний вісник Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Товариство з обмеженою відповідальністю "Видавництво "Кирилиця" медичні
583. Львівський медичний часопис.
Acta Medical Leopoliensia. Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України медичні
584. Людина та довкілля. Проблеми неоекології Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна географічні
585. Людинознавчі студії: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія "Педагогіка" Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка педагогічні
586. Магістеріум
Magisterium
(Історико-філософські студії) Національний університет "Києво-Могилянська академія" філософські
587. Магістеріум
Magisterium
(Археологічні студії) Національний університет "Києво-Могилянська академія" історичні
588. Магістеріум
Magisterium
(Мовознавчі студії) Національний університет "Києво-Могилянська академія" філологічні
589. Магістеріум
Magisterium
(Культурологія) Національний університет "Києво-Могилянська академія" культурологія
590. Магістеріум
Magisterium
(Літературознавство) Національний університет "Києво-Могилянська академія" філологічні
591. Мандрівець Національний університет "Києво-Могилянська академія" філологічніфілософськіісторичні
592. Маркетинг і менеджмент інновацій.
Маркетинг и менеджмент инноваций.
Marketing and management of innovations Сумський державний університет економічні
593. Математичне моделювання в економіці Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України, ДУ "Інститут економіка та прогнозування НАН України", Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України фізико-математичнітехнічні економічні
594. Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Технічні науки Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Інститут кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України технічні595. Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Інститут кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України фізико-математичні596. Математичні машини і системи Національна академія наук України, Інститут проблем математичних машин і систем НАН України фізико-математичні
технічні
597. Математичні методи та фізико-механічні поля Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України фізико-математичнітехнічні598. Матеріали до української етнології
Материалы к украинской этнологии
Маterials to Ukrainian Ethnology НАН України, Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського НАН України історичні
599. Медицина невідкладних станів
Медицина неотложных состояний
Emergency medicine ДУ "Інститут загальної та невідкладної хірургії НАМН України", громадянин України Заславський О.Ю. медичні
600. Медицина сьогодні і завтра Харківський національний медичний університет медичні
601. Медична гідрологія та реабілітація Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України, Закрите акціонерне товариство лікувально-оздоровчих закладів "Трускавецькурорт" медичні
602. Медична інформатика та інженерія.
Медицинская информатика и инженерия.
Medical Informatics and Engineering. Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика, ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського" медичнібіологічні (за групами спеціальностей 14.01.00-14.03.00)
603. Медична психологія
Медицинская психология Харківська медична академія післядипломної освіти, Харківське медичне товариство психологічнімедичні
604. Медична та клінічна хімія ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені
І. Я. Горбачевського", ДУ "Інститут фармакології та токсикології НАМН України" медичнібіологічні фармацевтичні
605. Медичні перспективи Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України медичні
606. Межведомственный медицинский журнал "Наука и практика" Національна академія медичних наук України, Благодійна організація "Фонд підтримки національної безпеки України" медичні
607. Меліорація і водне господарство Інститут водних проблем і меліорації НААН технічні
608. Меліорація і водне господарство Інститут водних проблем і меліорації НААН сільсько-господарські
609. Металеві конструкції.
Металлические конструкции.
Metal Construction Донбаська національна академія будівництва і архітектури технічні
610. Металл и литье Украины Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України технічні
611. Металознавство та термічна обробка металів.
Металловедение и термическая обработка металлов ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури" технічні
612. Металофізика та новітні технології
Металлофизика и новейшие технологии Національна академія наук України, Інститут металофізики ім. Г.В.Курдюмова НАН України фізико-математичнітехнічні
613. Металургійні процеси та обладнання
Металлургические процессы и оборудование
Metallurgical processes and equipment ДВНЗ "Донецький національний технічний університет",
ТОВ "Технопарк Донату "УНІТЕХ" технічні
614. Металургія Запорізька державна інженерна академія технічні
615. Методи та прилади контролю якості Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу технічні
616. Метрологія та прилади Харківський національний університет радіоелектроніки, Громадська організація "Академія метрології України", ТОВ виробничо-комерційна фірма "ФАВОР, ЛТД" технічні
617. Механізація та електрифікація сільського господарства ННЦ "Інститут механізації та електрифікації сільського господарства" технічні
618. Механіка та машинобудування
Механика и машиностроение Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", Академія наук вищої школи, відділення механіки та машинобудування технічні
619. Мистецтво та освіта Інститут проблем виховання НАПН України, Інститут обдарованої дитини НАПН України педагогічні
620. Мистецтвознавчі записки
Искусствоведческие записки
Notes on Art Criticism Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв культурологія
мистецтво-знавство621. Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент ПВНЗ "Мистецький інститут художнього моделювання та дизайну імені Сальвадора Далі" педагогічні
622. Міжвідомчий науково-технічний збірник
"Вимірювальна техніка та метрологія" Національний університет
"Львівська політехніка" технічні623. Міжвідомчий науково-технічний збірник "Геодезія, картографія і аерофотознімання" Національний університет
"Львівська політехніка" технічні
624. Міжнародна економічна політика
Международная экономическая политика
International Economic Policy ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" економічні
625. Міжнародний вісник: культурологія, філологія, музикознавство Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової мистецтво-знавство
культурологія
626. Міжнародний ендокринологічний журнал
Международный эндокринологический журнал
International journal of endocrinology Буковинський державний медичний університет, громадянин України - Заславський О. Ю. медичні
627. Міжнародний медичний журнал
Международный медицинский журнал
Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, Харківське медичне товариство медичні
628. Міжнародний науковий журнал "Механізм регулювання економіки"
Международный научный журнал "Механизм регулирования экономики"
International Scientific Journal "Mechanism of economic regulation" Сумський державний університет, ПНП "Центр наукових досліджень", Сумське регіональне відділення Академії підприємництва та менеджменту України, ТОВ "Видавничо-торговий дім "Університетська книга" економічні
629. Міжнародний науково-виробничий журнал "Економіка АПК" Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки"
(ТОВ "Редакція журналу
міжнародного науково-виробничого журналу "Економіка АПК"
ННЦ "Інститут аграрної економіки") економічні
630. Міжнародний неврологічний журнал.
Международный неврологический журнал.
International Neurological Journal Донецький національний медичний університет ім.. М.Горького, Харківська медична академія післядипломної освіти, громадянин України - Заславський О. Ю. медичні
631. Міжнародний техніко-економічний журнал "Українська залізниця"
Международный технико-экономический журнал "Украинская железная дорога"
International technical and economic magazine "Ukrainian Railway" ТОВ "Центр інформації транспорту", Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна технічні
632. Міжнародний юридичний вісник: збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України Національний університет державної податкової служби України юридичні633. Міжнародні зв'язки України: наукові пошуки і знахідки Національна академія наук України, Інститут історії України НАН України історичні
634. Мікробіологічний журнал
Микробиологический журнал
Mikrobiologichny Zhurnal Національна академія наук України, Інститут мікробіології і вірусології імені Д. К. Заболотного НАН України, Національний університет біоресурсів і природокористування України біологічні635. Мікробіологія і біотехнологія
Microbiology & Biotechnology Одеський національний університет імені І.І.Мечникова
біологічні
636. Мінералогічний журнал.
Mineralogical Journal (Ukraine) Національна академія наук України, Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П. Семененка НАН України геологічні
637. Мінералогічний збірник Львівський національний університет імені Івана Франка геологічні
638. Мінеральні ресурси України (МРУ) Державна служба геології та надр України, ДП Український державний геологорозвідувальний інститут геологічні
639. Міфологія і Фольклор Львівський національний університет імені Івана Франка, Громадська організація "Українське товариство дослідників фольклору і міології" філологічні
640. Мова Одеський національний університет імені І.І.Мечникова філологічні641. Мова і культура.
Язык и культура.
Language & culture Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ТОВ "Видавничий дім Дмитра Бураго" філологічні
642. Мова і суспільство Львівський національний університет імені Івана Франка філологічні
643. Мовні і концептуальні картини світу Київський національний університет імені Тараса Шевченка філологічні644. Мовознавство
Movoznavstvo Національна академія наук України, Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, Український мовно-інформаційний фонд НАН України філологічні
645. Мовознавчий вісник Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького філологічні646. Моделювання регіональної економіки ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" економічні
647. Моделювання та інформаційні технології Національна академія наук України,
Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова НАН України технічні648. Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
фізичне виховання та спорт
649. Молодь і ринок Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка педагогічні
650. Моніторинг біржового ринку Аграрна біржа, Національний університет біоресурсів і природокористування України економічні
651. Мости та тунелі: теорія, дослідження, практика Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна технічні
652. Музичне мистецтво і культура. Науковий вісник ОНМА імені А.В. Нежданової Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової мистецтво-знавство
653. Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія і практика
Національна академія педагогічних наук України, Інститут психології
ім. Г. С. Костюка НАПН України, Інститут обдарованої дитини НАПН України педагогічні
654. Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара історичні
655. Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Національна академія наук України, Інститут металофізики ім. Г.В.Курдюмова НАН України фізико-математичнітехнічні
656. Народна творчість та етнологія Національна академія наук України, Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України історичні
657. Народознавчі зошити Національна академія наук України, Інститут народознавства НАН України історичніфілологічні
(фольклорис-тика)
мистецтво-знавство
658. Наука в олимпийском спорте Національний університет фізичного виховання і спорту України, Національний олімпійський комітет фізичне виховання та спорт
659. Наука і оборона Міністерство оборони України технічнівійськові
660. Наука і освіта ДЗ "Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського" психологічні педагогічні
661. Наука і правоохорона Державний науково-дослідний інститут МВС України юридичні
662. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба Міністерства оборони України технічнівійськові
663. Наука й економіка
Science and economics ПВНЗ "Хмельницький економічний університет" економічні
664. Наука та будівництво ДП "Державний НДІ будівельних конструкцій" технічні
665. Наука та наукознавство Національна академія наук України, Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України економічні
666. Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна технічні
667. Наукова скарбниця освіти Донеччини Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Донецький національний університет педагогічні
668. Наукове пізнання: методологія та технологія ДВНЗ "Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського" філософські
669. Наукове сходження
ScienceRise ПП "Технологічний центр", Харківська медична академія післядипломної освіти, Національний фармацевтичний університет, ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" педагогічні
фармацевтичні
670. Науковий вісник "Асканія-Нова" Інститут тваринництва степових районів ім. М. Ф. Іванова "Асканія- Нова" - Національний науковий селекційно-генетичний центр з вівчарства сільськогос-подарські
671. Науковий вісник Академії муніципального управління,
серія "Економіка" Академія муніципального управління економічні
672. Науковий вісник Академії муніципального управління, серія "Управління" Академія муніципального управління державне управління
673. Науковий вісник ветеринарної медицини Білоцерківський національний аграрний університет ветеринарні
674. Науковий вісник Дипломатичної академії України
Collected Works of the Diplomatic Academy of Ukraine Дипломатична академія України при Міністерстві закордонних справ України
історичніполітичні
675. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ МВС України юридичні
676. Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: Філологічні науки (мовознавство) Дрогобицький державний педагогічний університет імені
Івана Франка філологічні
677. Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія: Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу економічні
678. Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу технічні
679. Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка Інститут професійно-технічної освіти НАПН України педагогічні
680. Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КНЛУ. Серія "Філологія, педагогіка, психологія" Київський національний лінгвістичний університет філологічні
681. Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені
І. К. Карпенка-Карого Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені
І. К. Карпенка-Карого мистецтво-знавство
682. Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка, Серія: Педагогіка
(Науковий вісник Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту ім. Тараса Шевченка, Серія: Педагогіка) Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка
(Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут ім. Тараса Шевченка) педагогічні
683. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ (серія економічна) Львівський державний університет внутрішніх справ МВС України економічні
684. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ (серія юридична) Львівський державний університет внутрішніх справ МВС України юридичні
685. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ (серія психологічна) Львівський державний університет внутрішніх справ МВС України психологічні
686. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій
імені С.З. Гжицького
(серія: харчові технології) Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького технічні
687. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій
імені С.З. Гжицького
(серія: економічні науки) Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького економічні
688. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій
імені С.З. Гжицького Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького сільсько-господарські ветеринарні
689. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського педагогічні
690. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Філологічні науки (літературознавство) Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського філологічні
691. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Економічні науки Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського економічні
692. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського. Психологічні науки Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського
психологічні
693. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського. Історичні науки Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського
історичні
694. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент Міжнародний гуманітарний університет економічні
695. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Історія. Філософія. Політологія Національний університет "Одеська юридична академія", Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, Міжнародний гуманітарний університет історичні
696. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія Міжнародний гуманітарний університет філологічні
697. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція Міжнародний гуманітарний університету юридичні
698. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Історія. Філософія. Політологія
Національний університет "Одеська юридична академія",
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова,
Міжнародний гуманітарний університет філософськіполітичні
699. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія "Економіка" Мукачівський державний університет економічні
700. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія "Педагогіка та психологія" Мукачівський державний університет педагогічні
701. Науковий вісник Національного гірничого університету
Scientific Bulletin of National Mining University ДВНЗ "Національний гірничий університет"
геологічні технічні
702. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Лісівництво та декоративне садівництво Національний університет біоресурсів і природокористування України біологічні
(лісове господарсво) сільськогос-подарськітехнічні
703. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Біологія, біотехнологія, екологія Національний університет біоресурсів і природокористування України біологічні
704. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Ветеринарна медицина, якість і безпека продукції тваринництва Національний університет біоресурсів і природокористування України ветеринарні
705. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва Національний університет біоресурсів і природокористування України сільськогос-подарські
706. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Право Національний університет біоресурсів і природокористування України юридичні
707. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Агрономія Національний університет біоресурсів і природокористування України сільськогос-подарські
708. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Педагогіка, психологія, філософія Національний університет біоресурсів і природокористування України педагогічні
709. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. Національний університет біоресурсів і природокористування України економічні
710. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Техніка та енергетика АПК Національний університет біоресурсів і природокористування України технічні
711. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки Національний університет біоресурсів і природокористування України філологічні
712. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ Національна академія внутрішніх справ юридичні
713. Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту Національна академія статистики, обліку та аудиту економічні
714. Науковий вісник Національної музичної академії України імені
П. І.Чайковського Національна музична академія України імені П. І.Чайковського мистецтво-знавство
715. Науковий вісник НЛТУ України ДВНЗ "Національний лісотехнічний університет України" біологічні
(лісове господарсво)
сільськогос-подарські
технічні
716. Науковий вісник НЛТУ України
(серія економічна) ДВНЗ "Національний лісотехнічний університет України" економічні
717. Науковий вісник Одеського національного економічного університету Одеський національний економічний університет економічні718. Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д.Ушинського: Лінгвістичні науки.
Научный вестник Южноукраинского национального педагогического университета им. К.Д.Ушинського: Лингвистические науки ДЗ "Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д.Ушинського" філологічні719. Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д.Ушинського
ДЗ "Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д.Ушинського" педагогічні
720. Науковий вісник Полісся Чернігівський національний технологічний університет економічні
721. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі
серія "Економічні науки" ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі" економічні
722. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. (Філологічні науки. Літературознавство) Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
філологічні
723. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.
(Біологічні науки) Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
біологічні724. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
(Географічні науки) Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки географічні
725. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
(серія міжнародні відносини) Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
політичні
726. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. (Філологічні науки. Мовознавство) Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
філологічні
727. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
(філософські науки) Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
філософські
728. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
(історичні науки) Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
історичні
729. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
(педагогічні науки) Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
педагогічні
730. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство
Uzhorod National University Herald. Series: International Economic Relations and World Economy ДВНЗ "Ужгородський національний університет" економічні
731. Науковий вісник Ужгородського університету
Серія "Право" ДВНЗ "Ужгородський національний університет" юридичні
732. Науковий вісник Ужгородського університету ДВНЗ "Ужгородський національний університет"
педагогічні
733. Науковий вісник Ужгородського університету
Серія "Філологія" ДВНЗ "Ужгородський національний університет" філологічні
734. Науковий вісник Ужгородського університету.
Серія "Хімія" ДВНЗ "Ужгородський національний університет" хімічні
735. Науковий вісник Ужгородського університету.
Серія "Фізика" ДВНЗ "Ужгородський національний університет" фізико-математичні
736. Науковий вісник Ужгородського університету.
Серія "Історія" ДВНЗ "Ужгородський національний університет" історичні737. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія "Економіка" ДВНЗ "Ужгородський національний університет" економічні
738. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія "Медицина" ДВНЗ "Ужгородський національний університет" медичні
739. Науковий вісник Херсонського державного університету (Серія "Юридичні науки") Херсонський державний університет юридичні
740. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія "Лінгвістика" Херсонський державний університет філологічні
741. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: економічні науки Херсонський державний університет економічні
742. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки Херсонський державний університет психологічні
743. Науковий Вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Історія
History Journal of Yurii Fedkovych Chernivtsi National University Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича історичні
744. Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи) Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича біологічні745. Науковий вісник: Цивільний захист та пожежна безпека
Научный вестник: Гражданская защита и пожарная безопасность
Scientific bulletin: Civil protection and fire safety Український науково-дослідний інститут цивільного захисту технічні
746. Науковий журнал "Менеджер. Вісник Донецького державного університету управління" Донецький державний університет управління державне управління економічні
747. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис "Галичина" ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" історичні
748. Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 11.Соціальна робота. Соціальна педагогіка.
(Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 11. Соціологія. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. Управління) Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
педагогічні
749. Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 12. Психологічні науки Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
психологічні750. Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова
педагогічні
751. Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова
педагогічні
752. Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
педагогічні психологічні
(спеціальна психологія)
753. Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
політичні
754. Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова
педагогічні
755. Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова
фізичне вихованні і спорт756. Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"
Research Bulletin of the National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute" Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" фізико-математичні технічніхімічні
757. Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"
Research Bulletin of the National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute" Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" біологічні
758. Наукові записки Українська академія друкарства технічніекономічні
759. Наукові записки НАУКМА. Історичні науки Національний університет "Києво-Могилянська академія" історичні
760. Наукові записки НАУКМА. Теорія та історія культури. Національний університет "Києво-Могилянська академія" культурологія
761. Наукові записки НАУКМА. Філологічні науки (літературознавство) Національний університет "Києво-Могилянська академія" філологічні
762. Наукові записки НАУКМА. Філологічні науки. Мовознавство. Національний університет "Києво-Могилянська академія" філологічні
763. Наукові записки НАУКМА. Філософія та релігієзнавство Національний університет "Києво-Могилянська академія" філософські
764. Наукові записки (серія педагогічні та історичні науки) Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова педагогічні
765. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету Бердянський державний педагогічний університет педагогічніфілологічні
766. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського історичні
767. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Географія Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського географічні
768. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: філологія Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського філологічні (мовознавство)
769. Наукові записки Державного природознавчого музею Державний природознавчий музей НАН України біологічні
770. Наукові записки з української історії ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" історичні
771. Наукові записки Інституту журналістики Київський національний університет імені Тараса Шевченка соціальні комунікації
772. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України Інститут законодавства Верховної Ради України юридичні економічні
773. Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України, НАН України політичні
774. Наукові записки кафедри педагогіки.
Научные записки кафедры педагогики.
Scientific notes of the pedagogical department Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, Комунальний заклад "Харківська гуманітарно-педагогічна академія" Харківської обласної ради педагогічні
775. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права ПВНЗ "Львівський університет бізнесу та права" юридичні
економічні
776. Наукові записки НаУКМА Національний університет "Києво-Могилянська академія" соціологічні
777. Наукові записки НаУКМА Національний університет "Києво-Могилянська академія" юридичні
778. Наукові записки НаУКМА
(Комп'ютерні науки) Національний університет "Києво-Могилянська академія" технічніфізико-математичні
779. Наукові записки НаУКМА. Серія:
Економічні науки Національний університет "Києво-Могилянська академія" економічні780. Наукові записки Національного університету "Острозька академія" Національний університет "Острозька академія" філософські
781. Наукові записки Національного університету "Острозька академія"
Серія: Психологія і педагогіка Національний університет "Острозька академія" психологічні782. Наукові записки Національного університету "Острозька академія"
(історичні науки) Національний університет "Острозька академія" історичні
783. Наукові записки Національного університету "Острозька академія", серія "Економіка"
Научные записки Национального университета "Острожская академия", серия "Экономика" Національний університет "Острозька академія" економічні
784. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: історія Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка історичні
785. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: мистецтвознавство Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка мистецтво-знавство
786. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: географія Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка географічні
787. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: біологія Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка біологічні
788. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: мовознавство Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка філологічні
789. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: літературознавство Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка філологічні
790. Наукові записки Тернопільського національного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка педагогічні
791. Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. "Літературознавство" Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди філологічні
792. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
педагогічні
793. Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка педагогічні
794. Наукові записки. Серія: Філологічні науки Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
філологічні795. Наукові зошити історичного факультету Львівського університету Львівський національний університет імені Івана Франка історичні
796. Наукові нотатки Луцький національний технічний університет технічні797. Наукові основи збереження біотичної різноманітності
Scientific principles of biodiversity conservation Інститут екології Карпат НАН України біологічні
798. Наукові праці
(серія: політологія) Чорноморський державний університет імені Петра Могили політичні
799. Наукові праці
(серія: Комп'ютерні технології) Чорноморський державний університет імені Петра Могили технічні
800. Наукові праці
(серія: економіка) Чорноморський державний університет імені Петра Могили економічні
801. Наукові праці
(серія: педагогіка) Чорноморський державний університет імені Петра Могили педагогічні
802. Наукові праці
(філософія) Чорноморський державний університет імені Петра Могили філософські
803. Наукові праці
(техногенна безпека) Чорноморський державний університет імені Петра Могили біологічні
804. Наукові праці Вищого навчального закладу "Донецький національний технічний університет". Серія: "Педагогіка, психологія і соціологія" ДВНЗ "Донецький національний технічний університет" педагогічні
805. Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія:
"Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка" Донецький національний технічний університет технічні
806. Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: "Обчислювальна техніка та автоматизація" ДВНЗ "Донецький національний технічний університет"
технічні
807. Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: "Економічна" ДВНЗ "Донецький національний технічний університет"
економічні
808. Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України сільсько-господарські
809. Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету ДВНЗ "Запорізький національний університет" МОН України історичні810. Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки Кіровоградський національний технічний університет економічні
811. Наукові праці Лісівничої академії наук України ДВНЗ "Національний лісотехнічний університет України", Громадська організація "Лісівнича академія наук України" сільсько-господарськібіологічні
(лісове господарство)технічні
812. Наукові праці МАУП ПАТ "ВНЗ "Міжрегіональна академія управління персоналом" економічні
813. Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: "Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" Національний авіаційний університет юридичні
814. Наукові праці Національного університету "Одеська національна юридична академія" Національний університет "Одеська юридична академія" юридичні
815. Наукові праці Національного університету харчових технологій Національний університет харчових технологій економічні
технічні
816. Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського НАН України історичнісоціальні комунікації
817. Наукові праці ОНАЗ ім. О.С. Попова Одеська національна академія зв'язку ім.. О.С.Попова технічні
818. Наукові праці
Серія: державне управління Чорноморський державний університет імені Петра Могили державне управління
819. Наукові праці.
Серія: "Філологія. Мовознавство" Чорноморський державний університет імені Петра Могили філологічні
820. Наукові праці.
Філологія. Літературознавство
Чорноморський державний університет імені Петра Могили філологічні
821. Наукові праці.
(серія: техногенна безпека) Чорноморський державний університет імені Петра Могили технічні
822. Наукові праці.
(серія: історія) Чорноморський державний університет імені Петра Могили історичні823. Наукові праці.
Научные труды
Одеська національна академія харчових технологій технічні
824. Наукові розвідки з державного та муніципального управління Академія муніципального управління державне управління
825. Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького ПВНЗ Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького юридичні
826. Науково-практичне видання "Незалежний аудитор"
Научно-практическое издание "Независимый аудитор"
The practical science edition "Independent Auditor" ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетььмана",
ТОВ "Видавництво "СОВА",
Компанія ФРЕГТОН ПАРТІСІПЕЙШН ЛІМІТЕД (FREGTON PARTICIPATION LIMITED) економічні
827. Науково-практичний журнал "Архів психіатрії" Український науково-дослідний інститут соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України медичні
828. Науково-практичний журнал "Медичне право"
Научно-практический журнал "Медицинское право"
Scientific and practical journal "Medical Law" Львівський обласний благодійний фонд "Медицина і право", Всеукраїнська громадська організація "Фундація медичного права та біоетики України", Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності НАПрН України юридичні
829. Науково-практичний збірник "Криміналістичний вісник" Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України, Національна академія внутрішніх справ юридичні
830. Науково-практичний фаховий журнал "Порівняльне правознавство"
Научно-практический профессиональный журнал "Сравнительное правоведение"
Scientific-practical professional journal "Comparative Law" Міністерство юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України, Вищий господарський суд України, Генеральна прокуратура України, НАПрН України, Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Всеукраїнська громадська організація "Спілка адвокатів України", Трудовий колектив редакції журналу "Право України" юридичні
831. Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах "Грані"
(соціологічні науки) Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Об'єднання громадян "Центр соціально-політичних досліджень" соціологічні
832. Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах "Грані"
(філософські науки) Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Об'єднання громадян "Центр соціально-політичних досліджень" філософські
833. Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах "Грані"
(політичні науки) Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Об'єднання громадян "Центр соціально-політичних досліджень" політичні
834. Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах "Грані"
(історичні науки) Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Об'єднання громадян "Центр соціально-політичних досліджень" історичні835. Науково-технічний бюлетень
Інституту тваринництва Національної академії аграрних наук України
(Науково-технічний бюлетень.
Научно-технический бюллетень) Інститут тваринництва Національної академії аграрних наук України
(Інститут тваринництва) сільсько-господарські
836. Науково-технічний бюлетень Державного науково-дослідного контрольного інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок і Інституту біології тварин Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів та кормових добавок
Інститут біології тварин НААН сільськогос-подарські
ветеринарні
837. Науково-технічний журнал "Металознавство та обробка металів"
Научно-технический журнал "Металловедение и обработка металлов"
Scientific Technical Journal "Metal Science and Treatment of Metals" Фізико-технологічний інститут металів і сплавів НАН України технічні
838. Наукоємні технології Національний авіаційний університет технічні
839. Нафтогазова галузь України
Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу технічні
геологічні
економічні
840. Нафтогазова енергетика Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу технічні
841. Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" економічні
842. Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина ВДНЗ "Буковинський державний медичний університет",
Всеукраїнська громадська організація Асоціація неонатологів України
медичні
843. Неперервна професійна освіта: теорія і практика Київський університет імені Бориса Грінченка, (Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України), Благодійний фонд імені Антона Макаренка філософські
(за спеціальністю 09.00.10 "Філософія освіти")педагогічні
844. Нирки; Почки; Kidneys Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, громадяни України - Заславський Олександр Юрійович, Іванов Дмитро Дмитрович медичні
845. Нова педагогічна думка Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти,
Рівненський державний гуманітарний університет педагогічні
846. Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні Запорізький національний технічний університет технічні
847. Нові технології в будівництві
Новые технологии в строительстве ДП "Науково-дослідний інститут будівельного виробництва", Академія будівництва України, Київський національний університет будівництва і архітектури технічні
848. Образ Київський національний університет імені Тараса Шевченка соціальні комунікації
849. Обрії Івано-Франківський обласний інститут післядипломної освіти, ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" педагогічні
850. Обрії сучасної лінгвістики Луганська державна академія культури і мистецтв, Горлівський інститут іноземних мов ДВНЗ "Донбаський державний педагогічний університет" філологічні
851. Овочівництво і баштанництво Інститут овочівництва і баштанництва НААН сільсько-господарські
852. Одеський лінгвістичний вісник Національний університет "Одеська юридична академія" філологічні
853. Одеський медичний журнал
Одесский медицинский журнал МОЗ України, Одеський національний медичний університет медичнібіологічні
(за групами спеціальностей 14.01.00-14.03.00)
854. Озброєння та військова техніка Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України технічні
855. Онкологія
Онкология НАН України, Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України, ТОВ "Моріон" біологічнімедичні
856. Оптоелектроніка та напівпровідникова техніка.
Оптоэлектроника и полупроводниковая техника.
Optoelectronics and Semiconductor Тechnique Національна академія наук України, Інститут фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України технічні
857. Організаційна психологія. Економічна психологія Інститут психології ім. Г. С. Костюка НАПН України, Українська Асоціація організаційних психологів та психологів праці психологічні
858. Ортопедія, травматологія та протезування,
Ортопедия, травматология и протезирование Інститут патології хребта та суглобів імені професора М.І.Ситенка НАМН України медичні
859. Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України педагогічні
860. Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови. - Науково-методичний збірник. -Київ Інститут спеціальної педагогіки Національної академії педагогічних наук України педагогічні
861. Освіта та педагогічна наука.
Education and Pedagogical Sciences ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка" педагогічні
862. Освіта та розвиток обдарованої особистості Національна академія педагогічних наук України, Інститут обдарованої дитини НАПН України, Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України педагогічні
психологічні
863. Освітній простір України ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" педагогічні
864. Освітологія/O?wiatologia Київський університет імені Бориса Грінченка філософськіпедагогічні
865. Особлива дитина: навчання і виховання
Exceptional child: teaching and upbringing Інститут спеціальної педагогіки НАПН України, Державне інформаційно-виробниче підприємство видавництво "Педагогічна преса" психологічні педагогічні
866. Офтальмологія ПВНЗ "Київський медичний університет УАНМ" медичні
867. Палеонтологічний збірник Львівський національний університет імені Івана Франка геологічні
868. Пам'ятки Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства, Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка історичні
869. Патологія
Pathologia Запорізький державний медичний університет медичні
870. Педагогіка та психологія Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди педагогічні
871. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах Класичний приватний університет педагогічні
872. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту Харківський національний педагогічний університет імені
Г. С. Сковороди педагогічніфізичне виховання та спорт
873. Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка. Київський університет імені Бориса Грінченка педагогічні
874. Педагогічний альманах Комунальний вищий навчальний заклад "Херсонська академія неперервної освіти" Херсонської обласної ради педагогічні
875. Педагогічний дискурс Інститут педагогіки АПН України,
Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія педагогічні
876. Педагогічний процес: теорія і практика Київський університет імені Бориса Грінченка, Благодійний фонд імені Антона Макаренка педагогічні
877. Педагогічний часопис Волині Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
педагогічні
878. Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи Інститут обдарованої дитини НАПН України педагогічні
879. Педагогічні науки Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г.Короленка педагогічні
880. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка педагогічні
881. Передгірне та гірське землеробство і тваринництво Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН сільсько-господарські
882. Переяславський літопис ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" історичні
883. Питання біоіндикації та екології ДВНЗ "Запорізький національний університет" біологічні
884. Питання боротьби зі злочинністю Національна академія правових наук України,
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В.Сташиса НАПрН України юридичні
885. Питання історії науки і техніки Центр пам'яткознавства НАН України і Українського товариства охорони пам'яток історії і культури історичні
886. Питання історії України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича історичні
887. Питання німецької історії.
Вопросы германской истории.
Fragen zur deutschen Gescichte
Questions of German history Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
історичні
888. Питання прикладної математики і математичного моделювання
Вопросы прикладной математики и математического моделирования
Problems of applied mathematics and mathematical modeling Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара
фізико-математичні
889. Питання проектування та виробництва конструкцій літальних апаратів.
Вопросы проектирования и производства конструкций летательных аппаратов
Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського
"Харківський авіаційний інститут" технічні
890. Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель.
Вопросы степного лесоведения и лесной рекультивации земель
Issues of steppe forestry and forest reclamation of soils Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара біологічні891. Питання хімії та хімічної технології
Вопросы химии и химической технологии ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет" хімічнітехнічні
892. Південноукраїнський правничий часопис Одеський державний університет внутрішніх справ МВС України юридичні
893. Підводні технології Київський національний університет будівництва і архітектури технічні
894. Підприємництво, господарство і право Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені Ф. Г. Бурчака НАПрН України юридичні
895. Пластична, реконструктивна і естетична хірургія.
Пластическая, реконструктивная и эстетическая хирургия.
Plastic, reconstructive and aesthetic surgery Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, Всеукраїнська асоціація пластичних, реконструктивних та естетичних хірургів медичні
896. Поліграфія і видавнича справа Українська академія друкарства технічні
897. Політикус
Politicus ДВНЗ "Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського" політичні
898. Порівняльна професійна педагогіка Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, Хмельницький національний університет педагогічні
899. Порівняльно-педагогічні студії Інститут педагогіки Академії педагогічних наук України, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини педагогічні
900. Порошкова металургія
Порошковая металлургия
Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України фізико-математичнітехнічні
901. Пошукова та екологічна геохімія.
Поисковая и экологическая геохимия.
Exploration and Environmental Geochemistry Національна академія наук України, Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П. Семененка НАН України геологічні
902. Правничий вісник Університету "Крок" ВНЗ "Університет економіки та права "Крок" психологічні юридичні
903. Право і Безпека Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України психологічні (за спеціальністю 19.00.06 "Юридична психологія")юридичні
904. Право і суспільство Національна академія внутрішніх справ МВС України, ВНПЗ "Дніпропетровський гуманітарний університет", "Фонд юридичної науки Академіка права В. В. Сташиса" юридичні
905. Право та інновації Науково-дослідний інститут правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України юридичні
906. Право.ua
Law.ua Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО, Харківський національний університет внутрішніх справ юридичні
907. Правова держава Одеський національний університет імені І. І. Мечникова юридичні
908. Правова держава. Щорічник наукових праць Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України юридичні
909. Практична психологія та соціальна робота Інститут психології імені
Г. С. Костюка НАПН України,
ТОВ "СОЦИС-ПРЕС" психологічні
910. Практична філософія Благодійна організація "Центр практичної філософії", Інститут філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України філософські
911. Праці Наукового товариства ім. Шевченка Наукове товариство ім. Шевченка, Західний науковий центр НАН України та МОН України хімічні
912. Праці Одеського політехнічного університету Одеський національний політехнічний університет технічні913. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету Таврійський державний агротехнологічний університет технічні
914. Праці Центру пам'яткознавства Центр пам'яткознавства НАН України, Українське товариство охорони пам'яток історії та культури історичні
915. Приватне право і підприємництво
Частное право и предпринимательство
Privat Law and Business Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака
юридичні
916. Прикарпатський вісник НТШ
(серія "Пульс") Івано-Франківський Осередок Наукового товариства ім. Шевченка, ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника", Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, ДВНЗ "Івано-Франківський державний медичний університет" медичні
917. Прикарпатський вісник НТШ (серія "Думка") Івано-Франківський Осередок Наукового товариства ім. Шевченка, ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника", Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, ДВНЗ "Івано-Франківський державний медичний університет" політичні
918. Прикарпатський вісник НТШ (серія "Слово") Івано-Франківський Осередок Наукового товариства ім. Шевченка, ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника", Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, ДВНЗ "Івано-Франківський державний медичний університет" філологічні
919. Прикарпатський вісник НТШ (серія: Число) Івано-Франківський Осередок Наукового товариства ім. Шевченка, ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника", Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, ДВНЗ "Івано-Франківський державний медичний університет" фізико-математичні
технічні
920. Прикарпатський юридичний вісник Національний університет "Одеська юридична академія" юридичні
921. Прикладна геометрія та інженерна графіка Київський національний технічний університет будівництва і архітектури технічні
922. Прикладні проблеми механіки і математики.
Прикладные проблемы механики и математики.
Applied Problems of Mechanics and Mathematics Національна академія наук України, Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України фізико-математичнітехнічні923. Природа Західного Полісся та прилеглих територій Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки географічнібіологічні
924. Причорноморські економічні студії
Black Sea Economic Studies Приватна установа "Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій" економічні
925. Проблеми безперервної географічної освіти і картографії Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна географічні
926. Проблеми військової охорони здоров'я Українська військово-медична академія медичні
927. Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія "Історія" Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка історичні
928. Проблеми екології та медицини.
Проблемы экологии и медицины.
Medical and ecological problems ВДНЗ України "Українська медична стоматологічна академія" МОЗ України,
Українська Академія наук національного прогресу медичні
929. Проблеми ендокринної патології
Проблемы эндокринной патологии Національна академія медичних наук України, МОЗ України, ДУ "Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського Національної академії медичних наук України" медичні
біологічні
930. Проблеми етномузикології Національна музична академія України імені П. І. Чайковського мистецтво-знавство
931. Проблеми загальної енергетики НАН України, Інститут загальної енергетики НАН України технічні
932. Проблеми законності Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого юридичні
933. Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини. Частини 1. Сільськогосподарські науки; Частина 2. Ветеринарні науки. Харківська державна зооветеринарна академія ветеринарні
934. Проблеми і перспективи економіки та управління Чернігівський національний технологічний університет економічні
935. Проблеми і перспективи розвитку підприємництва Харківський національний автомобільно-дорожній університет економічні
936. Проблеми інженерно-педагогічної освіти Українська інженерно-педагогічна академія педагогічні
937. Проблеми історії України ХІХ- початку ХХ ст. Національна академія наук України, Інститут історії України НАН України історичні
938. Проблеми клінічної педіатрії ДВНЗ "Ужгородський національний університет" медичні
939. Проблеми міцності
Проблемы прочности
Strength of Materials Інститут проблем міцності імені Г. С. Писаренка НАН України, Національна академія наук України технічні
940. Проблеми надзвичайних ситуацій
Національний університет цивільного захисту України технічні
941. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій
Проблемы вычислительной механики и прочности конструкций
Problems of Computational Mechanics and Strength of Structures Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара фізико-математичні
технічні
942. Проблеми підготовки сучасного вчителя Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини педагогічні
943. Проблеми політичної історії України Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара історичні
944. Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності Донецький юридичний інститут МВС України юридичні
945. Проблеми програмування.
Проблемы программирования.
Problems in Programming
Національна академія наук України, Інститут програмних систем НАН України фізико-математичні
технічні
946. Проблеми радіаційної медицини та радіобіології
Problems of radiation medicine and radiobiology ДУ "Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України" медичні
біологічні
947. Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики Київський національний університет імені Тараса Шевченка філологічні
948. Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія Чернігівський національний технологічний університет філософські
949. Проблеми сучасного підручника
Проблемы современного учебника
Problems of a Modern Textbook
(Проблеми сучасного підручника) Інститут педагогіки НАПН України педагогічні
950. Проблеми сучасної психології Інститут психології імені
Г. С. Костюка НАПН України,
ВНЗ "Запорізький національний університет" психологічні
951. Проблеми теорії та історії архітектури України.
Проблемы теории и истории архитектуры Украины Одеська державна академія будівництва і архітектури архітектура
952. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу Житомирський державний технологічний університет економічні
953. Проблеми тертя та зношування Національний авіаційний університет технічні
954. Проблеми трибології
Problem of tribology Хмельницький національний університет технічні
955. Проблеми харчування
Проблемы питания
Рroblems of nutrition ДП "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка
Л. І. Медведя" МОЗ України медичні
956. Проблемы пожарной безопасности Національний університет цивільного захисту України технічні
957. Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі Харківський державний університет харчування та торгівлі
технічні
958. Продовольча індустрія АПК Національний університет біоресурсів і природокористування України, ПП "Видавниче представництво "Паралель" сільсько-господарськітехнічні
959. Продовольчі ресурси Інститут продовольчих ресурсів Національної академії аграрних наук України технічніекономічні
960. Променева діагностика, променева терапія ТОВ "Видавничо-інформаційний центр "Медицина України", Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика медичні
961. Промышленная теплотехника.
Промислова теплотехніка Національна академія наук України, Інститут технічної теплофізики НАН України технічні
962. Професійна освіта: методологія, теорія та технології ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" педагогічні
963. Професійна освіта: проблеми і перспективи Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, РВНЗ "Кримський інженерно-педагогічний університет" педагогічні
964. Профілактична медицина (епідеміологія, мікробіологія, вірусологія, паразитологія, інфекційні хвороби)
Preventive medicine (epidemiology, microbiology, virology, parasitology, infectious diseases) ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського Національної академії медичних наук України" медичні
965. Процеси лиття
Процессы литья
Casting Processes Національна академія наук України, Фізико-технологічний інститут металів і сплавів НАН України технічні
966. Психіатрія, неврологія та медична психологія
Психиатрия, неврология и медицинская психология
Psychiatry, Neuroogy and Medical Psychology Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
психологічнімедичні
967. Психолінгвістика
Психолингвистика
Psycholinguistics
ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" психологічні968. Психологічні перспективи Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки,
Інститут соціальної та політичної психології НАПН України психологічні
969. Психологія і особистість Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України психологічні
970. Психологія особистості Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника психологічні
971. Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ Приватний вищий навчальний заклад "Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука" педагогічні
972. Психолого-педагогічні проблеми сільської школи Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини педагогічні
973. Публічне право
Публичное право
Public Law ДВНЗ "Ужгородський національний університет", Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" юридичні
974. Радіоелектроніка, інформатика, управління Запорізький національний технічний університет фізико-математичні
технічні975. Радіоелектронні і комп'ютерні системи Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського
"Харківський авіаційний інститут" технічні
976. Регіональна бізнес-економіка та управління
Региональная бизнес-экономика и управление ПВНЗ "Вінницький фінансово-економічний університет" економічні
977. Регіональна економіка Національна академія наук України,
Міністерство економіки України,
Інститут регіональних досліджень НАН України, Інститут економіки промисловості НАН України,
Українська асоціація регіональних наук економічні
978. Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України Тернопільський національний економічний університет економічні
979. Реєстрація, зберігання і обробка даних.
Регистрация, хранение и обработка данных Інститут проблем реєстрації інформації НАН України технічні
980. Резание и инструменты в технологических системах Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" технічні
981. Релігія та Соціум Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича філософські
982. Репродуктивна ендокринологія
Репродуктивная эндокринология
Reproductive endocrinology ДУ "Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України",
МОЗ України, ТОВ "ТРИЛИСТ" медичні
983. Рибогосподарська наука України.
Рыбохозяйственная наука Украины.
Fisheries Science of Ukraine Інститут рибного господарства НААН сільськогос-подарські
біологічні
984. Ринок праці та зайнятість населення Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України економічні
985. Ринок цінних паперів України Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", Український інститут розвитку фондового ринку економічні
986. Ринологія ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка Національної академії медичних наук України" медичні
987. Рідна школа Міністерство освіти і науки України педагогічні
988. Розведення і генетика тварин Інститут розведення і генетики тварин НААН сільсько-господарські
989. Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу технічні
990. Розробка родовищ
Разработка месторождений
Mining of mineral deposits ДВНЗ "Національний гірничий університет", ДВНЗ "Донецький національний технічний університет", Донбаський державний технічний університет, ДВНЗ "Криворізький національний університет", Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Український державний науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут гірничої геології, геомеханіки і маркшейдерської справи НАН України, Інститут геотехнічної механіки ім. М. С. Полякова НАН України технічні
991. Рукописна та книжкова спадщина України. Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського НАН України історичні соціальні комунікації
992. Русская филология. Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г. С. Сковороды Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди філологічні
993. Садівництво Інститут садівництва НААН сільсько-господарські
994. Сборник научных трудов Донбасского государственного технического университета
Collection of Scientific Papers of DonSTU Донбаський державний технічний університет технічні
995. Світ медицини та біології Українська медична стоматологічна академія МОЗ України, Полтавське відділення Міжнародного фонду допомоги хворим з наслідками травм та захворювань,
Всеукраїнська громадська організація "Наукове товариство анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів України" медичні, біологічні
(за групами спеціально-
стей 14.01.00-14.03.00, 03.00.04)
996. Світ фінансів Тернопільський національний економічний університет економічні
997. Світогляд - Філософія - Релігія ДВНЗ "Українська академія банківської справи Національного банку України", Інститут філософії імені Г. С. Сковороди НАН України філософські
998. Селекція і насінництво Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр'єва УААН сільсько-господарські
999. Сенсорна електроніка і мікросистемні технології Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова технічні
біологічні
фізико-математичні1000. Серце і судини.
Сердце и сосуды.
Heart & Vessels Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця, Громадська організація "Асоціація кардіологів, судинних та серцевих хірургів м. Києва", громадянка України - Амосова К. М., громадянин України - Мішалов В. Г., ПП "ІНПОЛ ЛТМ" медичні
1001. Системи обробки інформації Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба Міністерства оборони України технічнівійськові
1002. Системи озброєння і військова техніка Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба Міністерства оборони України технічнівійськові
1003. Системне проектування та аналіз характеристик аерокосмічної техніки Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара технічні
1004. Системні дослідження та інформаційні технології.
Системные исследования и информационные технологии.
System research & information technologies Національна академія наук України, Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" фізико-математичні
технічні
1005. Системні технології Національна металургійна академія України технічні
1006. Сіверщина в історії України Національний заповідник "Глухів", Центр пам'яткознавства Національної академії наук України і Українського товариства охорони пам'яток історії та культури історичні
1007. Сіверянський літопис Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка,
Всеукраїнське товариство "Просвіта" ім. Тараса Шевченка,
Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України історичні1008. Сільське господарство та лісівництво
Agriculture and forestry
Сельское хозяйство и лесоводство Вінницький національний аграрний університет сільсько-господарські
1009. Сільськогосподарська мікробіологія Інститут сільськогосподарської мікробіології НААН, Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного НАН України сільсько-господарські
1010. Сільськогосподарські машини Луцький національний технічний університет технічні
1011. Сімейна медицина
Семейная медицина
Family medicine Українська асоціація сімейної медицини, Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика, громадянка України - Щербінська О.С. медичні
1012. Слобожанський науково-спортивний вісник Харківська державна академія фізичної культури фізичне виховання та спорт
1013. Слов'янський світ Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України філологічні
(фольклорис-тика)
1014. Слово Національної школи суддів України Національна школа суддів України юридичні
1015. Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин
Сортоизучение и охрана прав на сорта растений
Plant Varieties Studying and Protection Український інститут експертизи сортів рослин, Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення, Інститут фізіології рослин і генетики НАН України біологічнісільсько-господарські
1016. Софія. Гуманітарно-релігієзнавчий вісник
София. Гуманитарно-религиоведческий вестник
Sophia. Human and Religious Studies Bulletin Київський національний університет імені Тараса Шевченка філософські
1017. Соціальна економіка Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна економічні
1018. Соціальна педагогіка: теорія та практика ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка" педагогічні
1019. Соціальна фармація в охороні здоров'я
Социальная фармация в здравоохранении
Social Pharmacy in Health Care Національний фармацевтичний університет фармацевтичні
1020. Соціальні виміри суспільства Інститут соціології НАН України соціологічні
1021. Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики Класичний приватний університет соціологічні
1022. Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції Херсонський національний технічний університет економічні
1023. Соціально-трудові відносини: теорія та практика ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" економічні
1024. Соціологічні студії Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки соціологічні
1025. Соціологія права Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Товариство з обмеженою відповідальністю "Інститут законодавчих передбачень та правової експертизи" юридичні
1026. Соціологія: теорія, методи, маркетинг.
Социология: теория, методы, маркетинг Інститут соціології НАН України соціологічні
1027. Спортивна медицина Національний університет фізичного виховання і спорту України фізичне виховання та спорт
1028. Спортивний вісник Придніпров'я Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту фізичне виховання та спорт
1029. Сталий розвиток економіки
Sustainable development of economy Білоцерківський національний аграрний університет, ПВНЗ "Університет економіки і підприємництва", ПП "Інститут економіки, технологій і підприємництва"
економічні
1030. Статистика України Державна служба статистики, ДП "Науково-технічний комплекс статистичних досліджень", Національна академія статистики, обліку та аудиту, Національна академія державного управління при Президентові України економічні
1031. Стиль і текст Київський національний університет імені Тараса Шевченка соціальні комунікації
1032. Сторінки історії Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" історичні
1033. Стратегічні пріоритети Національний інститут стратегічних досліджень економічніполітичні1034. Стратегія економічного розвитку України ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" економічні1035. Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку Інститут економіки промисловості
НАН України економічні
1036. Строительство, материаловедение, машиностроение
Безопасность жизнедеятельности ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури" технічні
1037. Строительство, материаловедение, машиностроение
Компьютерные системы и информационные технологии в образовании, науке и управлении ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури" технічні
1038. Строительство, материаловедение, машиностроение
Инновационные технологии жизненного цикла объектов жилищно-гражданского, промышленного и транспортного назначения ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури" технічні
1039. Строительство, материаловедение, машиностроение
Интенсификация рабочих процессов строительных и дорожных машин: подъемно-транспортные, строительные и дорожные машины и оборудование ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури" технічні
1040. Строительство, материаловедение, машиностроение
Создание высокотехнологических экокомплексов в Украине на основе концепции сбалансированного (устойчивого) развития ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури" технічні
1041. Строительство, материаловедение, машиностроение
Энергетика, экология, компьютерные технологии в строительстве ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури" технічні
1042. Строительство, материаловедение, машиностроение. Стародубовские чтения ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури" технічні
1043. Студії з архівної справи та документознавства Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства, Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка історичні
1044. Студії мистецтвознавчі
Researches of Fine Arts Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського НАН України мистецтво-знавство
1045. Судова апеляція Апеляційний суд м. Києва,
Інститут держави і права ім.
В. М. Корецького НАН України юридичні
1046. Судово-медична експертиза Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика МОЗ України, Асоціація судових медиків України, Державна установа Головне бюро судово-медичної експертизи МОЗ України медичні
1047. Султанівські читання
Sultanivski Chytannia ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" філологічні
1048. Сумська старовина Сумський державний університет, Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка історичні
1049. Сумський історико-архівний журнал Інститут історії України НАН України, Сумський державний університет, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка,
Національна спілка краєзнавців України історичні
1050. Сучасна гастроентерологія.
Современная гастроэнтерология.
Contemporary gastroenterology ДУ "Інститут терапії ім. Л.Т.Малої НАМН України", ДУ "Інститут гастроентерології НАМН України", ПП "ІНПОЛ ЛТМ" медичні
1051. Сучасна спеціальна техніка
Современная специальная техника
Modern Special Technics Державний науково-дослідний інститут МВС України, Національна академія внутрішніх справ, Національний авіаційний університет технічні
1052. Сучасне промислове та цивільне будівництво.
Современное промышленное и гражданское строительство.
Modern Industrial and Civil Construction Донбаська національна академія будівництва і архітектури технічніархітектура
1053. Сучасне птахівництво Національний університет біоресурсів і природокористування України сільсько-господарські
ветеринарні
1054. Сучасне суспільство: політичні науки, соціологічні, культурологічні науки Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди політичні
1055. Сучасний захист інформації Державний університет телекомунікацій
технічні1056. Сучасні дослідження з іноземної філології ДВНЗ "Ужгородський національний університет"
філологічні
1057. Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва Західне геодезичне товариство Українського товариства геодезії та картографії технічні
1058. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського педагогічні
1059. Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони Національний університет оборони України імені Івана Черняховського технічні
військові
1060. Сучасні літературознавчі студії Київський національний лінгвістичний університет філологічні1061. Сучасні медичні технології
Современные медицинские технологии Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України медичні
1062. Сучасні питання економіки та права ПВНЗ "Київський міжнародний університет", ПВНЗ "Міжнародний університет бізнесу і права" економічні
1063. Сучасні проблеми металургії Національна металургійна академія України технічні
1064. Сучасні проблеми моделювання Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького технічні
1065. Сучасні проблеми токсикології, харчової та хімічної безпеки
Современные проблемы токсикологии, пищевой и химической безопасности
Modern problems of toxicology, food and chemical safety Державне підприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л. І. Медведя МОЗ України" медичнібіологічні
1066. Сучасні ресурсоенергозберігаючі технології гірничого виробництва
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського технічні
1067. Сучасні технології в машинобудуванні
Современные технологии в машиностроении
Modern Technologies in mechanical engineering Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" технічні
1068. Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті Луцький національний технічний університет технічні
1069. Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві Луцький національний технічний університет технічні
(будівельні конструкції, будівельна механіка)
1070. Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві Вінницький національний технічний університет технічні
1071. Схід Український культурологічний центр,
Інститут економіки промисловості НАН України,
Інститут філософії імені Г.С.Сковороди НАН України, ДВНЗ "Запорізький національний університет" філософськіекономічніісторичні
1072. Східний Світ
The Word of the Orient Національна академія наук України, Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України історичні
1073. Східноєвропейський журнал передових технологій.
Восточно-европейский журнал передовых технологий.
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies Українська державна академія залізничного транспорту,
НВП "Технологічний центр" технічні
1074. Східно-європейський неврологічний журнал Громадська організація "Всеукраїнська асоціація по неврології та рефлексотерапії", Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика медичні
1075. Східно-європейський фізичний журнал
East European Journal of Physics Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
фізико-математичні
1076. Сходознавство Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України історичні
1077. Таврійський науковий вісник ДВНЗ "Херсонський державний аграрний університет" сільсько-господарські
1078. Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту) Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара філологічні
1079. Теле- та радіожурналістика. Львівський національний університет імені Івана Франка соціальні комунікації
1080. Телекомунікаційні та інформаційні технології
Державний університет телекомунікацій технічні
1081. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді Інститут проблем виховання НАПН України
педагогічні
1082. Теоретична і дидактична філологія
(серія: педагогіка) ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" педагогічні
1083. Теоретична і дидактична філологія
(серія: філологія) ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" філологічні
1084. Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ДВНЗ "Приазовський державний технічний університет" економічні
1085. Теоретичні питання культури, освіти та виховання Київський національний лінгвістичний університет педагогічні
1086. Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики
Теоретические и прикладные аспекты геоинформатики
Theoretical and applied aspects of geoinformatics Всеукраїнська асоціація геоінформатики, Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Інституту геологічних наук НАН України фізико-математичні
геологічні (геологічна інформатика)
1087. Теорія і методика фізичного виховання і спорту Національний університет фізичного виховання і спорту України фізичне виховання та спорт
1088. Теорія і практика металургії Відділення матеріалознавства і металургії Академії інженерних наук України, Національна металургійна академія України технічні
1089. Теорія і практика управління соціальними системами
Теория и практика управления социальными системами
Practice of Social Systems Management Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди, Українська інженерно-педагогічна академія,
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" педагогічні
1090. Теорія оптимальних рішень.
Теория оптимальных решений Національна академія наук України, Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України фізико-математичні
1091. Теорія та методика навчання та виховання Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди педагогічні
1092. Теорія та практика державного управління Харківський регіональний інститут державного управління національної академії державного управління при Президентові України державне управління
1093. Теорія та практика дизайну Національний авіаційний університет мистецтво-знавство
технічні
1094. Термінологічний вісник.
Terminolohichnyi visnyk Інститут української мови НАН України філологічні
1095. Техніка, енергетика, транспорт АПК Вінницький національний аграрний університет технічні
1096. Технічна естетика і дизайн.
Техническая эстетика и дизайн.
The Industrial Art and Design Київський національний технічний університет будівництва і архітектури технічні
1097. Технічна механіка
Техническая механика Національна академія наук України,
Інститут технічної механіки НАН України технічні
1098. Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка технічні
1099. Технічні науки та технології
(Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія: "Технічні науки") Чернігівський національний технологічний університет технічні
1100. Технологические системы ВАТ "Український науково-дослідний інститут авіаційної технології", ТОВ "Компанія "Індустріальні технології" технічні
1101. Технология и конструирование в электронной аппаратуре, научно-технический журнал Міністерство промислової політики України,
Інститут фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України,
ВАТ "Науково-виробниче підприємство "Сатурн",
Одеський національний політехнічний університет,
ПП "Політехперіодика" технічні
1102. Технологічний аудит та резерви виробництва
Технологический аудит и резервы производства
Technology audit and production reserves Приватне підприємство "Технологічний Центр", Полтавська державна аграрна академія технічніекономічні
1103. Технологічні комплекси Луцький національний технічний університет технічні
1104. Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва Білоцерківський національний аграрний університет сільськогос-подарські1105. Товари і ринки Міжнародний науково-практичний журнал Київський національний торговельно-економічний університет технічні
1106. Товарознавчий вісник Луцький національний технічний університет технічні (товарознавст-во)
1107. Торгівля, комерція, підприємництво Львівська комерційна академія економічні1108. Травма
Травма
Trauma Донецький національний медичний університет ім. М.Горького МОЗ України медичні
1109. Традиції і новації у вищій архітектурно-художній освіті Харківська державна академія дизайну і мистецтв мистецтво-знавство
1110. Труди Київської Духовної Академії Київська православна богословська академія Української православної Церкви Київського Патріархату філософські
1111. Труды Института проблем материаловедения НАН Украины. Серия: Композиционные, слоистые и градиентные материалы и покрытия. Электрические контакты и электроды Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України технічні
1112. Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція.
Туберкулез, легочные болезни, ВИЧ-инфекция.
Tuberculosis, Lung diseases. HIV infection Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця, ПП "ІНПОЛ ЛТМ" медичні
1113. Углехимический журнал
Вуглехімічний журнал Український державний науково-дослідний вуглехімічний інститут "УХІН", Державний інститут з проектування підприємств коксохімічної промисловості "Дніпрококс", Українська науково-промислова асоціація "Укркокс" технічні
1114. Україна - Європа - Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка історичні
1115. Україна дипломатична Міністерство закордонних справ України, Дипломатична академія України при МЗС України, Комунальне підприємство "Генеральна дирекція Київської міської ради з обслуговування іноземних підприємств", Громадська організація Історичний клуб "Планета" історичні
1116. Україна. Здоров'я нації
Украина. Здоровье нации
Ukraine. Nation's Health ДУ "Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України" , ВДНЗ України "Українська медична стоматологічна академія", ДВНЗ "Ужгородський національний університет" медичні
1117. Україна: аспекти праці НДІ праці і зайнятості населення, Міністерство праці та соціальної політики України і НАН України,
ТОВ "Інформаційно-консультативна фірма "Праця", ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" економічні
1118. Україна-Польща: історична спадщина і суспільна свідомість Інститут українознавства ім. І.Крип'якевича НАН України історичні
1119. Українознавство Науково-дослідний інститут українознавства історичні1120. Українська академія мистецтва. Дослідницькі та науково-методичні праці Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури мистецтво-знавство архітектура
1121. Українська біографістика.
Biographistica ukrainica Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського НАН України історичнісоціальні комунікації
1122. Українська мова Національна академія наук України, Інститут української мови НАН України філологічні
1123. Українська музика Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка мистецтво-знавство
1124. Українська полоністика Житомирський державний університет імені Івана Франка філологічніпедагогічніфілософські
1125. Українське журналістикознавство Київський національний університет імені Тараса Шевченка соціальні комунікації
1126. Українське літературознавство Львівський національний університет імені Івана Франка філологічні
1127. Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії Національна академія наук України, Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського НАН України мистецтво-знавство
1128. Українське мовознавство Київський національний університет імені Тараса Шевченка філологічні
1129. Українське музикознавство Національна музична академія України імені П. І.Чайковського мистецтво-знавство
1130. Українське суспільство: моніторинг соціальних змін
Украинское общество: мониторинг социальных изменений
Ukrainian society: monitoring of social changes Інститут соціології НАН України соціологічні
1131. Український антарктичний журнал
Украинский антарктический журнал
Ukrainian Antarctic Journal ДУ "Національний антарктичний науковий центр", Інститут геологічних наук НАН України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" біологічнігеологічні
географічні
1132. Український біофармацевтичний журнал Національний фармацевтичний університет біологічніфармацевтичні
1133. Український біохімічний журнал
Украинский биохимический журнал
The Ukrainian Biochemical Journal Національна академія наук України, Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України біологічні1134. Український ботанічний журнал
Украинский ботанический журнал
Ukrainian Botanical Journal НАН України, Інститут ботаніки імені М.Г.Холодного НАН України біологічні1135. Український вісник психоневрології ДУ "Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України" медичні
1136. Український географічний журнал Національна академія наук України, Інститут географії НАН України, Головне управління геодезії, картографії та кадастру України, Українське географічне товариство географічні
1137. Український ентомологічний журнал Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України, Інститут захисту рослин НАН України, ГО "Українське Ентомологічне Товариство" біологічні
1138. Український журнал дерматології, венерології, косметології.
Украинский журнал дерматологии, венерологии, косметологии.
Ukrainian Journal of Dermatology, Venerology, Cosmetology Національний медичний університет імені О.О.Богомольця,
Українська асоціація лікарів-дерматологів і косметологів,
ПП "ІНПОЛ ЛТМ" медичні
1139. Український журнал дитячої ендокринології
Украинский журнал детской эндокринологии
Ukrainian Journal of Pediatric Endocrinology ДУ "Інститут охорони здоров'я дітей та підлітків НАМН України", Всеукраїнська громадська організація "Асоціація дитячих ендокринологів України", ПП "ІНПОЛ ЛТМ" медичні
1140. Український журнал з проблем медицини праці ДУ "Інститут медицини праці НАМН України" медичнібіологічні
1141. Український журнал нефрології та діалізу
Ukrainian Journal of Nephrology and Dialysis ДУ "Інститут нефрології АМН України", Національний нирковий фонд України медичні
1142. Український журнал фізичної оптики
Ukrainian journal of physical optics Інститут фізичної оптики
фізико-математичні
1143. Український журнал хірургії
Украинский журнал хирургии
Ukrainian Journal of Surgery Громадська організація "Асоціація хірургів Донецької області",
Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України медичні
1144. Український історичний журнал Національна академія наук України, Інститут історії України НАН України,
Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України історичні
1145. Український кардіологічний журнал ННЦ "Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска" медичні
1146. Український міжвідомчий науково-технічний збірник
"Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні" Національний університет "Львівська політехніка" технічні
1147. Український науково-медичний молодіжний журнал.
Украинский научно-медицинский молодежный журнал.
Ukrainian Scientific Medical Youth Journal Національний медичний університет імені О.О.Богомольця фармацевтичні медичні1148. Український неврологічний журнал.
Украинский неврологический журнал.
Ukrainian Neurological Journal Національний медичний університет імені О.О.Богомольця,
ПП "ІНПОЛ ЛТМ" медичні
1149. Український нейрохірургічний журнал Національна академія медичних наук України, Інститут нейрохірургії ім. академіка А. П. Ромоданова АМН України,
ГО "Українська асоціація нейрохірургів" медичні
1150. Український педагогічний журнал
Украинский педагогический журнал
Ukrainian Educational Journal Інститут педагогіки НАПН України педагогічні
1151. Український пульмонологічний журнал
Украинский пульмонологический журнал
Ukrainian Pulmonology Journal ДУ "Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського Національної академії медичних наук України" медичні
1152. Український радіологічний журнал ДУ "Інститут медичної радіології ім. С. П. Григор'єва НАМН України" медичні
1153. Український ревматологічний журнал Національний науковий центр "Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска" НАМН України медичні
1154. Український селянин Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького історичні1155. Український смисл Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара філологічні
1156. Український соціум.
Украинский социум.
Ukrainian society
ГО "Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка", ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України",
ГО "Центр "Соціальний моніторинг",
ПВНЗ "Київський міжнародний університет",
Інститут демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України соціологічні
1157. Український стоматологічний альманах ВДНЗ "Українська медична стоматологічна академія" медичні
1158. Український терапевтичний журнал.
Украинский терапевтический журнал.
Ukrainian Therapeutic Journal ДУ "Інститут терапії ім. Л.Т.Малої НАМН України", ПП "ІНПОЛ ЛТМ" медичні
1159. Український часопис міжнародного права
Украинский журнал международного права
Ukainian Journal of International Law Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, ВГО "Українська асоціація міжнародного права", ТОВ "Юридична фірма "Проксен" юридичні
1160. Університетська кафедра ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" філософські
1161. Університетські наукові записки Хмельницький університет управління та права,
Національна академія державного управління при Президентові України,
Інститут законодавства Верховної Ради України державне управлінняюридичніекономічні
1162. Упаковка Національний університет харчових технологій, ТОВ "Інформаційно-аналітичний центр "Упаковка" технічні
1163. Управління економікою: теорія та практика Інститут економіки промисловості
НАН України економічні
1164. Управління проектами та розвиток виробництва Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля економічнітехнічні
1165. Управління проектами, системний аналіз і логістика Національний транспортний університет технічні
економічні
1166. Управління розвитком складних систем Київський національний університет будівництва і архітектури технічні
1167. Управління розвитком.
Управление развитием
Development Management Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця економічні
1168. Управління, економіка та забезпечення якості в фармації Національний фармацевтичний університет МОЗ України фармацевтичні
1169. Управляющие системы и машины Національна академія наук України, Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України, Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, Фонд Глушкова фізико-математичні
технічні
1170. Урологія Інститут урології та нефрології Академії медичних наук України, Дніпропетровська державна медична академія медичні
1171. Успіхи фізики металів
Успехи физики металлов Національна академія наук України, Інститут металофізики ім. Г.В.Курдюмова НАН України технічніфізико-математичні1172. Фактори експериментальної еволюції організмів Всеукраїнська громадська організація "Українське товариство генетиків і селекціонерів ім. М. І . Вавилова", Інститут молекулярної біології і генетики НАН України біологічні
1173. Фармакологія та лікарська токсикологія
Pharmacology and Drug Toxicology НАМН України,
ДУ "Інститут фармакології та токсикології НАМН України",
ДП "Державний експертний центр МОЗ України", Всеукраїнська громадська організація "Асоціація фармакологів України" біологічнімедичніфармацевтичні1174. Фармацевтичний часопис ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені
І. Я. Горбачевського", Національний фармацевтичний університет фармацевтичні1175. Физика аэродисперсных систем Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова фізико-математичні
1176. Физико-технические проблемы горного производства Інститут фізики гірничих процесів Національної академії наук України технічні
1177. Физическое воспитание студентов Харківський національний педагогічний університет імені
Г. С. Сковороди педагогічніфізичне виховання та спорт
1178. Фізика і техніка високих тисків
Физика и техника высоких давлений
Національна академія наук України, Донецький фізико-технічний інститут ім.О.О.Галкіна НАН України фізико-математичні1179. Фізика і хімія твердого тіла.
Physics and Сhemistry of Solid State ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" фізико-математичні
технічні1180. Фізика напівпровідників, квантова електроніка та оптоелектроніка.
Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics Національна академія наук України, Інститут фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України, Українське відділення міжнародного товариства оптичної техніки "SPIE/Ukraine", ТОВ "Технологічний парк "Напівпровідникові технології і матеріали, оптоелектроніка та сенсорна техніка" технічні фізико-математичні1181. Фізика низьких температур
Физика низких температур
Fizika Nizkikh Temperatur Національна академія наук України, Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І.Вєркіна НАН України фізико-математичні1182. Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології НАН України, Центр математичного моделювання Інституту прикладних проблем механіки і математики ім.
Я. С. Підстригача НАН України фізико-математичнітехнічні
1183. Фізична активність, здоров'я і спорт Львівський державний університет фізичної культури фізичне виховання та спорт
1184. Фізична географія та геоморфологія Київський національний університет імені Тараса Шевченка географічні
1185. Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
педагогічніфізичне виховання та спорт
1186. Фізіологічний журнал Національна академія наук України,
Інститут фізіології ім. О.О.Богомольця НАН України медичні
біологічні
1187. Філологічний дискурс Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, Інститут літератури імені Тараса Шевченка НАН України філологічні
1188. Філологічні науки Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка філологічні
1189. Філологічні трактати Сумський державний університет,
Харківський національний університет імені В.І.Каразіна філологічні1190. Філософія і політологія в контексті сучасної культури Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара філософські
1191. Філософія освіти
Philosophy of education Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, Інститут вищої освіти НАПН України філософські
1192. Філософія права і загальна теорія права
Философия права и общая теория права
Philosophy of Law and General Theory of Law Міністерство юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України, Вищий господарський суд України, Генеральна прокуратура України, НАПрН України, Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Всеукраїнська громадська організація "Спілка адвокатів України", Трудовий колектив редакції журналу "Право України" юридичні
1193. Філософська та релігійна антропологія Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля філософські
1194. Філософські обрії Інститут філософії імені Г. С. Сковороди НАН України, Полтавський державний педагогічний університет імені . Г. Короленка філософські
1195. Філософські та методологічні проблеми права Національна академія внутрішніх справ
МВС України юридичні
1196. Фінанси, облік і аудит ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" економічні
1197. Фінансове право Науково-дослідний інститут фінансового права юридичні
1198. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики Університет банківської справи Національного банку України економічні
1199. Фітотерапія. Часопис Всеукраїнська громадська організація "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини", ПВНЗ "Київський медичний університет УАНМ" медичні фармацевтичнібіологічні
1200. Формування ринкових відносин в Україні ДП "Науково-дослідний економічний інститут" економічні
1201. Формування ринкової економіки в Україні Львівський національний університет імені Івана Франка економічні
1202. Фотобіологія та фотомедицина Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна біологічні
1203. Функціональні матеріали
Функциональные материалы
Functional materials НАН України, Державна наукова установа "Науково-технологічний комплекс "Інститут монокристалів" НАН України хімічніфізико-математичнітехнічні
1204. Харківський історіографічний збірник Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна історичні1205. Харчова наука і технологія.
Пищевая наука и технология.
Food science and technology Одеська національна академія харчових технологій технічні
1206. Харчова промисловість Національний університет харчових технологій технічні
1207. Химия и технология производств основной химической промышленности ДУ "Державний науково-дослідний і проектний інститут основної хімії" технічні
1208. Хімія і технологія води
Химия и технология воды
Journal of water chemistry and technology (Ukraine) Національна академія наук України, Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В.Думанського НАН України хімічнітехнічні
1209. Хімія металів і сплавів
Chemistry of Metals and Alloys Львівський національний університет імені Івана Франка МОН України хімічні
1210. Хімія, фізика та технологія поверхні
Химия, физика и технология поверхности
Chemistry, Physics and Technology of Surface Національна академія наук України, Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України фізико-математичні1211. Хірургія України
Surgery of Ukraine
Хирургия Украины Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця, Асоціація хірургів-гепатологів України, Громадська організація "Асоціація кардіологів, судинних та серцевих хірургів м. Києва", ПП "ІНПОЛ ЛТМ" медичні
1212. Холодильна техніка і технологія
Холодильная техника и технология
Refrigeration engineering and technology
(Холодильна техніка і технологія) Одеська національна академія харчових технологій технічні1213. Цифрові технології Одеська національна академія зв'язку ім. О. С. Попова технічні
1214. Часопис економічних реформ
Time description of economics reforms Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля економічні
1215. Часопис картографії Київський національний університет імені Тараса Шевченка географічні
1216. Часопис Київського університету права Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Київський університет права НАН України юридичні
1217. Часопис Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського Національна музична академія України ім. П. І. Чайковського мистецтво-знавство
культурологія
1218. Часопис соціально-економічної географії Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна географічні
1219. Часопис української історії Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ТОВ видавництво "Книги - ХХІ" історичні
1220. Часопис цивілістики Національний університет "Одеська юридична академія" юридичні
1221. Часопис цивільного і кримінального судочинства Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Інститут законодавства Верховної Ради України, Інститут держави і права ім. Корецького НАН України юридичні
1222. Шевченків світ Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького філологічні
1223. Шевченкознавчі студії Київський національний університет імені Тараса Шевченка філологічні
1224. Шпитальна хірургія.
Журнал імені Л. Я. Ковальчука ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України",
Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика МОЗ України медичні
1225. Штучний інтелект.
Искусственный интеллект Національна академія наук України, Інститут проблем штучного інтелекту фізико-математичні
технічні1226. Электронная микроскопия и прочность материалов Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України технічні
1227. Юридична наука
Juridical science ЗАТ "Вищий навчальний заклад "Національна академія управління" юридичні
1228. Юридична психологія
Юридическая психология
Legal Psychology Національна академія внутрішніх справ МВС України юридичніпсихологічні
1229. Юридичний вісник.
Юридический вестник.
Law herald Національний університет "Одеська юридична академія" юридичні
1230. Юридичний журнал "Право України"
Юридический журнал "Право Украины"
Legal journal "Law of Ukraine" Міністерство юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України, Вищий господарський суд України, Генеральна прокуратура України, НАПрН України, Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Всеукраїнська громадська організація "Спілка адвокатів України", Трудовий колектив редакції журналу
"Право України" юридичні
1231. Ядерна енергетика та довкілля
Ядерная энергетика и окружающая среда
Nuclear power and the environment ДП "Державний науково-інженерний центр систем контролю та аварійного реагування", Українське ядерне товариство технічні
1232. Ядерна та радіаційна безпека Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки, Одеський державний політехнічний університет технічні
1233. Ядерна фізика та енергетика Інститут ядерних досліджень НАН України фізико-математичні
біологічні (радіобіологія, екологія)технічні
1234. Якість мінеральної сировини
Качество минерального сырья ГО "Академія гірничих наук України", ДВНЗ "Криворізький національний університет" технічні

 

 

WWW.OSVITA.TV

Головна | Методична секція | Інформаційна секція  
Комерційна секція | Корисні лінки | Оголошення | Контактна інформація